PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İzmit Yöresinde Sıtma Mücadelesi

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Sıtma, Plasmodium türlerinin oluşturduğu bir protozoon enfeksiyonudur. Bu parazitin dört türü insanı enfekte eder. Dünya çapında en yaygını Plasmodium vivax olup insan sağlığı açısından en tehlikelisi “Plasmodium falciparum”dur. Bu parazit hayat döngüsünün yarısını insanda geçirirken diğer yarısını ise kendisini insandan insana yayan sivrisinekte geçirir.3 Nemli ve deniz seviyesinden yüksek olmayan alanlarla ilişkili olan sıtma 3, Anadolu’da eski çağdan beri varlığını sürdüren bir salgın hastalıktır.4

References

 • 1) Akdur, R. Sıtma ve Sıtma Salgınları Tarihi. http://www.recepakdur.com/upload/sitma_tarihi_makale.pdf
 • 2) Kocaeli İl Yıllığı 1967 (1970) İstanbul:Doğan Kardeş
 • 3) Madigan M. T., Martinko J. M., (2012). Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi. Cumhur Çökmüş (Ç.Ed.), Hayvanlarla Taşınan, Arthropodlarla Taşınan ve Toprak Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar içinde (s. 895)
 • 4) Sert G., Dölen E. (2013). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devlet Kinini. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 14, 69-86.
 • 5) Sönmez Tamer G. (2008). Kocaeli’de Sıtma Epidemiyolojisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32, 313-316.
 • 6) Türk Ansiklopedisi: Cilt 5.(1952) Ankara: Mili Eğitim Basımevi (s.391).
 • 7) Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük: http://www.tdk.gov.tr
 • 8) Cuinet’den aktaran Ulugün, F.Y., Seyahatnamelerde Kocaeli ve Çevresi, İzmit Rotary Kulübü Kültür Yayınları (s.248-250).
 • 9) Ünsal, U., Eren, N., Benli, D. (1982). Sıtma Epidemiyolojisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • 10) Yüce, R., (1945). Kocaeli Tarihi Rehberi. İzmit: Türkyolu a. 10-a s.206-208. b. 10-b s.239-240. c. 10-c s.243. d. 10-d s.246. e. 10-e s.249-250.

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

References

 • 1) Akdur, R. Sıtma ve Sıtma Salgınları Tarihi. http://www.recepakdur.com/upload/sitma_tarihi_makale.pdf
 • 2) Kocaeli İl Yıllığı 1967 (1970) İstanbul:Doğan Kardeş
 • 3) Madigan M. T., Martinko J. M., (2012). Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi. Cumhur Çökmüş (Ç.Ed.), Hayvanlarla Taşınan, Arthropodlarla Taşınan ve Toprak Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar içinde (s. 895)
 • 4) Sert G., Dölen E. (2013). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devlet Kinini. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 14, 69-86.
 • 5) Sönmez Tamer G. (2008). Kocaeli’de Sıtma Epidemiyolojisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32, 313-316.
 • 6) Türk Ansiklopedisi: Cilt 5.(1952) Ankara: Mili Eğitim Basımevi (s.391).
 • 7) Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük: http://www.tdk.gov.tr
 • 8) Cuinet’den aktaran Ulugün, F.Y., Seyahatnamelerde Kocaeli ve Çevresi, İzmit Rotary Kulübü Kültür Yayınları (s.248-250).
 • 9) Ünsal, U., Eren, N., Benli, D. (1982). Sıtma Epidemiyolojisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • 10) Yüce, R., (1945). Kocaeli Tarihi Rehberi. İzmit: Türkyolu a. 10-a s.206-208. b. 10-b s.239-240. c. 10-c s.243. d. 10-d s.246. e. 10-e s.249-250.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Dilek AYRIBAŞ


Rüşen İZGİ


Müzeyyen ÜNAL


İlker KUMRAL

Publication Date January 1, 2015
Application Date April 12, 2015
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Ayrıbaş, D. , İzgi, R. , Ünal, M. & Kumral, İ. (2015). İzmit Yöresinde Sıtma Mücadelesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1st National Health Sciences Congress Book , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7891/103814