Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2687-3117 | e-ISSN 2687-3117 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Hacettepe University |


Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBD); sosyal ve beşeri bilimler alanında disiplinler arası Türkçe veya İngilizce özgün teorik ve ampirik araştırmalara odaklanmış, 2019 yılından itibaren her yıl Şubat ve Ağustos  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergide sosyal bilimler kapsamında; eğitim bilimleri, mesleki eğitim, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyal politika, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarında nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmıştır. 

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Hakemli, İndeksli ve Açık Erişim Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Şubat ve Ağustos)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

ISSN: 2687-3117

Makale Çağrısı:

 Şubat ayında yayımlanacak olan Cilt:2 ,Sayı:1 için makale kabullerine başlanmıştır.

Tarandığımız İndeksler:

Google Scholar


Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2687-3117 | e-ISSN 2687-3117 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Hacettepe University |
Cover Image


Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBD); sosyal ve beşeri bilimler alanında disiplinler arası Türkçe veya İngilizce özgün teorik ve ampirik araştırmalara odaklanmış, 2019 yılından itibaren her yıl Şubat ve Ağustos  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergide sosyal bilimler kapsamında; eğitim bilimleri, mesleki eğitim, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyal politika, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarında nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmıştır. 

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Hakemli, İndeksli ve Açık Erişim Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Şubat ve Ağustos)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

ISSN: 2687-3117

Makale Çağrısı:

 Şubat ayında yayımlanacak olan Cilt:2 ,Sayı:1 için makale kabullerine başlanmıştır.

Tarandığımız İndeksler:

Google Scholar