PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Bu çalışmada okulöncesi hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik olarak uygulanan “Görsel Okuma Programı”nın öğrencilerin bilişsel işlem performansları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bir okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 36 öğrenciye CAS (Cognitive Assessment System) uygulanmıştır. Ardından bu öğrencilere “Görsel Okuma Programı” haftada iki kez 30 dakika süre ile ve toplam 20 oturum boyunca uygulanmıştır. Programın içeriği oluşturulurken görsel hikaye kartlarının kitapçık şeklinde kullanıldığı ve içeriğinin de hazırlık sınıfı yaş düzeyine uygun hikayelerden oluşan “Pocket Stories” materyallerinden, büyük boy (Big Book) görsel okuma kitaplarından, “Zoom” olarak tanımlanan özel tasarım kitaplardan, çalışma sayfalarından, çeşitli oyuncak ve oyunlardan oluşan materyallerden yararlanılmıştır.

Araştırma sonucunda yapılan istatistiksel işlemler sonucunda ön test sonuçları, son test sonuçlarına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Görsel Okuma, CAS, Okulöncesi, Bilişsel İşlem

References

 • Das, J.P., Naglieri, J.A. & Kirby, J.R. (1994) Assessment of Cognitive Processes: The PASS Theory of
 • Intelligence. Massachusetts:Allyn and Bacon A Division of Simon ve Schuster Inc.
 • Ergin, T. (2003). Bilissel Degerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System-CAS) Beş Yas Çocukları Üzerinde Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalısması, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, _.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Egitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Frostig, M. (1072). Pictures And Patterns: Teacher’s Guide. Follett Publishing. USA
 • Güneş, F. (2013). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı 1, s:1-17 Bartın
 • Healy, J.M. (1997). Çocuğunuzun Gelişen Aklı. İstanbul: Enka Okulları.
 • İşler, Ş. (2002). Günümüzde görsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık eğitimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, XV(1), s. 153-161.
 • Karakaş, S., İrkeç C. ve Yüksel, N.(2003). Beyin ve Nöropsikoloji. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi San. ve Tic.
 • Ltd. Şti.
 • Kirby, J.R. & Williams N. H. (2000). Learning Problems: A Cognitive Approach. Toronto: Kagan ve Woo
 • Limited.
 • Korkmaz, B. (2000). Pediatrik Davranış Nörolojisi. İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fak.Yayın No:230 ISBN 975-
 • -595-X.
 • Köksal, K-T, Akçam, H. (2006). “İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir
 • Araştırma”, Gazi Üniversitesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, s.189-196.
 • Naglieri, J. & Das, J.P. (1997). Cognitive Assessment System Interpretive Handbook. Itasca,Illinois: Riverside
 • Publishing.
 • Naglieri, J.A. (1999). Essentials of CAS Assessment. New York: John Wiley ve Sons, Inc. Tüzel, M.S. (2010 ). Görsel okuryazarlık. TÜBAR XXVII, Bahar, 691-705.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Bu çalışmada okulöncesi hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik olarak uygulanan “Görsel Okuma Programı”nın öğrencilerin bilişsel işlem performansları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bir okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 36 öğrenciye CAS (Cognitive Assessment System) uygulanmıştır. Ardından bu öğrencilere “Görsel Okuma Programı” haftada iki kez 30 dakika süre ile ve toplam 20 oturum boyunca uygulanmıştır. Programın içeriği oluşturulurken görsel hikaye kartlarının kitapçık şeklinde kullanıldığı ve içeriğinin de hazırlık sınıfı yaş düzeyine uygun hikayelerden oluşan “Pocket Stories” materyallerinden, büyük boy (Big Book) görsel okuma kitaplarından, “Zoom” olarak tanımlanan özel tasarım kitaplardan, çalışma sayfalarından, çeşitli oyuncak ve oyunlardan oluşan materyallerden yararlanılmıştır

References

 • Das, J.P., Naglieri, J.A. & Kirby, J.R. (1994) Assessment of Cognitive Processes: The PASS Theory of
 • Intelligence. Massachusetts:Allyn and Bacon A Division of Simon ve Schuster Inc.
 • Ergin, T. (2003). Bilissel Degerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System-CAS) Beş Yas Çocukları Üzerinde Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalısması, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, _.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Egitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Frostig, M. (1072). Pictures And Patterns: Teacher’s Guide. Follett Publishing. USA
 • Güneş, F. (2013). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı 1, s:1-17 Bartın
 • Healy, J.M. (1997). Çocuğunuzun Gelişen Aklı. İstanbul: Enka Okulları.
 • İşler, Ş. (2002). Günümüzde görsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık eğitimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, XV(1), s. 153-161.
 • Karakaş, S., İrkeç C. ve Yüksel, N.(2003). Beyin ve Nöropsikoloji. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi San. ve Tic.
 • Ltd. Şti.
 • Kirby, J.R. & Williams N. H. (2000). Learning Problems: A Cognitive Approach. Toronto: Kagan ve Woo
 • Limited.
 • Korkmaz, B. (2000). Pediatrik Davranış Nörolojisi. İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fak.Yayın No:230 ISBN 975-
 • -595-X.
 • Köksal, K-T, Akçam, H. (2006). “İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir
 • Araştırma”, Gazi Üniversitesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, s.189-196.
 • Naglieri, J. & Das, J.P. (1997). Cognitive Assessment System Interpretive Handbook. Itasca,Illinois: Riverside
 • Publishing.
 • Naglieri, J.A. (1999). Essentials of CAS Assessment. New York: John Wiley ve Sons, Inc. Tüzel, M.S. (2010 ). Görsel okuryazarlık. TÜBAR XXVII, Bahar, 691-705.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Tamer ERGİN

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 22, 2015
Acceptance Date September 18, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Ergin, T. (2015). Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103890