PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ankara'da İkamet Eden 19-65 Yaş Arası Bireylerin Besin Seçimlerinde Zenginleştirmenin Besin Eğilimlerinin Saptanmasına Yönelik Çalışma

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Besin zenginleştirme, toplumun tamamında veya bir kısmında belirli besin öğesi yetersizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla besinlere besin öğesi eklenmesi işlemidir [1]. Dünyada 2 milyardan fazla birey başta demir, A vitamini ve iyot yetersizliği olmak üzere çeşitli besin öğesi yetersizliğinden mustariptir [2]. Bu çalışma Ankara’da ikamet eden 19-65 yaş arası bireylerin, cinsiyet, eğitim seviyesi ve gelir düzeyi dağılımlarına göre besin tercihlerinde zenginleştirilmiş ürün kullanım durumlarını saptamak için yapılmıştır. Çalışmanın amacı, zenginleştirilmiş besin seçimini etkileyen faktörleri belirlemektir. 

References

  • Liyanage, C. and M. Hettiarachchi, Food fortification. Vol. 56. 2011.
  • Darnton-Hill, I., Overview: Rationale and elements of a successful food-fortification programme, in Food and Nutrition Bulletin. 1998, The United Nations University. p. 92-100.
  • MICRONUTRIENT FORTIFICATION OF FOOD: TECHNOLOGY AND QUALITY CONTROL. Food fortification: Technology and quality control 1995; FAO TECHNICAL CONSULTATION ON FOOD FORTIFICATION: TECHNOLOGY AND QUALITY CONTROL ROME, ITALY, 20-23 NOVEMBER 1995]. Available from: http://www.fao.org/docrep/W2840E/w2840e0b.htm.
  • Mason J, R.J., Helwig C, Recent trends in malnutrition in developing regions: Vitamin A deficiency, anemia, iodine deficiency, and child underweight, in Food and Nutrition Bulletin. 2005: Ottawa, Ontario, Canada. p. 5-42.
  • Ülkemizde Besin Öğesi Yetersizlikleri. Available from: http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=130.

-

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Bu çalışma Ankara’da YÖNTEM Çalışmaya Ankara’nın çeşitli yerlerinden 46’sı erkek, 71’i kadın olmak üzere toplam 117 birey katılmıştır. Katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Bireylerin vücut ağırlığı (kg) ve boy uzunluğu Bireylerin cinsiyetleri, gelir durumları ve eğitim seviyelerinin zenginleştirilmiş besin seçimine etkileri istatistiksel yöntemler kullanılarak analizler için IBM SPSS 22.0 programı incelenmiştir

References

  • Liyanage, C. and M. Hettiarachchi, Food fortification. Vol. 56. 2011.
  • Darnton-Hill, I., Overview: Rationale and elements of a successful food-fortification programme, in Food and Nutrition Bulletin. 1998, The United Nations University. p. 92-100.
  • MICRONUTRIENT FORTIFICATION OF FOOD: TECHNOLOGY AND QUALITY CONTROL. Food fortification: Technology and quality control 1995; FAO TECHNICAL CONSULTATION ON FOOD FORTIFICATION: TECHNOLOGY AND QUALITY CONTROL ROME, ITALY, 20-23 NOVEMBER 1995]. Available from: http://www.fao.org/docrep/W2840E/w2840e0b.htm.
  • Mason J, R.J., Helwig C, Recent trends in malnutrition in developing regions: Vitamin A deficiency, anemia, iodine deficiency, and child underweight, in Food and Nutrition Bulletin. 2005: Ottawa, Ontario, Canada. p. 5-42.
  • Ülkemizde Besin Öğesi Yetersizlikleri. Available from: http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=130.

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

İlker PAZARBAŞI


Damla GÜMÜŞ


Aylin ÇERÇİ


Ayşegül ÇAKMAK

Publication Date January 1, 2015
Application Date April 20, 2015
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Pazarbaşı, İ. , Gümüş, D. , Çerçi, A. & Çakmak, A. (2015). Ankara'da İkamet Eden 19-65 Yaş Arası Bireylerin Besin Seçimlerinde Zenginleştirmenin Besin Eğilimlerinin Saptanmasına Yönelik Çalışma . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1st National Health Sciences Congress Book , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7891/103858