PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Klinik Pilates Eğitimi Alan Fizyoterapi Öğrencilerinin Vücut Farkındalığı ve Esnekliğin Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

AMAÇ: Klinik Pilates gövdenin postural kaslarını dengeli çalıştıran ve omurgayı destekleyen bir egzersiz sistemidir. Fizyoterapistlere Pilates eğitimi son yıllarda mezuniyet sonrası eğitimlerle öğretilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız seçmeli ders olarak Yoga-Pilates dersine katılan öğrencilerin vücut farkındalığı ve esneklik sonuçlarını değerlendirmektir. GEREÇ YÖNTEM: Çalışmaya İstanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Yoga-Pilates dersine katılan 16 öğrenci alındı. Çalışmaya katılan öğrencilerin Pilates eğitimi verilmeden önce ve sonra esneklik ölçümleri yapıldı ve vücut algısı(farkındalık) kaydedildi. İstatistik analizi SPSS-20.00 programı ile yapıldı. SONUÇLAR: Pilates eğitimi sonunda yapılan değerlendirmelere göre postür bozukluklarında düzelmeler bulundu. Esneklik ölçümlerinde ise hem modifiye shober testi hem de parmak zemin testi sonuçlarına göre eğitim sonrası eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir gelişme görüldü (p<0,05). Vücut farkındalığı sorgulandığında öğrencilerin eğitim öncesine göre vücut farkındalıklarında önemli bir artış olduğu görüldü (p<0,05). TARTIŞMA: Verilen eğitime göre Pilates dersi öncesi ve sonrası fizyoterapi öğrencilerinin vücut farkındalığını ve esnekliği artırdığı, postür bozukluklarını önlediği görülmektedir. Pilates eğitimi sadece fizyoterapi öğrencileri üzerine bu düzeltmeyi sağlaması hastalarına örnek olmaları açısından önemlidir. Bu amaçla pilates eğitimin lisans eğitimde yer almasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. İleride yapılacak benzer çalışmaların daha fazla sayıda olgu ile yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Pilates, vücut farkındalığı, esneklik

References

 • Aladro-Gonzalvo AR, Araya-Vargas GA, Machado-Díaz M, Salazar-Rojas W.(2013) Pilates- based exercise for persistent, non-specific low back pain and associated functional disability: a meta-analysis with meta-regression. J Bodyw Mov Ther. 17(1):125-36.
 • Bernardo LM.(2007) The effectiveness of Pilates training in healthy adults: An appraisal of the research literatüre. J Bodyw Mov Ther.11(2) 106-110.
 • Caldwell K, Harrison M, Adams M, Triplett NT.(2009) Effect of Pilates and taijiquan training on self-efficacy, sleep quality, mood, and physical performance of college students. J Bodyw Mov Ther. 13(2):155-63.
 • Johnson E.G, Larsen A, Ozawa H, Wilson C.A., Kennedy K.L.(2007) The effects of pilates based exercise on dynamic balance in healty adults. J Bodyw Mov Ther.11:238-242.
 • Latey P. (2001) The Pilates Metod: History and Philosophy. J Bodyw Mov Ther.5(4): 275- 2
 • Latey P.(2002) Updating the principles of the pilates method- part2.J BodywMov Ther. 6(2), 94
 • Macrae,I.F., Wright,V.(1969). Measurement of back Movement. Annals Rheumatic Diseases . 28: 584-9.
 • Otman, A. S., Demirel,H. ve Sade,A. (1998) Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme
 • Prensipleri. Ankara: Sinem Ofset. Owsley A. (2005) An İntroduction to Clinical Pilates Human Kinetics. 10(4): 19-25.
 • Russell J, Jonker L, Missaghian M, Baranowski T.(2006) Effect of 4 weeks of Pilates on the body composition of young girls. Prevent Med. 42:177 – 180.
 • Segal NA, Hein J, Basford JR. (2004)Theeffects of Pilatestraining on flexibility and body composition: an observational study. Arch Phys Med Rehabil. 85(12):1977-8.
 • Ünal E, Dizmek P. (2014) Romatoloji bilimi ve biyopsikososyal model. Ünal E, editör.
 • Bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı(BETTY), Birinci baskı. Ankara, Pelikan Yayıncılık, 1-16. Wells C, Kolt GS, Marshall P, Bialocerkowski A. (2014)The definition and application of
 • Pilates exercise to treat people with chronic low back pain: a Delphisurvey of Australian www.ausphysio.com: The Australian Physiotherapy & Pilates Institute. London: The Appi Pilates Method.

