PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocuğun Beslenme Alışkanlığını Kazanmasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ

Türkiye’de      ve      dünyada      okul      öncesi      eğitim      kurumlarında      beslenme      üzerine yapılan      çalışmaları      genel     olarak      incelemek      ve     kurumlarda      konuya      ilişkin      verilen ğitimlerin etkilerini genel olarak değerlendirmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Türkiye ve dünyadaki mevcut literatür taranarak, okullarda uygulanan beslenme programları ve beslenme araştırmaları ve bu çalışmaların etkililikleri derlenmiştir.

SONUÇ

Eğitim kurumlarında sağlıklı beslenme üzerine yapılan uygulama ve araştırmalara bakıldığında tüm bu çalışmalar doğrultusunda çocuklarda ve ailelerde verilen eğitimin istendik yönde bir etki yarattığı görülmektedir.

Anahtar Kelimler: Sağlıklı beslenme, beslenme alışkanlıkları, okul öncesi eğitim.

References

 • Craypo, L., Wolf, K., Carroll, A.M., Samuels, S. E. (2001).WIC Nutrition Education Review: Executive Summary and Chart. Oakland : Samuels& Associates. http://www.calwic.org/storage/documents/ reports/wic_nutrition_educ_rev.pdf adresinden elde edildi.
 • Davison, K. K., Jurkowski, J. M., Li, K., Kranz, S. ve Lawson, H. A. (2013). A childhood obesity intervention developed by families for families: results from a pilot study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,10(1).
 • Falkner, F. (1991). Infant and child nutrition worldwide: issues and perspectives. CRC Press.
 • FAO/WHO (1992). Agriculture, Food and Nutrition for Africa: A Resource Book for Teachers of Agriculture. http://www.fao.org/docrep/w0078e/w0078e10.htm#P8930_608238 adresinden elde edilmiştir.
 • Friedman-Krauss, A. ve Barnett, W. S. (2013). Brief. Early Childhood Education, (25). http://www.nieer.org/
 • sites/nieer/files/health%20brief.pdf adresinden 25.02.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Gökçay, G. ve Garipağaoğlu, M. (2002). Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme. İstanbul: Saga Yayınları. Hasipek, S. ve M. S. Sürücüoğlu (1994). Ülkemizde Okul Öncesi Çocuklarda Görülen Beslenme Sorunları ve
 • Beslenmenin Önemi. 10. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitim Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa Yayınları, Ankara.
 • Kaya, M. (1999). Anne-baba eğitimi destekli beslenme eğitiminin 3-6 yaş grubu çocukların beslenme bilgisi ve davranışlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lioret, S., McNaughton, S. A., Spence, A. C., Crawford, D., ve Campbell, K. J. (2013). Tracking of dietary intakes in early childhood: the Melbourne InFANT Program. European journal of clinical nutrition,
 • (3), 275-281.
 • Lohse, B., Rifkin, R., Arnold, K., ve Least, C. (2012). A digital program informs low-income caregivers of preschool-age children about family meals. Journal of nutrition education and behavior, 44(3), 256-
 • -
 • Manios, Y. (2012). The ‘ToyBox-study’obesity prevention programme in early childhood: an introduction.
 • Obesity Reviews, 13(1), 1-2.
