PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarı Olgularında Sanat Terapisi

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ

Sanat duygu ve düşünceleri ifade etmede oldukça başarılı ve etkili dışavurum aracıdır. Bu nedenle psikolog ya da psikiyatrlar hasta ile iletişim kurmak açısından sanat gibi dışavurumcu terapi formları kullanışlı olmaktadır. Çünkü sanat, aklın kelimelere uyguladığı bilinçli sansürü bypass edebilecek ve bilinçaltına gizlenmiş olan duygu ve deneyimleri ortaya dökebilecek yapıdadır. Bu çalışmada aile içi şiddet ve çocuk istismarı olgularında üretilen çalışma örneklerinin sunularak, sözel olmayan bir dışavurum aracı olan sanat terapisinin, tanı ve rehabilitasyon süreçlerine katkılarının sunulması amaçlanmıştır.

 

GEREÇ VE YÖNTEM                                Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında takip edilen 15 çocuk olgu, serbest resim çizimi yoluyla sanat terapisi uygulanmış, yaratma süreçleri ve üretilen resimler sanatsal ve psikiyatrik açıdan yorumlanarak bulgular, olguların aldıkları tanılar ile karşılaştırılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya dahil edilen 15 olgunun resimlerinde, ince motor beceriler ve yaşa göre resim çizme yeteneği, figürlerin türleri, sayfada kapladığı alan, obje ve insan figürlerinin temsil ettikleri şeyler, birbirlerine oranları, figürü oluşturan komponentlerin oransal büyüklükleri, renk seçimi, genel kompozisyon ve konu açılarından yorumlandı. Obsesif Kompulsif tanı alan çocukların kağıdı ve figürleri özenli ve simetrik kullandıkları, selektif mutizmli çocuk olgunun insan figürlerine ağız çizmediği, özgüven yetersizliği olan çocukların kendilerini ve diğer figürleri çok küçük çizdikleri, dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı olan çocukların karışık ve anlamsız figürler çizdikleri, aile içi şiddet mağduru ve parçalanmış aile çocuklarının ise evdeki huzursuzluğu resmettikleri gibi, bunun sebebi olarak gördükleri kişiyi kötüleyici kompozisyonlar çizdikleri, mental retarde olguların yaşa göre resim çizme yeteneklerinin düşük oldukları ve cinsel istismar mağduru çocukların ise cinsel aktivitenin türüne göre organları abartılı ve büyük çizerek ön plana çıkardıkları görüldü. 

SONUÇ

Çalışmaya dahil edilen çocuk olguların resimlerinden elde edilen bulgular psikiyatrik açıdan tanıları ile uyumlu bulundu

Anahtar kelimler:Sanat terapisi, Aile içi şiddet, Çocuk istismarı, Obsesif Kompulsif, Dikkat eksikliği hiperaktivite

References

 • - The Editors of Encyclopædia Britannica (2014). Art. Encyclopædia Britannica http://global.britannica.com/EBchecked/topic/630806/art adresinden elde edildi.
 • - Weiten, Wayne. Psychology Themes & Variations. 5th ed. Stamford: Wadsworth, 2001. 488-492.
 • - Freeland, Cynthia. But is it Art? Oxford: Oxford Press, 2001.
 • - Acar, Nilüfer. (2015) Gestalt Terapi - Ne Kadar Farkındayım?. (6. Basım) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • - Winnicot, D.W. (2015) Playing and Reality (2nd Ed.) Routladge Classics.
 • - Nancy Nainis, Judith A. Paice, Julia Ratner, James H. Wirth, Jerry Lai, and Susan Shott, (2006) Relieving
 • Symptoms in Cancer:Innovative Use of Art Therapy. Journal of Pain and Symptom Management, (31-2),162-
 • -
 • - Cohen, N.H, Carr, R.(2008). Art Therapy and Clinical Neuroscience. Philadelphia: Jessica Kingsley
 • Publishers.
 • - Case, C., Dalley, T. (1999) Working with Children in Art Therapy. (4th Ed.) Newyork: Routledge by Taylor and Francis.
 • - Waller, D.(2006) Art Therapy for Children: How It Leads to Change. Clinical Child Psychology and
 • Psychiatry (11-2), 271-282

