Year 2017, Volume 35 , Issue 1, Pages 1 - 18 2017-03-31

TWO FACES OF JANUS: ALIENATION AND CONSPICUOUS CONSUMPTION
JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ

Derya GÜLER AYDIN [1] , Bahar ARAZ TAKAY [2]


This study focuses on the question of what lies behind the growing interest in “personal development activities” especially among women in recent years. In this context, the fact that the women who show this growing interest are usually well educated and employed in high-income that drives one to think that the incentive tendency may be rather socio-economic than personal. From this point of view, this study analyze the current economic and social structure on the basis of the concepts of alienation and conspicuous consumption. The selected sample group consists of women who are employed in high-ranking (mostly executive) positions in the private sector. Within the framework of this study, in-depth interviews were conducted with eleven women. The interviewed women who work under competitive conditions in the market emphasized the destructive effects on themselves and in this regard they supported our initial argument that capitalism alienates the individual in general and women in particular.    

Bu çalışma, son dönemlerde özellikle kadınlar tarafından kişisel gelişim faaliyetlerine artan ilginin gerisinde ne olabileceği sorusunu temel almaktadır. Bu eğilimi gösteren kadın grubunun iyi eğitimli ve yüksek gelir elde ediyor olması, artan ilginin ve buna yol açan sorunun kişisel olmaktan ziyade sosyo-ekonomik olduğunu düşündürmektedir. Bu çerçevede, çalışma, mevcut iktisadi ve toplumsal yapıyı “yabancılaşma” ve” gösteriş tüketimi” kavramları temelinde analiz etmektedir. Çalışmada, iyi gelir elde eden, özel sektörde yönetici pozisyonunda çalışan kadın grubu örneklem olarak seçilmiştir. Bu bağlamda toplam onbir kadın ile derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak görüşülmüştür. Görüşme yapılan kadınlar, piyasada yoğun rekabet koşulları altında çalışmanın kendileri için yıkıcı etkisini vurgulamışlar ve böylece çalışmanın temel argümanı; kapitalizmin genelde bireyi özelde kadınları yabancılaştırdığını görüşünü desteklemişlerdir.
 • Araz Takay B. (2011), “Veblen’de Yabancılaşma Olgusu”, İktisadı Felsefeyle Düşünmek, O. İşler ve F. Yılmaz (der), İletişim, İstanbul, 155-170.
 • Diggins, P.J. (1977), “Animism and the Origins of Alienation: The Anthropological Perspective of Thorstein Veblen”, History and Theory, 16(2), 113-36.
 • Dilts, R. (1998), Modeling With NLP, Meta Publications.
 • Ecevit, Y. (1993), “Kadın Girişimciliğinin Yaygınlaşmasına Yönelik Bir Model Önerisi”, Kadın Girişimciliği Özendirme ve Destekleme Paneli Bildiriler ve Tartışmalar içinde, Devlet Bakanlığı Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi, 74, 15-34.
 • Stephen E., J. Townshend (1993), “Marx and Veblen on Human Nature, History, and Capitalism: Vive la Differrence”, Journal of Economic Issues, 27(3), 721-739.
 • Elliot, J.E. (1984), “Karl Marx’s Theory of Socio-Institutional Transformation in Late- Stage Capitalism”, Journal of Economic Issues, 18(2), 383-391.
 • Fromm, E. (2001), “Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and Freud”, The Continiuum International Publishing Group, NY 10017, 2001 (1967).
 • Güler Aydın, D. (2008), Kapitalizmin İstikrarsız Doğası: K. Marx, J.A. Schumpeter, Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora tezi.
 • Güler Aydın D. (2010), “Kapitalist Sistemde Bireyin Sorgulanması: Yabancılaşma ve Demir Kafes”, Amme İdaresi Dergisi, 43(2), 17-32.
 • Güler Aydın D., B. Araz Takay (2012-1014) “Yabancılaşmış Kadınlar”, Hacettepe Üniveristesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birim.
 • Koray, M. (2012), Sosytal Politika, Ankara: İmge Kitapevi, 4. Basım.
 • Marx, K. (1976), 1844 El Yazmaları, Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K. (1990), Capital, Volume I, London: Penguin Books.
 • Marx, K., F. Engels (1970), The German Ideology, C.J. Arthur (Yay.), New York: International Publishers.
 • Özel, H. (2009), Piyasa Ütopyası, Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Özkaplan, N., (2010), “Duygusal Emek ve kadın İşi/Erkek İşi”, İktisat ve Toplumsal Cinsiyet”, Serdaroğlu U. (der.), Ankara: Efil Yayınevi, 38-48.
 • Özkaplan, N., U. Sedaroğlu (2010), “Yönetici Kadınlar: Türkiye Savunma Sanayii Örneğinde Bir Analiz”, İktisat ve Toplumsal Cinsiyet”, Serdaroğlu U. (der.), Ankara: Efil Yayınevi, 244-269.
 • Toksöz, G., (2008), “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İşgücü Piyasalarında Mevcut Durum ve Örgütlenme Sorunları”, Emek Tartışmaları 1, DİSK, İstanbul.
 • Veblen, B.T. (1973), The Theory of the Leisure Class, Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Veblen, B.T. (1946), The Instinct of Workmanship: And the State of the Industrial Arts, New York: The Viking Press.
 • Veblen, B.T. (1898),“The Beginning of Ownership”, American Journal of Sociology Vol: 4, Kasım, 352-365.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Derya GÜLER AYDIN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Bahar ARAZ TAKAY
Institution: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 31, 2017
Acceptance Date : January 18, 2021
Publication Date : March 31, 2017

Bibtex @research article { huniibf303302, journal = {Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-8752}, eissn = {1309-6338}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {35}, pages = {1 - 18}, doi = {10.17065/huniibf.303302}, title = {JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ}, key = {cite}, author = {Güler Aydın, Derya and Araz Takay, Bahar} }
APA Güler Aydın, D , Araz Takay, B . (2017). JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ . Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 35 (1) , 1-18 . DOI: 10.17065/huniibf.303302
MLA Güler Aydın, D , Araz Takay, B . "JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ" . Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 35 (2017 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/huniibf/issue/28458/303302>
Chicago Güler Aydın, D , Araz Takay, B . "JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 35 (2017 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ AU - Derya Güler Aydın , Bahar Araz Takay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17065/huniibf.303302 DO - 10.17065/huniibf.303302 T2 - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 35 IS - 1 SN - 1301-8752-1309-6338 M3 - doi: 10.17065/huniibf.303302 UR - https://doi.org/10.17065/huniibf.303302 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ %A Derya Güler Aydın , Bahar Araz Takay %T JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ %D 2017 %J Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-8752-1309-6338 %V 35 %N 1 %R doi: 10.17065/huniibf.303302 %U 10.17065/huniibf.303302
ISNAD Güler Aydın, Derya , Araz Takay, Bahar . "JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 35 / 1 (March 2017): 1-18 . https://doi.org/10.17065/huniibf.303302
AMA Güler Aydın D , Araz Takay B . JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 35(1): 1-18.
Vancouver Güler Aydın D , Araz Takay B . JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 35(1): 1-18.
IEEE D. Güler Aydın and B. Araz Takay , "JANUS'UN İKİ YÜZÜ: YABANCILAŞMA VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 35, no. 1, pp. 1-18, Mar. 2017, doi:10.17065/huniibf.303302