 • Manios, Y., Grammatikaki, E., Androutsos, O., Chinapaw, M. J. M., Gibson, E. L., Buijs, G., ... ve De Bourdeaudhuij, I. (2012). A systematic approach for the development of a kindergarten-based intervention for the prevention of obesity in preschool age children: the ToyBox-study. Obesity reviews, 13(1), 3-12.
 • Marotz, L. (2014). Health, safety, and nutrition for the young child. Stamford: Cengage Learning.
 • Martin, J., ve Oakley, C. (Ed.). (2007). Managing child nutrition programs: Leadership for excellence. Boston: Jones & Bartlett Learning.
 • McGarvey, E., Keller, A., Forrester, M., Williams, E., Seward, D., & Suttle, D. E. (2004). Feasibility and benefits of a parent-focused preschool child obesity intervention. American Journal of Public Health, 94(9),
 • -1495.
 • Merdol, T. K. (1999). Okul Öncesi Eğitim Veren Kişi ve Kurumlar için, Beslenme Eğitim Rehberi. Özgür
 • Yayınları, İstanbul.
 • Merdol, T.K. (2008). Okul öncesi Dönem Çocuklarının Beslenmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara. Mermer, M. (2003). Kreşe devam eden 3-6 yaş çocukların beslenmeye ilişkin tutum ve davranışlarında ailenin
 • rolü. Bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Moore, L., de Silva-Sanigorski, A. ve Moore, S. N. (2013). A socio-ecological perspective on behavioural interventions to influence food choice in schools: alternative, complementary or synergistic?. Public health nutrition, 16(06), 1000-1005.
 • Nelson, J. A., Carpenter, K. ve Chiasson, M. A. (2006). PEER REVIEWED: Diet, Activity, and Overweight Among Preschool-Age Children Enrolled in the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). Preventing Chronic Disease, 3(2).
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul öncesi Dönem. Epsilon Yayınları.
 • Olstad, D. L., Raine, K.D. ve Nykiforuk C.I.J. (2014). Development report card on healthy food environments and nutrition for children in canada. Preventive Medicine, (69), 287-295.
 • Rossiter, M., Glanville, T., Taylor, J. Ve Blum, I. (2007). School Food Practices of Prospective Teachers. The
 • Journal of School Health, 77 (10), 694-700.
 • Ruel, M. T., Alderman, H., & Maternal and Child Nutrition Study Group. (2013). Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition?. The Lancet,382(9891), 536-551.
 • Shreela Sharma, Ru-Jye Chuang, and Ann Marie Hedberg (2011). Pilot-testing CATCH Early Childhood: A Preschool-based Healthy Nutrition and Physical Activity Program. American Journal of Health Education, 42 (1), 12-23.
 • Ünüsan, N. (2005). Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Beslenme Eğitimi Ve Türkiye İçin Öneriler. Milli Eğitim, S. 167, s. 248-255.
 • Ünver, Y. (2004). 5-6 yaş okul öncesi dönemi çocukları için geliştirilecek besin gruplarına yönelik beslenme eğitimi programlarının çocukların beslenme bilgileri ve davranışlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ünver, Y. ve Ünüsan, N. (2005). Okul öncesinde Beslenme Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Dergisi, S. 14, s. 529-551.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ Türkiye’de ve dünyada okul öncesi eğitim kurumlarında beslenme üzerine çalışmaları ve yapılan eğitimlerin etkilerini genel olarak değerlendirmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. genel olarak incelemek kurumlarda konuya ilişkin verilen

