PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Bir Aile Sağlığı Merkezi'ne Başvuran Annelerin Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi-Niteliksel Bir Çalışma

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ: Annelerin  çocukları  ile  ilişkilerini,çocukların  baba  ve  kardeşleri  ile  ilişkilerini,annelerin  şiddeti algılayış biçimleri ve uygulayıp uygulamadıklarını, uyguluyorlarsa nedenlerini belirlemek ve kendi çocukluk dönemleri ile belirlemektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Niteliksel olarak düzenlenen bu araştırma verileri derinlemesine görüşmeler yoluyla toplanmıştır.İstanbul’da Aralık 2014 tarihinde bir Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 39 anne ile görüşülmüştür. Veriler tematik yöntemle analiz edilmiştir.

BULGULAR: Annelere öncelikle çocukları ile ilişkilerinin nasıl olduğu sorulmuş, annelerin büyük bir kısmı çocukları ile ailenin diğer bireylerine göre daha yakın ilişkiler içinde olduğunu belirtirken,en çok zıtlaşmayı da yine kendilerinin yaşadığını belirtmişlerdir.Evde çatışmaya en çok yol açan sebepler ise kardeşler arası anlaşmazlıklar,çocukların beslenme,uyku ve eğitimleriyle ilgili çıkardıkları problemler olarak sıralanmıştır. 

SONUÇ: Sonuç olarak araştırmaya katılan annelerin çoğunluğunun çocuklarına bir terbiye yöntemi olarak fiziksel şiddet uygulayabildikleri ve bunun çocukta yaratabileceği gelişimsel sorunların yeterince farkında olmadıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, Fiziksel şiddet, Psikolojik şiddet

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Bu araştırmanın amacı; annelerin çocukları ile ilişkilerini,çocukların baba ve kardeşleri ile ilişkilerini,annelerin şiddeti algılayış biçimleri ve uygulayıp uygulamadıklarını, uyguluyorlarsa nedenlerini belirlemek ve kendi çocukluk dönemleri ile ilişkilendirmektir.GEREÇ ve YÖNTEM Niteliksel olarak düzenlenen bu araştırma verileri derinlemesine görüşmeler yoluyla toplanmıştır.İstanbul’da Aralık 2014 tarihinde bir Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 39 anne ile görüşülmüş,katılımcıların sözel izni alınarak görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmıştır.Veriler tematik yöntemle analiz edilmiştir.BULGULAR Annelere öncelikle çocukları ile ilişkilerinin nasıl olduğu sorulmuştur.Annelerin büyük bir kısmı çocukları ile ailenin diğer bireylerine göre daha yakın ilişkiler içinde olduğunu belirtirken,en çok zıtlaşmayı da yine kendilerinin yaşadığını belirtmişlerdir.Evde çatışmaya en çok yol açan sebepler ise kardeşler arası anlaşmazlıklar,çocukların beslenme,uyku eve giriş çıkış saatleri ve eğitimleriyle ilgili çıkardıkları problemler olarak sıralanmıştır.Annelerin şiddeti algılayışları arasında ise farklılıklara rastlanmıştır.Çocuğa

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

Huriye AKÇA


Seyhan HIDIROĞLU


Melda KARAVUŞ


Dilşad SAVE


Pınar AY

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 24, 2015
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Akça, H. , Hıdıroğlu, S. , Karavuş, M. , Save, D. & Ay, P. (2015). Bir Aile Sağlığı Merkezi'ne Başvuran Annelerin Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi-Niteliksel Bir Çalışma . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103930