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ Sanat duygu ve düşünceleri ifade etmede oldukça başarılı ve etkili dışavurum aracıdır. Bu nedenle psikolog ya da psikiyatrlar hasta ile iletişim kurmak açısından sanat gibi dışavurumcu terapi formları kullanışlı olmaktadır. Çünkü sanat, aklın kelimelere uyguladığı bilinçli sansürü bypass edebilecek ve bilinçaltına gizlenmiş olan duygu ve deneyimleri ortaya dökebilecek yapıdadır. Bu çalışmada aile içi şiddet ve çocuk istismarı olgularında üretilen çalışma örneklerinin sunularak, sözel olmayan bir dışavurum aracı olan sanat terapisinin, tanı ve rehabilitasyon süreçlerine katkılarının sunulması amaçlanmıştır.GEREÇ VE YÖNTEM Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında takip edilen 15 çocuk olgu, serbest resim çizimi yoluyla sanat terapisi uygulanmış, yaratma süreçleri ve üretilen resimler sanatsal ve psikiyatrik açıdan yorumlanarak bulgular, olguların aldıkları tanılar ile karşılaştırılmıştır.BULGULAR Çalışmaya dahil edilen 15 olgunun resimlerinde, ince motor beceriler ve yaşa göre resim çizme yeteneği, figürlerin türleri, sayfada kapladığı alan, obje ve insan figürlerinin temsil ettikleri şeyler, birbirlerine oranları, figürü oluşturan komponentlerin oransal büyüklükleri, renk seçimi, genel kompozisyon ve konu açılarından yorumlandı. Obsesif Kompulsif tanı alan çocukların kağıdı ve figürleri özenli ve simetrik kullandıkları, selektif mutizmli çocuk olgunun insan figürlerine ağız çizmediği, özgüven yetersizliği olan çocukların kendilerini ve diğer figürleri çok küçük çizdikleri, dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı olan çocukların karışık ve anlamsız figürler çizdikleri, aile içi şiddet mağduru ve parçalanmış aile çocuklarının ise evdeki huzursuzluğu resmettikleri gibi, bunun sebebi olarak gördükleri kişiyi kötüleyici kompozisyonlar çizdikleri, mental retarde olguların yaşa göre resim çizme yeteneklerinin düşük oldukları ve cinsel istismar mağduru çocukların ise cinsel aktivitenin türüne göre organları abartılı ve büyük çizerek ön plana çıkardıkları görüldü.SONUÇ Çalışmaya dahil edilen çocuk olguların resimlerinden elde edilen bulgular psikiyatrik açıdan tanıları ile uyumlu bulundu

References

 • - The Editors of Encyclopædia Britannica (2014). Art. Encyclopædia Britannica http://global.britannica.com/EBchecked/topic/630806/art adresinden elde edildi.
 • - Weiten, Wayne. Psychology Themes & Variations. 5th ed. Stamford: Wadsworth, 2001. 488-492.
 • - Freeland, Cynthia. But is it Art? Oxford: Oxford Press, 2001.
 • - Acar, Nilüfer. (2015) Gestalt Terapi - Ne Kadar Farkındayım?. (6. Basım) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • - Winnicot, D.W. (2015) Playing and Reality (2nd Ed.) Routladge Classics.
 • - Nancy Nainis, Judith A. Paice, Julia Ratner, James H. Wirth, Jerry Lai, and Susan Shott, (2006) Relieving
 • Symptoms in Cancer:Innovative Use of Art Therapy. Journal of Pain and Symptom Management, (31-2),162-
 • -
 • - Cohen, N.H, Carr, R.(2008). Art Therapy and Clinical Neuroscience. Philadelphia: Jessica Kingsley
 • Publishers.
 • - Case, C., Dalley, T. (1999) Working with Children in Art Therapy. (4th Ed.) Newyork: Routledge by Taylor and Francis.
 • - Waller, D.(2006) Art Therapy for Children: How It Leads to Change. Clinical Child Psychology and
 • Psychiatry (11-2), 271-282

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Özge KAR


Fevziye TOROS

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 22, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Kar, Ö. & Toros, F. (2015). Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarı Olgularında Sanat Terapisi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103885