PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Beden Kütle İndeksinin İnfertilite Üzerine Etkisi

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

İnfertilite, en az 12 ay süreyle korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen, gebelik sağlanamaması durumudur. Hem kadın hem de erkekten kaynaklanan bir sorun olabilen infertilite, çiftlerin yaklaşık %15’ini etkilemekte ve  insidansında her geçen gün artış kaydedilmektedir. Dünya genelinde, 1990 yılı istatistiklerine göre, infertilite görülen çift sayısı 42 milyonken bu sayı 2010’da 48.5 milyona yükselmiştir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın 2009  verilerine göre Türkiye'de  infertilite sorunu olan 2 milyon kişi olduğu belirlenmiştir. Birçok sağlık sorununda olduğu gibi infertilite de yaşam tarzından ve bireysel özelliklerden etkilenmektedir. Özellikle obezite ve beslenme durumu infertiliteyi etkileyen etmenler arasında gösterilmektedir. Kadınlarda obezitenin erken dönemde ortaya çıkması menstürasyon düzensizliklerine, kronik oligo-anovulasyona ve erişkin yaşta infertiliteye yol açmaktadır. Vücut ağırlığında azalma ile hem doğurganlık hem de sağlıklı bir gebeliğe ulaşma şansının arttığı gösterilmiştir. Erkek obezitesinin ise uyku apnesine, anormal seksüel fonksiyona, hormon değişimlerine, artmış skrotal torba ısısına ve bozulmuş semen parametrelerine yol açabildiği çalışmalarda gösterilmiştir. İnfertilite konusunda yapılan çalışmalarda her iki cinsiyette de BKİ’nin artışı infertilite görülme oranını arttırabilmektedir. Bu durum bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Obezite, Beslenme Durumu

References

 • World Health Organization (WHO), Obesity: preventing and managing the global epidemic. 2000: World Health Organization.
 • WHO, E.C., Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet, 2004. 363(9403): p. 157.
 • Stevens, G.A., et al., National, regional, and global trends in adult overweight and obesity prevalences. Popul Health Metr, 2012. 10(1): p. 22.
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931, Ankara 2014.
 • Mascarenhas, M.N., et al., National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS medicine, 2012. 9(12): p. e1001356.
 • Koçyiğit, O.T., İnfertilite ve sosyo-kültürel etkileri. İnsanbilim Dergisi, 2012. 1(1): p. 27-37.
 • Du Plessis, S.S., et al., The effect of obesity on sperm disorders and male infertility. Nature Reviews Urology, 2010. 7(3): p. 153-161.
 • MacDonald, A., et al., The impact of body mass index on semen parameters and reproductive hormones in human males: a systematic review with meta-analysis. Human reproduction update, 2010. 16(3): p. 293-311.
 • Parihar, M., Obesity and infertility. Reviews in Gynaecological Practice, 2003. 3(3): p. 120-126.
 • Aggerholm, A.S., et al., Is overweight a risk factor for reduced semen quality and altered serum sex hormone profile? Fertility and sterility, 2008. 90(3): p. 619-626.
 • Pauli, E.M., et al., Diminished paternity and gonadal function with increasing obesity in men. Fertility and sterility, 2008. 90(2): p. 346-351.
 • Martini, A.C., et al., Overweight and seminal quality: a study of 794 patients. Fertility and sterility, 2010. 94(5): p. 1739-1743.
 • Kuşçu N.K. and Tamay A.G., Polikistik Over Sendromlu İnfertil Hastaya Yaklaşım. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi, 2012. 5(2): p. 65-72.
 • Pantasri, T. and R.J. Norman, The effects of being overweight and obese on female reproduction: a review. Gynecol Endocrinol, 2014. 30(2): p. 90-4.
 • Hamilton‐Fairley, D., et al., Association of moderate obesity with a poor pregnancy outcome in women with polycystic ovary syndrome treated with low dose gonadotrophin. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 1992. 99(2): p. 128-131.
 • Grodstein, F., M.B. Goldman, and D.W. Cramer, Body mass index and ovulatory infertility. Epidemiology, 1994: p. 247-250.
 • Barbieri, R.L., The initial fertility consultation: recommendations concerning cigarette smoking, body mass index, and alcohol and caffeine consumption. American journal of obstetrics and gynecology, 2001. 185(5): p. 1168-1173.
 • Potdar, N., J. Ojidu, and O. Odukoya, Anthropometric variation in ovulatory and anovulatory infertility. Fertility and Sterility, 2002. 78: p. S155-S156.
 • Stamets, K., et al., A randomized trial of the effects of two types of short-term hypocaloric diets on weight loss in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril, 2004. 81(3): p. 630-7.
 • Chavarro, J., et al., A prospective study of dairy foods intake and anovulatory infertility. Human Reproduction, 2007. 22(5): p. 1340-1347.
 • Palomba, S., et al., Structured exercise training programme versus hypocaloric hyperproteic diet in obese polycystic ovary syndrome patients with anovulatory infertility: a 24-week pilot study. Hum Reprod, 2008. 23(3): p. 642-50.
 • Cardozo, E.R., et al., Infertility patients' knowledge of the effects of obesity on reproductive health outcomes. Am J Obstet Gynecol, 2012. 207(6): p. 509.e1-509.e10.
 • Akamine, E.H., et al., Obesity induced by high-fat diet promotes insulin resistance in the ovary. Journal of Endocrinology, 2010. 206(1): p. 65-74.
 • Fernandez, C., et al., Diet-induced obesity in rats leads to a decrease in sperm motility. Reprod Biol Endocrinol, 2011. 9: p. 32.
 • Harishankar, N., et al., Infertility in WNIN Obese Mutant Rats—Causes? International Scholarly Research Notices, 2011. 2011.