References

 • Craypo, L., Wolf, K., Carroll, A.M., Samuels, S. E. (2001).WIC Nutrition Education Review: Executive Summary and Chart. Oakland : Samuels& Associates. http://www.calwic.org/storage/documents/ reports/wic_nutrition_educ_rev.pdf adresinden elde edildi.
 • Davison, K. K., Jurkowski, J. M., Li, K., Kranz, S. ve Lawson, H. A. (2013). A childhood obesity intervention developed by families for families: results from a pilot study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,10(1).
 • Falkner, F. (1991). Infant and child nutrition worldwide: issues and perspectives. CRC Press.
 • FAO/WHO (1992). Agriculture, Food and Nutrition for Africa: A Resource Book for Teachers of Agriculture. http://www.fao.org/docrep/w0078e/w0078e10.htm#P8930_608238 adresinden elde edilmiştir.
 • Friedman-Krauss, A. ve Barnett, W. S. (2013). Brief. Early Childhood Education, (25). http://www.nieer.org/
 • sites/nieer/files/health%20brief.pdf adresinden 25.02.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Gökçay, G. ve Garipağaoğlu, M. (2002). Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme. İstanbul: Saga Yayınları. Hasipek, S. ve M. S. Sürücüoğlu (1994). Ülkemizde Okul Öncesi Çocuklarda Görülen Beslenme Sorunları ve
 • Beslenmenin Önemi. 10. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitim Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa Yayınları, Ankara.
 • Kaya, M. (1999). Anne-baba eğitimi destekli beslenme eğitiminin 3-6 yaş grubu çocukların beslenme bilgisi ve davranışlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lioret, S., McNaughton, S. A., Spence, A. C., Crawford, D., ve Campbell, K. J. (2013). Tracking of dietary intakes in early childhood: the Melbourne InFANT Program. European journal of clinical nutrition,
 • (3), 275-281.
 • Lohse, B., Rifkin, R., Arnold, K., ve Least, C. (2012). A digital program informs low-income caregivers of preschool-age children about family meals. Journal of nutrition education and behavior, 44(3), 256-
 • -
 • Manios, Y. (2012). The ‘ToyBox-study’obesity prevention programme in early childhood: an introduction.
 • Obesity Reviews, 13(1), 1-2.
 • Manios, Y., Grammatikaki, E., Androutsos, O., Chinapaw, M. J. M., Gibson, E. L., Buijs, G., ... ve De Bourdeaudhuij, I. (2012). A systematic approach for the development of a kindergarten-based intervention for the prevention of obesity in preschool age children: the ToyBox-study. Obesity reviews, 13(1), 3-12.
 • Marotz, L. (2014). Health, safety, and nutrition for the young child. Stamford: Cengage Learning.
 • Martin, J., ve Oakley, C. (Ed.). (2007). Managing child nutrition programs: Leadership for excellence. Boston: Jones & Bartlett Learning.
 • McGarvey, E., Keller, A., Forrester, M., Williams, E., Seward, D., & Suttle, D. E. (2004). Feasibility and benefits of a parent-focused preschool child obesity intervention. American Journal of Public Health, 94(9),
 • -1495.
 • Merdol, T. K. (1999). Okul Öncesi Eğitim Veren Kişi ve Kurumlar için, Beslenme Eğitim Rehberi. Özgür
 • Yayınları, İstanbul.
 • Merdol, T.K. (2008). Okul öncesi Dönem Çocuklarının Beslenmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara. Mermer, M. (2003). Kreşe devam eden 3-6 yaş çocukların beslenmeye ilişkin tutum ve davranışlarında ailenin
 • rolü. Bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Moore, L., de Silva-Sanigorski, A. ve Moore, S. N. (2013). A socio-ecological perspective on behavioural interventions to influence food choice in schools: alternative, complementary or synergistic?. Public health nutrition, 16(06), 1000-1005.
 • Nelson, J. A., Carpenter, K. ve Chiasson, M. A. (2006). PEER REVIEWED: Diet, Activity, and Overweight Among Preschool-Age Children Enrolled in the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). Preventing Chronic Disease, 3(2).
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul öncesi Dönem. Epsilon Yayınları.
 • Olstad, D. L., Raine, K.D. ve Nykiforuk C.I.J. (2014). Development report card on healthy food environments and nutrition for children in canada. Preventive Medicine, (69), 287-295.
 • Rossiter, M., Glanville, T., Taylor, J. Ve Blum, I. (2007). School Food Practices of Prospective Teachers. The
 • Journal of School Health, 77 (10), 694-700.
 • Ruel, M. T., Alderman, H., & Maternal and Child Nutrition Study Group. (2013). Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition?. The Lancet,382(9891), 536-551.
 • Shreela Sharma, Ru-Jye Chuang, and Ann Marie Hedberg (2011). Pilot-testing CATCH Early Childhood: A Preschool-based Healthy Nutrition and Physical Activity Program. American Journal of Health Education, 42 (1), 12-23.
 • Ünüsan, N. (2005). Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Beslenme Eğitimi Ve Türkiye İçin Öneriler. Milli Eğitim, S. 167, s. 248-255.
 • Ünver, Y. (2004). 5-6 yaş okul öncesi dönemi çocukları için geliştirilecek besin gruplarına yönelik beslenme eğitimi programlarının çocukların beslenme bilgileri ve davranışlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ünver, Y. ve Ünüsan, N. (2005). Okul öncesinde Beslenme Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Dergisi, S. 14, s. 529-551.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Rengin ZEMBAT


Zeynep KILIÇ


Esra ÜNLÜER


Ayşe ÇOBANOĞLU


Hande USBAŞ


Musa BARDAK
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5585-8002
Türkiye

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 23, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Zembat, R. , Kılıç, Z. , Ünlüer, E. , Çobanoğlu, A. , Usbaş, H. & Bardak, M. (2015). Çocuğun Beslenme Alışkanlığını Kazanmasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103905