PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Ölüm hayatta karşılaşılan kaçınılmaz bir durumdur. Çocuklar için yakınlarını kaybetme onlar için yaralayıcı olabilir. Çocukların ölüm kavramını algılayabilmeleri gelişim düzeylerine ve yaşlarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Aile içi davranışlar, gelenekler, okuldaki eğitim, televizyon, sinema, çizgi filmler, medya, dinsel inanışlar vb gibi yakının kaybında tutulan yasın kendi hayatının gerçeklerini yönlendirme de oldukça önemli rol oynamaktadır. Okul öncesi çocukta ölümle ilgili belirgin bir kavram gelişmediğinden, onun için korkulacak tek şey, ana babasından ayrılma tehdididir. İlkokul çağında ve daha sonraki yıllarda ergen için ölüm, gelişmekte olan ilişkilerini ve kimlik gelişimini engelleyecek bir durum olarak algılanır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda ölüm kavramının tanımlanması ve sebep sonuç ilişkisinin kurulabilmesini tartışmaktır

References

 • 1-Akpınar, Nuriye. 1988. Dokuz Yaş İlkokul Çocuklarında Ölüm Kavramının İncelenmesi.
 • (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2-Ayhan, Halis.1997. Din Eğitimi ve Öğretimi. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı
 • Yayınları.BİLGİN, Beyza, Mualla, Selçuk. 1 3-Bowlby,Joan.(1991),Attachment.Vol:1,USA:PenguinBooks. 4-Diggory, JC.,Rothman, DZ. (1991). Valuesdestroyedbydeath, Journal of Abnormal andSocialPsychology, 63(1): 205-210.
 • Dunning, S. (2006). As a youngchild’sparentdies:Conceptualizingandconstructing preventiveinterventions, ClinicalSocialWorkJournal, 34(4): 499-514. 6-Ekşi, A. (1999). Çocuklarda Ölüm Algısı ve Terminal Dönemde Hasta Çocuk, Ben Hasta
 • Değilim. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri, 476-498. 7-Erdoğan, A., Karaman, M.G. (2008). Kronik ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Sorunların Tanınması ve Yönetilmesi. AnatolianJournal of Psychiatry, 9(3): 244-252. 8-Geçtan, E. (1990). Varoluş ve Psikiyatri. İstanbul: Metis Yayınları 9-Heidegger, M. (2001). Zaman ve Varlık Üzerine. (Çev: D. Kanıt). Ankara: A Yayınevi
 • (Özgün kitap 1972’de yayımlandı) 10-Hökelekli, Hayati. 1991. “Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikoloji”.UÜİF Dergisi.
 • Bursa: UÜİFV Yayınları. c.3. ss. 3. 151-165. 11-Karaca, Faruk,2000 Ölüm Psikolojisi.İstanbul: Beyan Yayınları. 12-Konuk, Yurdagül. 1994. Okul Öncesi Çocuklarda (5-6 yaş) Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi (Dini Konularda Anne Çocuk İletişimi). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı ve Ticaret İşletmesi Yayınları. 13-Meb-Unicef (2001). Çocuklar ve Felaket(Toparlanma Tekniklerinin Öğretilmesi El Kitabı)
 • Psikososyal Okul Projesi, Ankara: MEB Yayını 14-Orbach, I.,Glaubman, H. (2005). Children’sperception of death as a defensiveprocess,
 • Journal of Abnormal Psychology,88(6): 671-674. 15-Slaughter, V. &Griffiths, M. (2007). Deathunderstandingandfear of death in youngchildren. Clinical Child PsychologyandPsychiatry, 12(4), 525-53 16-Slaughter, V. (2005). Youngchildren’sunderstanding of death. AustralianPsychologist, 40(3), 179-186. 17-Walker, G. & Maiden, R. (09-12 Nisan 1987). LifespanAttitudestowardDeath.
 • Paperpresented at theAnnual Meeting of theEasternPsychologicalAssociation, Arlington, New York. 18-Yalom, I. (1999) Varoluşçu Psikoterapi.(Çev. Z.İ. Babayiğit). İstanbul: Kabalcı Yayınevi
 • Basım. (Özgün kitap 1980’de yayımlandı.) 19-Yıldız, S. A. (2004). Çocuk, Ölüm ve Kayıp, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 125-144

Çocukların Yakınlarının Ölüm Kavramlarını Algılama Üzerine Kurdukları Sistemler ve Oyunlar