-

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

İnfertilite, en az 12 ay süreyle korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen, gebelik sağlanamaması durumudur. Hem kadın hem de erkekten kaynaklanan bir sorun olabilen infertilite, çiftlerin yaklaşık %15’ini etkilemekte ve insidansında her geçen gün artış kaydedilmektedir. Dünya genelinde, 1990 yılı istatistiklerine göre, infertilite görülen çift sayısı 42 milyonken bu sayı 2010’da 48.5 milyona yükselmiştir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın 2009 verilerine göre Türkiye'de infertilite sorunu olan 2 milyon kişi olduğu belirlenmiştir. Birçok sağlık sorununda olduğu gibi infertilite de yaşam tarzından ve bireysel özelliklerden etkilenmektedir. Özellikle obezite ve beslenme durumu infertiliteyi etkileyen etmenler arasında gösterilmektedir. Kadınlarda obezitenin erken dönemde ortaya çıkması menstürasyon düzensizliklerine, kronik oligo-anovulasyona ve erişkin yaşta infertiliteye yol açmaktadır. Vücut ağırlığında azalma ile hem doğurganlık hem de sağlıklı bir gebeliğe ulaşma şansının arttığı gösterilmiştir. Erkek obezitesinin ise uyku apnesine, anormal seksüel fonksiyona, hormon değişimlerine, artmış skrotal torba ısısına ve bozulmuş semen parametrelerine yol açabildiği çalışmalarda gösterilmiştir. İnfertilite konusunda yapılan çalışmalarda her iki cinsiyette de BKİ’nin artışı infertilite görülme oranını arttırabilmektedir. Bu durum bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesini desteklemektedir

