ISSN: 2687-3117
e-ISSN: 2687-3117
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBD); sosyal ve beşeri bilimler alanında disiplinler arası Türkçe veya İngilizce özgün teorik ve ampirik araştırmalara odaklanmış, 2019 yılından itibaren her yıl Şubat ve Ağustos  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergide sosyal bilimler kapsamında; eğitim bilimleri, mesleki eğitim, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyal politika, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarında nitelikli çalışmaların yer alması amaçlanmıştır. 

Etik Kurul Onayı

2020 yılında uygulanmak üzere Dergimize yayınlanma talebiyle gönderilmiş olan çalışmalar için TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinin Etik kurallar başlıklı 8. Maddesinde yer alan hususlara tam olarak uyulması gerekmektedir.

Niteliği itibariyle etik kurul onayı zorunlu olan makalelerin etik kurul onayı alınmadan Dergimizde yayınlanması mümkün değildir. 

Dergimiz TR DİZİN ULAKBİM'de taranmak üzere başvuru yapmış olup, inceleme süreci devam etmektedir.

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Hakemli, İndeksli ve Açık Erişim Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Şubat ve Ağustos)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

ISSN: 2687-3117

Araştırma Makalesi

İNSAN TACİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER

Derleme

TÜM BOYUTLARIYLA AKRANLAR ARASI ZORBALIK

Araştırma Makalesi

ÖĞRENCİLERCE SEVİLEN VE SEVİLMEYEN ÖĞRETMENLER BAZINDA POZİTİF ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISININ VE ETKİN KATILIMLARININ İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Is the Digitalisation of Welfare Creating New Social Risks? The Cases of the UK, Finland and Sweden

Araştırma Makalesi

Avrupa Birliği’nde Koşulluluk Mekanizması ve Bir Süreç Olarak Avrupalılaşma: Polonya Örneği