ISSN: 1301-8752
e-ISSN: 1309-6338
Founded: 1983
Period: Quarterly
Publisher: Hacettepe University
Cover Image
       

Welcome to Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences

Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences is a Hacettepe University journal publishing articles in the fields related to economics and administrative sciences since 1983.

Established as a peer-reviewed interational academic journal, Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences published in print biannually until 2002, both in print and online biannually between 2002 and 2015, and both in print and online quarterly since 2015. As part of endorsing the open access policy and free dissemination of academic information globally, becoming more environmentally friendly, in print publication has been abandoned and the quarterly Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences has been made accessible electronically only since 2018.


To the leading edge ... Toward being the best ...Indexing:

EconLit

TR Index ULAKBİM Social Sciences and Humanities

Academia Social Science Index (ASOS)


2022 - Volume: 40 Issue: 1

Research Article

TÜRKİYE’DE DIŞLAMA ETKİSİNİN FOURİER YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ

Research Article

İki-Aşamalı Araç Rotalama Problemi: Temel Yaklaşımlar ve Konvansiyonel Araç Rotalama Problemi ile Karşılaştırmalar

Research Article

TÜRKİYE’DE PARANIN DOLANIM HIZI VE PARA TALEBİ İSTİKRARLI MI? PARA TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ İLE AMPİRİK ANALİZ

Research Article

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz-Yeterlikleri ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri

Research Article

Avrupa Ülkelerinde İnovasyon ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki

Research Article

Türkiye’de Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Finansal Performansları Üzerine Bir İnceleme

Research Article

Sosyal Kaytarmanın Dedikoduya Etkisinde Toksik Liderliğin Rolü

Research Article

Yüksek Teknoloji Ürün İhracatını Belirleyen Makroekonomik Faktörler Üzerine Ampirik Bir Analiz

Research Article

Küresel Kamusal Bir Mal Olarak Mülteci Koruması: Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Çerçevesinde Bir İnceleme

Research Article

Duygusal Çelişki ve İşle Bütünleşme Arasındaki İlişkide Özerkliğin Düzenleyici Rolü

Research Article

Makroekonomik Değişkenlerin ve Sermaye Yapısının Türkiye’de Banka Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Dinamik Panel Analiz

Research Article

Searching for The Existence of EKC Hypothesis in Turkey: An Approach Using Elasticities in The Presence of Multicollinearity

Research Article

Yeni Küresel Girişimlerin Uluslararasılaşmasında Hedeflerin Rolü Üzerine Teorik bir Model

Research Article

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımların Rekabet Gücüne Etkisi: Ampirik Bir Analiz

Research Article

An Emerging Factor in Turkish Anti-Dumping Policy: Additional Customs Duty

Research Article

İlişkisiz Risk Faktörleri Arasında Risk Dağılımı: Çeşitlendirilmiş Risk Paritesi

Research Article

LINKING PUBLIC SECTOR INNOVATION with LEARNING in the INTER-ORGANISATIONAL CONTEXT

Research Article

The Relationship Between Renewable Energy Use and Economic Growth for Energy Importing Emerging Economies

Research Article

Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Faiz Oranları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Research Article

1991-2021 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURUMSAL MANTIK ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK VE BİLİMSEL HARİTALAMA TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Research Article

DETERMINANTS OF SOVEREIGN CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) SPREADS IN EMERGING COUNTRIES: EVIDENCE FROM TURKEY

Manuscripts must conform to the requirements indicated on the last page of the Journal - Guide for Authors- and in the web page.


Privacy Statement

Names and e-mail addresses in this Journal Web page will only be used for the specified purposes of the Journal; they will not be opened for any other purpose or use by any other person.