Year 2015, Volume , Issue , 01.01.2015

Abstract

Ölüm hayatta karşılaşılan kaçınılmaz bir durumdur. Çocuklar için yakınlarını kaybetme onlar için yaralayıcı olabilir. Çocukların ölüm kavramını algılayabilmeleri gelişim düzeylerine ve yaşlarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Aile içi davranışlar, gelenekler, okuldaki eğitim, televizyon, sinema, çizgi filmler, medya, dinsel inanışlar vb gibi yakının kaybında tutulan yasın kendi hayatının gerçeklerini yönlendirme de oldukça önemli rol oynamaktadır. Okul öncesi çocukta ölümle ilgili belirgin bir kavram gelişmediğinden, onun için korkulacak tek şey, ana babasından ayrılma tehdididir. İlkokul çağında ve daha sonraki yıllarda ergen için ölüm, gelişmekte olan ilişkilerini ve kimlik gelişimini engelleyecek bir durum olarak algılanır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda ölüm kavramının tanımlanması ve sebep sonuç ilişkisinin kurulabilmesini tartışmaktır. Materyal olarak bu çalışmada çocuklarda ölüm kavramlarını irdeleyen yayınlar, hikayeler toplanıp değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Çocuk, gelişim, ölüm algısı, ölüm kavramı, ölüme reaksiyon,

References

 • 1-Akpınar, Nuriye. 1988. Dokuz Yaş İlkokul Çocuklarında Ölüm Kavramının İncelenmesi.
 • (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2-Ayhan, Halis.1997. Din Eğitimi ve Öğretimi. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı
 • Yayınları.BİLGİN, Beyza, Mualla, Selçuk. 1 3-Bowlby,Joan.(1991),Attachment.Vol:1,USA:PenguinBooks. 4-Diggory, JC.,Rothman, DZ. (1991). Valuesdestroyedbydeath, Journal of Abnormal andSocialPsychology, 63(1): 205-210.
 • Dunning, S. (2006). As a youngchild’sparentdies:Conceptualizingandconstructing preventiveinterventions, ClinicalSocialWorkJournal, 34(4): 499-514. 6-Ekşi, A. (1999). Çocuklarda Ölüm Algısı ve Terminal Dönemde Hasta Çocuk, Ben Hasta
 • Değilim. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri, 476-498. 7-Erdoğan, A., Karaman, M.G. (2008). Kronik ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Sorunların Tanınması ve Yönetilmesi. AnatolianJournal of Psychiatry, 9(3): 244-252. 8-Geçtan, E. (1990). Varoluş ve Psikiyatri. İstanbul: Metis Yayınları 9-Heidegger, M. (2001). Zaman ve Varlık Üzerine. (Çev: D. Kanıt). Ankara: A Yayınevi
 • (Özgün kitap 1972’de yayımlandı) 10-Hökelekli, Hayati. 1991. “Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikoloji”.UÜİF Dergisi.
 • Bursa: UÜİFV Yayınları. c.3. ss. 3. 151-165. 11-Karaca, Faruk,2000 Ölüm Psikolojisi.İstanbul: Beyan Yayınları. 12-Konuk, Yurdagül. 1994. Okul Öncesi Çocuklarda (5-6 yaş) Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi (Dini Konularda Anne Çocuk İletişimi). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı ve Ticaret İşletmesi Yayınları. 13-Meb-Unicef (2001). Çocuklar ve Felaket(Toparlanma Tekniklerinin Öğretilmesi El Kitabı)
 • Psikososyal Okul Projesi, Ankara: MEB Yayını 14-Orbach, I.,Glaubman, H. (2005). Children’sperception of death as a defensiveprocess,
 • Journal of Abnormal Psychology,88(6): 671-674. 15-Slaughter, V. &Griffiths, M. (2007). Deathunderstandingandfear of death in youngchildren. Clinical Child PsychologyandPsychiatry, 12(4), 525-53 16-Slaughter, V. (2005). Youngchildren’sunderstanding of death. AustralianPsychologist, 40(3), 179-186. 17-Walker, G. & Maiden, R. (09-12 Nisan 1987). LifespanAttitudestowardDeath.
 • Paperpresented at theAnnual Meeting of theEasternPsychologicalAssociation, Arlington, New York. 18-Yalom, I. (1999) Varoluşçu Psikoterapi.(Çev. Z.İ. Babayiğit). İstanbul: Kabalcı Yayınevi
 • Basım. (Özgün kitap 1980’de yayımlandı.) 19-Yıldız, S. A. (2004). Çocuk, Ölüm ve Kayıp, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 125-144

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Fatma TAHTA


Kadir TAHTA


Semra DERNEK

Publication Date January 1, 2015
Application Date April 18, 2015
Acceptance Date October 12, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Tahta, F. , Tahta, K. & Dernek, S. (2015). Çocukların Yakınlarının Ölüm Kavramlarını Algılama Üzerine Kurdukları Sistemler ve Oyunlar . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1st National Health Sciences Congress Book , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7891/103827