1st National Health Sciences Congress Book, 1/1/15

Year: 2015

Oral Presentation

 

1. İzmit Yöresinde Sıtma Mücadelesi

 

3. Engelli Bireylerde Sigara Kullanımının Değerlendirilmesi

 

10. Gaziantep'te Özel Bir Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

Poster Presentation

 

3. Serebral Palsi Tanılı Skolyozlu Hastada Solunum Fizyoterapisinin Fonksiyonel Kapasiteye Etkisi: Oldu Sunumu

 

4. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinde Bel Ağrısının Değerlendirilmesi

 

8. 19-65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerin Diyet Ürün Tüketim Durumlarının Belirlenmesi

 

10. Primer Siliyer Diskinezili ve Sağlıklı Çocuklarda Aerobik Kapasitenin Karşılaştırılması