-

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

esnekliği artırdığı, postür bozukluklarını önlediği görülmektedir. Pilates eğitimi sadece fizyoterapi öğrencileri üzerine bu düzeltmeyi sağlaması hastalarına örnek olmaları açısından önemlidir. Bu amaçla pilates eğitimin lisans eğitimde yer almasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. İleride yapılacak benzer çalışmaların daha fazla sayıda olgu ile yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır

References

 • Aladro-Gonzalvo AR, Araya-Vargas GA, Machado-Díaz M, Salazar-Rojas W.(2013) Pilates- based exercise for persistent, non-specific low back pain and associated functional disability: a meta-analysis with meta-regression. J Bodyw Mov Ther. 17(1):125-36.
 • Bernardo LM.(2007) The effectiveness of Pilates training in healthy adults: An appraisal of the research literatüre. J Bodyw Mov Ther.11(2) 106-110.
 • Caldwell K, Harrison M, Adams M, Triplett NT.(2009) Effect of Pilates and taijiquan training on self-efficacy, sleep quality, mood, and physical performance of college students. J Bodyw Mov Ther. 13(2):155-63.
 • Johnson E.G, Larsen A, Ozawa H, Wilson C.A., Kennedy K.L.(2007) The effects of pilates based exercise on dynamic balance in healty adults. J Bodyw Mov Ther.11:238-242.
 • Latey P. (2001) The Pilates Metod: History and Philosophy. J Bodyw Mov Ther.5(4): 275- 2
 • Latey P.(2002) Updating the principles of the pilates method- part2.J BodywMov Ther. 6(2), 94
 • Macrae,I.F., Wright,V.(1969). Measurement of back Movement. Annals Rheumatic Diseases . 28: 584-9.
 • Otman, A. S., Demirel,H. ve Sade,A. (1998) Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme
 • Prensipleri. Ankara: Sinem Ofset. Owsley A. (2005) An İntroduction to Clinical Pilates Human Kinetics. 10(4): 19-25.
 • Russell J, Jonker L, Missaghian M, Baranowski T.(2006) Effect of 4 weeks of Pilates on the body composition of young girls. Prevent Med. 42:177 – 180.
 • Segal NA, Hein J, Basford JR. (2004)Theeffects of Pilatestraining on flexibility and body composition: an observational study. Arch Phys Med Rehabil. 85(12):1977-8.
 • Ünal E, Dizmek P. (2014) Romatoloji bilimi ve biyopsikososyal model. Ünal E, editör.
 • Bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı(BETTY), Birinci baskı. Ankara, Pelikan Yayıncılık, 1-16. Wells C, Kolt GS, Marshall P, Bialocerkowski A. (2014)The definition and application of
 • Pilates exercise to treat people with chronic low back pain: a Delphisurvey of Australian www.ausphysio.com: The Australian Physiotherapy & Pilates Institute. London: The Appi Pilates Method.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Esra ATILGA


Devrim TARAKÇI


Aysel YILDIZ


Fatma MUTLUAY


Candan ALGUN

Publication Date January 1, 2015
Application Date April 12, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Atılga, E. , Tarakçı, D. , Yıldız, A. , Mutluay, F. & Algun, C. (2015). Klinik Pilates Eğitimi Alan Fizyoterapi Öğrencilerinin Vücut Farkındalığı ve Esnekliğin Değerlendirilmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1st National Health Sciences Congress Book , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7891/103818