PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Tanılanmasında Tanı Ölçütlerinin Tarihsel Gelişim ve Değişimi. (1907 Yılı Tanı Ölçütleri ile 2013 Yılı DSM-5 Tanı Ölçütlerinin Karşılaştırılması)

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Zihinsel  yetersizlikten  etkilenmiş  çocukların  tanılanması  bilimsel  olarak uzun  yıllar  boyunca gelişme göstermiş bir alandır. Aynı zamanda zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocukların tanılanması süreci tartışma ve eleştirilerin en çok yoğunlaştığı alanlardan biridir.

Ancak günümüzde bile tanı ölçütleri temel başvuru kitabı olarak kabul edilen DSM-5’in yayınlanması ile birlikte DSM-4 ile arasında yer alan farklar konusundaki tartışmalar hala sürmektedir.

Amaç ; Bu çalışmada 1907 yılında yayınlanan Alfred Binet ve Théodore Simon’ un ‘Mentally Defective Children’, isimli kitabında yer alan zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocukların tanılanması, okul ortamında değerlendirilmesi ile ilgili yer alan tanı ölçütleri ile günümüzde bu çocukların tanılanmasında kullanılan ‘ DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı’ nda yer alan tanı ölçütlerinin zihinsel yetersizlik grupları halinde karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma verileri kaynak taraması yöntemi ile toplanmıştır.

Bulgular: Örnek olarak; Anormal Çocuklar ( 1907 ) kitabında yer alan Densiz Çocuklar tanılama ölçütleri ( Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu ) ;

Densiz, mektep için mütemadi bir huzursuzluktur. Densizler hakkında bazı misaller verirsek;

v     Yerinde oturamaz, sırada sakin duramaz. Yapılan ihtarların müessir olabilmesine sersemliği manidir,

v     Ancak kerhen itaat eder,

v     Azarlandığı zaman daima şaşırmış bir tavır alır,

v     Hocasının taklidini yapar, başkalarını iterek güldürür,

v     Bana vız gelir diye cevap verir, kahkahalarla güler ve kendisine yasak edilen şeyi yapmakta devam eder,

Sonuç: Araştırmada yukarıda kısa örnekleri verilen temel zihinsel yetersizlik grupları ile ilgili 1907 yılı tanı ölçütleri ile 2013 yılı tanı ölçütleri arasındaki farklar detaylı olarak karşılaştırılmakta ve yorumlanmaktadır.

Anahtar kelimler: Zihin engelli öğrenciler, Tanılama, Değerlendirme, Yerleştirme

References

 • • Amerikan Psikiyatri Birliği, (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı (DSM-5), Tanı ölçütleri el kitabı. (Çev: Köroğlu,E.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği. (Özgün çalışma 2013)
 • • Binet, A., Simon, T. (1939) Anormal Çocuklar, (Çev: Siyavuşgil, S.E.) İstanbul: Devlet Basımevi
 • (Özgün çalışma,1907)
 • • Bühler, C., Hetzer. H, (1941) Küçük Çocuklarda Zekâ Muayeneleri (Testler), 1. Yaştan 6. Yaşa kadar tekâmül testleri, (Çev: Soysal, Ş.S.) İstanbul: Maarif Matbaası. (Özgün Çalışma, 1932)
 • • Daniel, M. H. (1997). Intelligence testing: Status and trends. American Psychologist, 52(10), 1038-
 • -
 • • Friedjung, J.K. (1940) Çocuk Pathologie’sinde Terbiye Hataları, (Çev: Soysal, Ş.S.) İstanbul: Maarif
 • Matbaası. (Özgün Çalışma, 1931)
 • • Mcafee, O. ,Leong, D.J. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin desteklenmesi. (Çev: Ekinci, B.) Ankara: Nobel Yayıncılık. (Özgün çalışma,2011)
 • • Yörükoğlu, A. (2004). “Zekâ Nedir?”. Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocukların tanılanması bilimsel olarak uzun yıllar boyunca gelişme göstermiş bir alandır. Aynı zamanda zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocukların tanılanması süreci tartışma ve eleştirilerin en çok yoğunlaştığı alanlardan biridir. Ancak günümüzde bile tanı ölçütleri temel başvuru kitabı olarak kabul edilen DSM-5’in yayınlanması ile birlikte DSM-4 ile arasında yer alan farklar konusundaki tartışmalar hala sürmektedir. Amaç ; Bu çalışmada 1907 yılında yayınlanan Alfred Binet ve Théodore Simon’ un ‘Mentally Defective Children’, isimli kitabında yer alan zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocukların tanılanması, okul ortamında değerlendirilmesi ile ilgili yer alan tanı ölçütleri ile günümüzde bu çocukların tanılanmasında kullanılan ‘ DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı’ nda yer alan tanı ölçütlerinin zihinsel yetersizlik grupları halinde karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma verileri kaynak taraması yöntemi ile toplanmıştır.Bulgular: Örnek olarak; Anormal Çocuklar ( 1907 ) kitabında yer alan Densiz Çocuklar tanılama ölçütleri ( Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu ) ; Densiz, mektep için mütemadi bir huzursuzluktur. Densizler hakkında bazı misaller verirsek; Yerinde oturamaz, sırada sakin duramaz. Yapılan ihtarların müessir olabilmesine sersemliği manidir, Ancak kerhen itaat eder, Azarlandığı zaman daima şaşırmış bir tavır alır,Hocasının taklidini yapar, başkalarını iterek güldürür, Bana vız gelir diye cevap verir, kahkahalarla güler ve kendisine yasak edilen şeyi yapmakta devam eder, Sonuç: Araştırmada yukarıda kısa örnekleri verilen temel zihinsel yetersizlik grupları ile ilgili 1907 yılı tanı ölçütleri ile 2013 yılı tanı ölçütleri arasındaki farklar detaylı olarak karşılaştırılmakta ve yorumlanmaktadır

References

 • • Amerikan Psikiyatri Birliği, (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı (DSM-5), Tanı ölçütleri el kitabı. (Çev: Köroğlu,E.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği. (Özgün çalışma 2013)
 • • Binet, A., Simon, T. (1939) Anormal Çocuklar, (Çev: Siyavuşgil, S.E.) İstanbul: Devlet Basımevi
 • (Özgün çalışma,1907)
 • • Bühler, C., Hetzer. H, (1941) Küçük Çocuklarda Zekâ Muayeneleri (Testler), 1. Yaştan 6. Yaşa kadar tekâmül testleri, (Çev: Soysal, Ş.S.) İstanbul: Maarif Matbaası. (Özgün Çalışma, 1932)
 • • Daniel, M. H. (1997). Intelligence testing: Status and trends. American Psychologist, 52(10), 1038-
 • -
 • • Friedjung, J.K. (1940) Çocuk Pathologie’sinde Terbiye Hataları, (Çev: Soysal, Ş.S.) İstanbul: Maarif
 • Matbaası. (Özgün Çalışma, 1931)
 • • Mcafee, O. ,Leong, D.J. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin desteklenmesi. (Çev: Ekinci, B.) Ankara: Nobel Yayıncılık. (Özgün çalışma,2011)
 • • Yörükoğlu, A. (2004). “Zekâ Nedir?”. Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Uğur KAYA

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 22, 2015
Acceptance Date September 17, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Kaya, U. (2015). Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Tanılanmasında Tanı Ölçütlerinin Tarihsel Gelişim ve Değişimi. (1907 Yılı Tanı Ölçütleri ile 2013 Yılı DSM-5 Tanı Ölçütlerinin Karşılaştırılması) . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103884