References

 • World Health Organization (WHO), Obesity: preventing and managing the global epidemic. 2000: World Health Organization.
 • WHO, E.C., Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet, 2004. 363(9403): p. 157.
 • Stevens, G.A., et al., National, regional, and global trends in adult overweight and obesity prevalences. Popul Health Metr, 2012. 10(1): p. 22.
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931, Ankara 2014.
 • Mascarenhas, M.N., et al., National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS medicine, 2012. 9(12): p. e1001356.
 • Koçyiğit, O.T., İnfertilite ve sosyo-kültürel etkileri. İnsanbilim Dergisi, 2012. 1(1): p. 27-37.
 • Du Plessis, S.S., et al., The effect of obesity on sperm disorders and male infertility. Nature Reviews Urology, 2010. 7(3): p. 153-161.
 • MacDonald, A., et al., The impact of body mass index on semen parameters and reproductive hormones in human males: a systematic review with meta-analysis. Human reproduction update, 2010. 16(3): p. 293-311.
 • Parihar, M., Obesity and infertility. Reviews in Gynaecological Practice, 2003. 3(3): p. 120-126.
 • Aggerholm, A.S., et al., Is overweight a risk factor for reduced semen quality and altered serum sex hormone profile? Fertility and sterility, 2008. 90(3): p. 619-626.
 • Pauli, E.M., et al., Diminished paternity and gonadal function with increasing obesity in men. Fertility and sterility, 2008. 90(2): p. 346-351.
 • Martini, A.C., et al., Overweight and seminal quality: a study of 794 patients. Fertility and sterility, 2010. 94(5): p. 1739-1743.
 • Kuşçu N.K. and Tamay A.G., Polikistik Over Sendromlu İnfertil Hastaya Yaklaşım. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi, 2012. 5(2): p. 65-72.
 • Pantasri, T. and R.J. Norman, The effects of being overweight and obese on female reproduction: a review. Gynecol Endocrinol, 2014. 30(2): p. 90-4.
 • Hamilton‐Fairley, D., et al., Association of moderate obesity with a poor pregnancy outcome in women with polycystic ovary syndrome treated with low dose gonadotrophin. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 1992. 99(2): p. 128-131.
 • Grodstein, F., M.B. Goldman, and D.W. Cramer, Body mass index and ovulatory infertility. Epidemiology, 1994: p. 247-250.
 • Barbieri, R.L., The initial fertility consultation: recommendations concerning cigarette smoking, body mass index, and alcohol and caffeine consumption. American journal of obstetrics and gynecology, 2001. 185(5): p. 1168-1173.
 • Potdar, N., J. Ojidu, and O. Odukoya, Anthropometric variation in ovulatory and anovulatory infertility. Fertility and Sterility, 2002. 78: p. S155-S156.
 • Stamets, K., et al., A randomized trial of the effects of two types of short-term hypocaloric diets on weight loss in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril, 2004. 81(3): p. 630-7.
 • Chavarro, J., et al., A prospective study of dairy foods intake and anovulatory infertility. Human Reproduction, 2007. 22(5): p. 1340-1347.
 • Palomba, S., et al., Structured exercise training programme versus hypocaloric hyperproteic diet in obese polycystic ovary syndrome patients with anovulatory infertility: a 24-week pilot study. Hum Reprod, 2008. 23(3): p. 642-50.
 • Cardozo, E.R., et al., Infertility patients' knowledge of the effects of obesity on reproductive health outcomes. Am J Obstet Gynecol, 2012. 207(6): p. 509.e1-509.e10.
 • Akamine, E.H., et al., Obesity induced by high-fat diet promotes insulin resistance in the ovary. Journal of Endocrinology, 2010. 206(1): p. 65-74.
 • Fernandez, C., et al., Diet-induced obesity in rats leads to a decrease in sperm motility. Reprod Biol Endocrinol, 2011. 9: p. 32.
 • Harishankar, N., et al., Infertility in WNIN Obese Mutant Rats—Causes? International Scholarly Research Notices, 2011. 2011.

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

Feray YILMAZ


Hülya YARDIMCI

Publication Date January 1, 2015
Application Date April 20, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Yılmaz, F. & Yardımcı, H. (2015). Beden Kütle İndeksinin İnfertilite Üzerine Etkisi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1st National Health Sciences Congress Book , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7891/103837