PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocuk ve Ergenlerde Uçucu Madde Bağımlılığını Etkileyen Psikososyal Sebepler: Olgu Sunumu

Year 2017, Volume 4, Issue 2, 1 - 11, 05.08.2017
https://doi.org/10.21020/husbfd.321328

Abstract

ÖZET

Uçucu maddelerin endüstriyel amaçlar dışında keyif verici ve uyarıcı olarak kötüye kullanımı önemli boyutlardadır. Son yıllarda uçucu madde bağımlılığı çocuk ve ergenler arasında hızla yayılmaktadır. Ayrıca çocuk ve ergenlerin madde kullanma sebepleri de değişkenlik göstermektedir. Bağımlılığın görülme sıklığı ortalama 14-15 yaşlarındaki hastalardadır. Uçucu madde bağımlılığını etkileyen psikolojik nedenlere bakıldığında, genelde stresle nasıl baş edileceğinin bilinmemesi, olumsuz ve kötü duygulanımdan kurtulma isteği, maddenin keyif verici etkisinden haz alma, merak etme, bir gruba ait olma isteği, kendini güçlü hissetme gibi etkenler sayılabilmektedir.

Sosyal faktörlere bakıldığında ise uçucu maddelere erişimin kolay ve ucuz olması, aile içinde kabul görmesi, akran etkisi, sosyal ortamlarda maddeye olumlu bakış açısının olması ve sosyal medyada özendirici görsellerin bulunması başta gelmektedir. Yapılan bu çalışmada da 12 yaşında uçucu madde(çakmak gazı) kullanmaya başlayan aile öyküsünde alkol ve esrar(cannabis) bağımlılığı olan klinik bir vakanın, uçucu maddeye ek olarak alkol ve esrar(cannabis) bağımlısı olmasına neden olan psikososyal etmenler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uçucu madde, madde bağımlılığı, psikososyal nedenler

References

 • Altındağ A, Özkan M, Oto R.(2001). İnhalanla İlişkili Bozukluklar. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 11:143-8.
 • Anderson CE, Loomis GA.(2003). Recognition and prevention of inhalant abuse. Am Fam Physician, 68:869-74.
 • Balster RL, Cruz SL, Howard MO, Dell CA, Cottler LB.(2009). Classification of abused inhalants. Addiction , 104:878-882
 • Barşah Y, Dönmez E, Ögel K.(2010). Bağımlılık Yapan Maddeler. http://www.ogelk.net/Dosyadepo/maddeler.pdf (Erişim: 23.05.2017)
 • Beal AC, Ausiello J, Perrin JM. (2001). Social influences on health-risk behaviors among minority middle school students. Journal of Adolescent Health, 2828, 474- 480.
 • Boztaş, M.(2011). Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi ,24:69-74 (Akt. Williams JF, Storck M.(2007). American Academy of Pediatrics Committee on Substance Abuse, American Academy of Pediatrics Committee on Native American Child Health. Inhalant Abuse. Pediatrics, (119:1009-1017)
 • Doğan, Y.(2001). Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Aile ve Toplum Yıl: 4 Cilt: 1 Sayı: 4 ISSN: 1303-0256
 • Ertüzün, E, Uyaroğlu A,Demirel B,Koçak E.(2016). Boş Zaman Aktivitelerinin Madde Bağımlılığı Sürecindeki Rolüne İlişkin Nitel Bir Çalışma. Spor Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences, 27 (2), 49–58
 • Kuğu N, Akyüz G, Erşan E, Doğan O.(2000). Sanayi bölgesinde çalışan çıraklarda madde kullanımı ve etkileyen etkenlerin araştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(1):19-25.
 • Ögel K.(2010) Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenleri http://www.ogelk.net/Dosyadepo/etyoloji.pdf (Erişim:23.05.2017)
 • Özer ÖA.(1991) Ortaögretimde ögrencilerin psikoaktif madde kullanımına yaklasımı ve demografik özellikler. Uzmanlık tezi. İstanbul: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, p.18-34.
 • Pfeiffer H, Al Khaddam M, Brinkmann B, Köhler H, Beike J.(2006). Sudden death after isobutane sniffing: A report of two foren¬sic cases. Int J Legal Med,120:168-73.
 • Sakai JT, Crowley TJ.(2009). Inhalant-related disorders. In Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th edition (Eds BJ Sadock, VA Sadock, PRuiz):1341- 1353. Lippincott Williams Wilkins, Baltimore.
 • Sugie H, Sasaki C, Hashimoto C, Takeshita H. (2004). Three cases of sudden death due to butane or propane gas inhalation: analysis of tissues for gas components. Forensic Sci Int 2004;143:211-4.
 • United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2016, Vienna 2016 https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf; (Erişim: 23.05.2017)
 • Vural M, Ögel K.(2005) Uçucu Maddelerin Kalp Üzerine Etkileri http://ogelk.net/makale/ucucukalp.pdf (Erişim:23.05.2017)
 • Yaşan A, Gürgen F.(2004). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ergenlerde Uçucu Madde Kullanım Özellikleri. Bağımlılık Dergisi, 5:28-34.
 • Williams DR, Cole SJ.(1998). Ventricular fibrillation following butane gas inhalation. Resuscitation, 37:43-5.
 • Wu LT, Ringwalt CL.(2006). Inhalant use and disorders among adults in the United States. Drug Alcohol Depend,85:1–11.

