PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Engelli Bireylerde Sigara Kullanımının Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Amaç: Engelli bireylerde sigara kullanımı ve sigaraya bakış açısını değerlendirmek. Yöntem: İstanbul Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nın hizmetlerinden yararlanan bedensel engelli bireylerin demografik karakteristikleri ve sigara kullanma durumları kaydedildi. Sigara bağımlılığını tanımlama ve skorlandırmada Fagerstrom Testi kullanıldı. Bulgular: 15-42 yaş arası 47 gönüllü engelli birey (kadın/erkek =14/33) değerlendirildi. Katılımcılardan 8 kişi aktif sigara içicisi, 4 kişi sigarayı bırakmış ve 35 kişi sigara kullanmıyordu. Aktif olarak sigara içenler ve sigarayı bırakmış olanlarda ilkokul yıllarında sigaraya başlama oranı %50 iken, son 5 yıl içinde sigaraya kullanmaya başlama oranı %33,3 olarak saptandı. Arkadaş faktörü sigara içmede rol oynayan major neden (%78,7) olarak ifade edildi. Fagerstrom nikotin bağımlılık testi sonuçlarına göre; çok düşük derecede sigara bağımlılığı %4,3, düşük derecede sigara bağımlılığı %10,6, orta derecede sigara bağımlılığı %4,3, yüksek derecede sigara bağımlılığı %4,3, çok yüksek derecede sigara bağımlılığı %2,1 olarak belirlendi. Nikotin bağımlılığı ile sigara kullanım süresi (rs=0,825 p<0,001) ve erkek cinsiyet ile günlük içilen sigara sayısı (rs=0,325, p=0,018) arasında pozitif yönde ilişki saptandı. Sonuç: Çalışmamızda yer alan engelli bireylerde sigara bağımlılık oranı Türkiye ortalamasının altında bulunsa da katılımcıların sigaraya başlama yaşının düşük olması dikkat çekicidir. Engelli bireyler için planlanacak sosyal destek projelerinde sigara bırakma desteğine de yer verilmelidir. Anahtar Kelimeler: Engelli, sigara, nikotin bağımlılığı

References

  • WHO. (1980). International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva, World Health Organisation.
  • Coleman, D. (2000). Assisted suicide and disability. Human Rights: Journal of the Section of Individual Rights and Responsibilities, 27 (1), 1-11.
  • WHO. (2011). World Report on Disability 2011. WHO Library Cataloguing-in- Publication Data, ISBN 978 92 4 068521 5 (PDF);Chapter 2;25-28.
  • WHO. (2004). Comparative quantification of health risks: Global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva, World Health Organization.

-

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Amaç: Engelli bireylerde sigara kullanımı ve sigaraya bakış açısını değerlendirmek. Yöntem: İstanbul Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nın hizmetlerinden yararlanan bedensel engelli bireylerin demografik karakteristikleri ve sigara kullanma durumları kaydedildi. Sigara bağımlılığını tanımlama ve skorlandırmada Fagerstrom Testi kullanıldı. Bulgular: 15-42 yaş arası 47 gönüllü engelli birey (kadın/erkek =14/33) değerlendirildi. Katılımcılardan 8 kişi aktif sigara içicisi, 4 kişi sigarayı bırakmış ve 35 kişi sigara kullanmıyordu. Aktif olarak sigara içenler ve sigarayı bırakmış olanlarda ilkokul yıllarında sigaraya başlama oranı %50 iken, son 5 yıl içinde sigaraya kullanmaya başlama oranı %33,3 olarak saptandı. Arkadaş faktörü sigara içmede rol oynayan major neden (%78,7) olarak ifade edildi. Fagerstrom nikotin bağımlılık testi sonuçlarına göre; çok düşük derecede sigara bağımlılığı %4,3, düşük derecede sigara bağımlılığı %10,6, orta derecede sigara bağımlılığı %4,3, yüksek derecede sigara bağımlılığı %4,3, çok yüksek derecede sigara bağımlılığı %2,1 olarak belirlendi. Nikotin bağımlılığı ile sigara kullanım süresi (rs=0,825 p<0,001) ve erkek cinsiyet ile günlük içilen sigara sayısı (rs=0,325, p=0,018) arasında pozitif yönde ilişki saptandı. Sonuç: Çalışmamızda yer alan engelli bireylerde sigara bağımlılık oranı Türkiye ortalamasının altında bulunsa da katılımcıların sigaraya başlama yaşının düşük olması dikkat çekicidir. Engelli bireyler için planlanacak sosyal destek projelerinde sigara bırakma desteğine de yer verilmelidir

References

  • WHO. (1980). International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva, World Health Organisation.
  • Coleman, D. (2000). Assisted suicide and disability. Human Rights: Journal of the Section of Individual Rights and Responsibilities, 27 (1), 1-11.
  • WHO. (2011). World Report on Disability 2011. WHO Library Cataloguing-in- Publication Data, ISBN 978 92 4 068521 5 (PDF);Chapter 2;25-28.
  • WHO. (2004). Comparative quantification of health risks: Global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva, World Health Organization.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Ebru YILDIRIM


Aysel YILDIZ


Fatma MUTLUAY


Candan ALGUN

Publication Date January 1, 2015
Application Date April 12, 2015
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Yıldırım, E. , Yıldız, A. , Mutluay, F. & Algun, C. (2015). Engelli Bireylerde Sigara Kullanımının Değerlendirilmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1st National Health Sciences Congress Book , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7891/103817