PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Erken Müdahalede Doğal Çevre

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Günlük aktivite ortamları ABD Engelli Bireylerin Eğitim Yasası tarafından küçük çocukların doğal öğrenme çevreleri olarak kavramsallaştırılmıştır. Yasadaki düzenlemelerle erken müdahale servisleri; yetersizliği olmayan çocukların katıldığı toplumsal ortamlar, evlerde yani doğal çevrelerde   sağlanmalıdır.Doğal çevre çocuğun ailesiyle yaşadığı ortamı ifade etmektedir ve erken müdahale programlarına çocuğun doğal çevresinde de devam edilmesi çocuğun gelişimini destekleyecektir. Erken müdahale hizmetlerinin başarısı için aileler önemlidir. Doğal çevre aile rutinleri içinde  çocuğun yetkinlik kazanması beklenen  alanlara göre belirlenir. Doğal çevre her çocuk için bireysel olarak belirlenen bir çevredir. Ailelerle çalışmak erken müdahalenin en önemli kısmıdır. Doğal ortamlarda, aileye ulaşmak için erken müdahale çalışanları için en iyi fırsatlardan biridir. Bütün aile bireyleri bu şekilde desteklenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı erken müdahalede doğal çevrenin önemine ve anlamına vurgu yapmaktır.

Anahtar kelimeler: Erken Müdahale, Doğal çevre

References

 • Campbell, P. H., & Sawyer, L. B. (2007). Supporting learning opportunities in natural settings through participation-based services. Journal of Early Inter- vention, 29(4), 287–305.
 • Campbell, P.H. , Sawyer, L. B. (2009). The Meaning of Natural Environments for Parents and Professionals.
 • Journal of Infants & Young Children, 22(4), 264-278.
 • Childress, D. C.(2004). Special Instruction and Natural Environments Best Practices in Early Intervention, Journal of Infants & Young Children, 17(2), 162-170.
 • Dunst, C. J., Hamby, D., Trivette, C. M., Raab, M., & Bruder, M. B. (2000). Everyday family and community life and children’s naturally occurring learning op- portunities. Journal of Early Intervention, 23, 151–
 • -
 • Dunst, C. J., Trivette, C. M., Humphries, T., Raab, M., & Roper, N. (2001). Contrasting approaches to natural learning environment interventions. Infants and Young Children, 14(2), 48–63.
 • Dunst, C.J. (2006). Everyday Activity Settings, Natural Learning Environments, and Early İntervention
 • Practices. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 3(1), 3-10.
 • McBride, S., & Peterson, C. (1997). Home-based interven- tion with families of children with disabilities: Who is doing what? Topics in Early Childhood Special Education, 17(2), 209–233.
 • Raab, M., Dunst, C. J. (2004). Early Intervention Practitioner Approaches to Natural Environments Interventions, Journal of Early Intervention, 27(1), 15-26.
 • Rantala, A., Uotinen, S., & McWilliam, R.A. (2009). Providing Early Intervention Within Natural Environments
 • A Cross-cultural Comparison, Journal of Infants & Young Children, 22(2),119-131.
 • Sameroff, J. Arnold and Fiese, H. Barbara (2009). Transactional regulation: The developmental ecology of early ıntervention. In J.P. Shonkoff and S.J. Meisels (Eds.), Handbook of Early Childhood Interventin (pp.135-
 • . Second Edition. United States of America: Cambridge University Press.
 • Sylva, J. A. (2005). Issues in Early Intervention: The Impact of Cultural Diversity on Service Delivery in
 • Natural Environments, Multicultural Education.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Günlük aktivite ortamları ABD Engelli Bireylerin Eğitim Yasası tarafından küçük çocukların doğal öğrenme çevreleri olarak kavramsallaştırılmıştır. Yasadaki düzenlemelerle erken müdahale servisleri; yetersizliği olmayan çocukların katıldığı toplumsal ortamlar, evlerde yani doğal çevrelerde sağlanmalıdır.Doğal çevre çocuğun ailesiyle yaşadığı ortamı ifade etmektedir ve erken müdahale programlarına çocuğun doğal çevresinde de devam edilmesi çocuğun gelişimini destekleyecektir. Erken müdahale hizmetlerinin başarısı için aileler önemlidir. Doğal çevre aile rutinleri içinde çocuğun yetkinlik kazanması beklenen alanlara göre belirlenir.Doğal çevre her çocuk için bireysel olarak belirlenen bir çevredir. Ailelerle çalışmak erken müdahalenin en önemli kısmıdır. Doğal ortamlarda, aileye ulaşmak için erken müdahale çalışanları için en iyi fırsatlardan biridir. Bütün aile bireyleri bu şekilde desteklenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı erken müdahalede doğal çevrenin önemine ve anlamına vurgu yapmaktır

References

 • Campbell, P. H., & Sawyer, L. B. (2007). Supporting learning opportunities in natural settings through participation-based services. Journal of Early Inter- vention, 29(4), 287–305.
 • Campbell, P.H. , Sawyer, L. B. (2009). The Meaning of Natural Environments for Parents and Professionals.
 • Journal of Infants & Young Children, 22(4), 264-278.
 • Childress, D. C.(2004). Special Instruction and Natural Environments Best Practices in Early Intervention, Journal of Infants & Young Children, 17(2), 162-170.
 • Dunst, C. J., Hamby, D., Trivette, C. M., Raab, M., & Bruder, M. B. (2000). Everyday family and community life and children’s naturally occurring learning op- portunities. Journal of Early Intervention, 23, 151–
 • -
 • Dunst, C. J., Trivette, C. M., Humphries, T., Raab, M., & Roper, N. (2001). Contrasting approaches to natural learning environment interventions. Infants and Young Children, 14(2), 48–63.
 • Dunst, C.J. (2006). Everyday Activity Settings, Natural Learning Environments, and Early İntervention
 • Practices. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 3(1), 3-10.
 • McBride, S., & Peterson, C. (1997). Home-based interven- tion with families of children with disabilities: Who is doing what? Topics in Early Childhood Special Education, 17(2), 209–233.
 • Raab, M., Dunst, C. J. (2004). Early Intervention Practitioner Approaches to Natural Environments Interventions, Journal of Early Intervention, 27(1), 15-26.
 • Rantala, A., Uotinen, S., & McWilliam, R.A. (2009). Providing Early Intervention Within Natural Environments
 • A Cross-cultural Comparison, Journal of Infants & Young Children, 22(2),119-131.
 • Sameroff, J. Arnold and Fiese, H. Barbara (2009). Transactional regulation: The developmental ecology of early ıntervention. In J.P. Shonkoff and S.J. Meisels (Eds.), Handbook of Early Childhood Interventin (pp.135-
 • . Second Edition. United States of America: Cambridge University Press.
 • Sylva, J. A. (2005). Issues in Early Intervention: The Impact of Cultural Diversity on Service Delivery in
 • Natural Environments, Multicultural Education.

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

Sevda KARAHİSAR


Gizem DEĞİRMENCİ

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 24, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Karahisar, S. & Değirmenci, G. (2015). Erken Müdahalede Doğal Çevre . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103934