Psychosocial Causes Affecting Inhalants Addiction in Children and Adolescents: Case Report

Year 2017, Volume 4, Issue 2, 1 - 11, 05.08.2017
https://doi.org/10.21020/husbfd.321328

Abstract

ABSTRACT

Apart from industrial exposure, volatile agent exposure occurs to a significant extent by abusing these substances with the aim of excitement. In recent years, inhalants addiction has rapidly spread among children and adolescents. Indeed children and adolescents’ use of substance may vary. Inhalants dependence is generally seen at average 14-15 years of age in the patients. When psychological reasons affecting volatile substance dependence are examined, it can be said that factors such as not knowing how to cope with stress in general, desire to get rid of negative and bad emotions, pleasure from matter, pleasure, wanting to belong to a group and feeling strong.

When social factors are taken into consideration, it is first and foremost that access to volatile substances is easy and cheap, acceptance within the family, peer influence, positive perspective on the substance in the social environment and encouraging visuals in the social media

Here we present a case of psychosocial factors that cause alcohol and cannabis addiction in his family narrative, which begins to use volatile substance (lighter gas) at the age of 12, in addition to inhalants, alcohol and cannabis.

Key Words: Inhalants, substance addiction, psychosocial causes

References

 • Altındağ A, Özkan M, Oto R.(2001). İnhalanla İlişkili Bozukluklar. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 11:143-8.
 • Anderson CE, Loomis GA.(2003). Recognition and prevention of inhalant abuse. Am Fam Physician, 68:869-74.
 • Balster RL, Cruz SL, Howard MO, Dell CA, Cottler LB.(2009). Classification of abused inhalants. Addiction , 104:878-882
 • Barşah Y, Dönmez E, Ögel K.(2010). Bağımlılık Yapan Maddeler. http://www.ogelk.net/Dosyadepo/maddeler.pdf (Erişim: 23.05.2017)
 • Beal AC, Ausiello J, Perrin JM. (2001). Social influences on health-risk behaviors among minority middle school students. Journal of Adolescent Health, 2828, 474- 480.
 • Boztaş, M.(2011). Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi ,24:69-74 (Akt. Williams JF, Storck M.(2007). American Academy of Pediatrics Committee on Substance Abuse, American Academy of Pediatrics Committee on Native American Child Health. Inhalant Abuse. Pediatrics, (119:1009-1017)
 • Doğan, Y.(2001). Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Aile ve Toplum Yıl: 4 Cilt: 1 Sayı: 4 ISSN: 1303-0256
 • Ertüzün, E, Uyaroğlu A,Demirel B,Koçak E.(2016). Boş Zaman Aktivitelerinin Madde Bağımlılığı Sürecindeki Rolüne İlişkin Nitel Bir Çalışma. Spor Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences, 27 (2), 49–58
 • Kuğu N, Akyüz G, Erşan E, Doğan O.(2000). Sanayi bölgesinde çalışan çıraklarda madde kullanımı ve etkileyen etkenlerin araştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(1):19-25.
 • Ögel K.(2010) Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenleri http://www.ogelk.net/Dosyadepo/etyoloji.pdf (Erişim:23.05.2017)
 • Özer ÖA.(1991) Ortaögretimde ögrencilerin psikoaktif madde kullanımına yaklasımı ve demografik özellikler. Uzmanlık tezi. İstanbul: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, p.18-34.
 • Pfeiffer H, Al Khaddam M, Brinkmann B, Köhler H, Beike J.(2006). Sudden death after isobutane sniffing: A report of two foren¬sic cases. Int J Legal Med,120:168-73.
 • Sakai JT, Crowley TJ.(2009). Inhalant-related disorders. In Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th edition (Eds BJ Sadock, VA Sadock, PRuiz):1341- 1353. Lippincott Williams Wilkins, Baltimore.
 • Sugie H, Sasaki C, Hashimoto C, Takeshita H. (2004). Three cases of sudden death due to butane or propane gas inhalation: analysis of tissues for gas components. Forensic Sci Int 2004;143:211-4.
 • United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2016, Vienna 2016 https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf; (Erişim: 23.05.2017)
 • Vural M, Ögel K.(2005) Uçucu Maddelerin Kalp Üzerine Etkileri http://ogelk.net/makale/ucucukalp.pdf (Erişim:23.05.2017)
 • Yaşan A, Gürgen F.(2004). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ergenlerde Uçucu Madde Kullanım Özellikleri. Bağımlılık Dergisi, 5:28-34.
 • Williams DR, Cole SJ.(1998). Ventricular fibrillation following butane gas inhalation. Resuscitation, 37:43-5.
 • Wu LT, Ringwalt CL.(2006). Inhalant use and disorders among adults in the United States. Drug Alcohol Depend,85:1–11.

Details

Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Ayşenur KARAASLAN
Türkiye

Publication Date August 5, 2017
Application Date June 14, 2017
Acceptance Date December 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Karaaslan, A. (2017). Psychosocial Causes Affecting Inhalants Addiction in Children and Adolescents: Case Report . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 4 (2) , 1-11 . DOI: 10.21020/husbfd.321328