PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Serebral Palsi Tanılı Skolyozlu Hastada Solunum Fizyoterapisinin Fonksiyonel Kapasiteye Etkisi: Oldu Sunumu

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Amaç: Serebral Palsi tanılı hastada tedavi programı kapsamında solunum fizyoterapi uygulamaları ve solunuma yardımcı kasları güçlendirme egzersizlerinin kısa dönem etkinliğini araştırmak.

Yöntem: 10 yaşında Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) seviyesi 1 olan sağ hemiparetik S skolyozlu erkek hastanın tedavi programına yoğun solunum fizyoterapisiyle solunum yardımcı kaslarını güçlendirme egzersizleri eklendi. Tedavi programı haftada 2 gün 45-60 dakika süreyle uygulandı. Spastisite Modifiye Ashwort Skalası, fonksiyonel kapasite 10 metre yürüme süresi, yorgunluk düzeyi Borg Skalası ile değerlendirildi.  Değerlendirmeler başlangıç ve 1 ay sonrasında tekrarlandı.

Sonuçlar: Hastanın skolyozu torakalde 15°, lomber bölgede 20° olarak saptandı. Alt ekstremite spastisitesi 1 olarak belirlendi. Tedavi öncesi 10 metre yürüme süresi 92 sn, Borg Yorgunluk düzeyi 15/20 iken 1. ay sonunda yürüme süresi 45 sn, Borg Yorgunluk düzeyi 12/20 olarak saptandı.

Tartışma: Serebral palsiye bağlı gelişen skolyoz rehabilitasyonunda diğer fizyoterapi yaklaşımlarına ek olarak bireysel tedavi programında solunum fizyoterapi uygulamalarının yer alması egzersiz sonrası yorgunluk düzeyi ve fonksiyonel kapasiteyi olumlu yönde etkilemiştir. Serebral palsili vakalarda solunum rehabilitasyonunun fonksiyonelliğe etkisinin araştırılacağı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsy, Skolyoz, Solunum Fizyoterapisi ,Fonksiyonel Kapasite 

References

 • Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, Dan B,
 • Jacobsson B. (2007). A report; the definition and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol Suppl 109:8-14.
 • Majd ME, Muldowny DS, Holt RT. (1197). Natural history of scoliosis in the
 • institutionalized adult cerebral palsy population. Spine 22:1461-6.
 • McCarthy RE. (1999). Management of neuromuscular scoliosis. Orthop Clin
 • North Am 30:435-49.
 • Prudente COM, Barbosa MA, Porto CC. (2010). Relation between Quality of
 • Life of mothers of children with cerebral palsy and the children’s motor functioning, after ten months of rehabilitation. Rev Latino-Amm Enfermagem 18:149-5.5

-

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Amaç: Serebral Palsi tanılı hastada tedavi programı kapsamında solunum fizyoterapi uygulamaları ve solunuma yardımcı kasları güçlendirme egzersizlerinin kısa dönem etkinliğini araştırmak. Yöntem: 10 yaşında Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) seviyesi 1 olan sağ hemiparetik S skolyozlu erkek hastanın tedavi programına yoğun solunum fizyoterapisiyle solunum yardımcı kaslarını güçlendirme egzersizleri eklendi. Tedavi programı haftada 2 gün 45-60 dakika süreyle uygulandı. Spastisite Modifiye Ashwort Skalası, fonksiyonel kapasite 10 metre yürüme süresi, yorgunluk düzeyi Borg Skalası ile değerlendirildi. Değerlendirmeler başlangıç ve 1 ay sonrasında tekrarlandı. Sonuçlar: Hastanın skolyozu torakalde 15°, lomber bölgede 20° olarak saptandı. Alt ekstremite spastisitesi 1 olarak belirlendi. Tedavi öncesi 10 metre yürüme süresi 92 sn, Borg Yorgunluk düzeyi 15/20 iken 1. ay sonunda yürüme süresi 45 sn, Borg Yorgunluk düzeyi 12/20 olarak saptandı. Tartışma: Serebral palsiye bağlı gelişen skolyoz rehabilitasyonunda diğer fizyoterapi yaklaşımlarına ek olarak bireysel tedavi programında solunum fizyoterapi uygulamalarının yer alması egzersiz sonrası yorgunluk düzeyi ve fonksiyonel kapasiteyi olumlu yönde etkilemiştir. Serebral palsili vakalarda solunum rehabilitasyonunun fonksiyonelliğe etkisinin araştırılacağı çalışmalara ihtiyaç vardır

References

 • Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, Dan B,
 • Jacobsson B. (2007). A report; the definition and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol Suppl 109:8-14.
 • Majd ME, Muldowny DS, Holt RT. (1197). Natural history of scoliosis in the
 • institutionalized adult cerebral palsy population. Spine 22:1461-6.
 • McCarthy RE. (1999). Management of neuromuscular scoliosis. Orthop Clin
 • North Am 30:435-49.
 • Prudente COM, Barbosa MA, Porto CC. (2010). Relation between Quality of
 • Life of mothers of children with cerebral palsy and the children’s motor functioning, after ten months of rehabilitation. Rev Latino-Amm Enfermagem 18:149-5.5

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

Cemil ARSLAN


Devrim TARAKCI


Esra ATILGAN


Fatma MUTLUAY


Candan ALGUN


Aysel YILDIZ

Publication Date January 1, 2015
Application Date April 20, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Arslan, C. , Tarakcı, D. , Atılgan, E. , Mutluay, F. , Algun, C. & Yıldız, A. (2015). Serebral Palsi Tanılı Skolyozlu Hastada Solunum Fizyoterapisinin Fonksiyonel Kapasiteye Etkisi: Oldu Sunumu . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1st National Health Sciences Congress Book , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7891/103838