Year 2015, Volume 4 , Issue 1, Pages 1 - 5 2015-01-01

Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Determination of Chemical Composition, Potential Nutritive Value and Methane Emission of Oak Tree (Quercus coccifera) Leaves and Nuts

Adem KAMALAK [1] , Kaefee Gibbar HASSAN [2] , Shimaa Mahmood AMEEN [3] , Hawar Maher ZEBARI [4] , Ayad Hadi HASAN [5] , Fatih ASLAN [6]


Bu çalışma, küçükbaş hayvan beslemede kullanılan meşe yaprağı ve meşe palamudunun kimyasal kompozisyonunu, besleme değerini ve metan üretimini belirlemek için yapılmıştır. Meşe yaprağının kompozisyonu, metabolik enerji (ME) ve in vitro organik madde sindirim derecesi(IVOMSD) meşe palamudundan önemli derecede farklı bulunmuştur(P< 0.001). Kuru madde ve yağ içeriği hariç meşe yaprağı HK, HP, NDF, ADF ve KT içeriği meşe palamudundan daha yüksek bulunmuştur. Diğer taraftan yağ içerikleri benzer bulunmuştur. Meşe yaprağının HP, HK ve KT içerikleri kuru madde bazında sırasıyla %9.17, 5.58 ve 9.22 iken, NDF ve ADF içeriği sırasıyla %45.13 ile %41.18 bulunmuştur. Diğer taraftan meşe palamudunun HP içeriği kuru madde bazında %4.23, NDF ve ADF içeriği sırasıyla %28.39 ile %14.49 bulunmuştur. Meşe palamudunun gaz üretimi, metan üretimi, IVOMSD ve ME içeriği meşe yaprağından daha yüksek bulunmuştur(P< 0.001). Meşe yaprağının üretilen gaz üretimi, metan üretimi, ME ve IVOMSD sırasıyla 27.47 ml, 3.14 ml, 6.65 MJ/kg KM ve %47.05 of KM bulunmuştur. Diğer taraftan meşe palamudundan üretilen gaz miktarı, metan miktarı, ME ve IVOMSD sırasıyla 66.44 ml, 11.64 ml, 12.45 MJ/kg KM ve %77.40 of KM bulunmuştur. Sonuç olarak kermes meşesi, ruminant hayvanlar için sindirim derecesi ve metabolik enerjisi oldukça yüksek palamut sağlamaktadır. Kermes meşesinin yapraklarının orta seviyede metan üretimini azaltma potansiyeli olduğu için ruminantların rasyonlarında metan üretimini azaltmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, geniş çaplı uygulamalara geçilmeden önce meşe yapraklarının metan üretimini azaltma potansiyelleri in vivo hayvan denemeleriyle test edilmelidir.
The current trial was conducted to determine the chemical composition, potential nutritive value and methane production of oak tree leaves and nuts used in small ruminant animals. The chemical composition, metabolisable energy (ME) and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of oak tree leaves was significantly different from that of oak nuts (P < 0.001). Except for dry matter (DM) and ether extract (EE), the crude ash (CA), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and condensed tannin (CT) contents of oak leaves were significantly higher than those of oak nuts. On the other hand, oil content of leaves and nuts were similar. Although CP, CA and CT contents of leaves were 9.17, 5.58 and 9.22% of DM respectively, NDF and ADF contents of leaves were 45.13 and 41.18% of DM respectively. Gas production, methane production, IVOMD and ME contents of oak nuts were significantly higher than those of leaves (P< 0.001). The gas production, methane production, ME and IVOMD of leaves were 27.47, 3.14 ml, 6.65 MJ/kg DM and %47.05 of DM respectively whereas the gas production, methane production, ME and IVOMD of nuts were 66.44 ml, 11.64 ml, 12.45 MJ/kg DM and 77.40% of DM respectively. In conclusion, oak trees from Quercus coccifera will provide nut with quite digestible and high ME for small ruminant animals. Oak leaves from Quercus coccifera can be used to decrease the methane emission since it has a moderate methane reduction potential. However further investigations are required to determine methane reduction potential of oak leaves in vivo animal experiments.
Other ID JA66RB82RE
Journal Section Research
Authors

Author: Adem KAMALAK

Author: Kaefee Gibbar HASSAN

Author: Shimaa Mahmood AMEEN

Author: Hawar Maher ZEBARI

Author: Ayad Hadi HASAN

Author: Fatih ASLAN

Dates

Application Date : January 1, 2015
Acceptance Date : February 26, 2020
Publication Date : January 1, 2015

Bibtex @ { huvfd317306, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {1 - 5}, doi = {}, title = {Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KAMALAK, Adem and HASSAN, Kaefee Gibbar and AMEEN, Shimaa Mahmood and ZEBARI, Hawar Maher and HASAN, Ayad Hadi and ASLAN, Fatih} }
APA KAMALAK, A , HASSAN, K , AMEEN, S , ZEBARI, H , HASAN, A , ASLAN, F . (2015). Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/huvfd/issue/29579/317306
MLA KAMALAK, A , HASSAN, K , AMEEN, S , ZEBARI, H , HASAN, A , ASLAN, F . "Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 1-5 <https://dergipark.org.tr/en/pub/huvfd/issue/29579/317306>
Chicago KAMALAK, A , HASSAN, K , AMEEN, S , ZEBARI, H , HASAN, A , ASLAN, F . "Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi AU - Adem KAMALAK , Kaefee Gibbar HASSAN , Shimaa Mahmood AMEEN , Hawar Maher ZEBARI , Ayad Hadi HASAN , Fatih ASLAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 4 IS - 1 SN - -2146-7188 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi %A Adem KAMALAK , Kaefee Gibbar HASSAN , Shimaa Mahmood AMEEN , Hawar Maher ZEBARI , Ayad Hadi HASAN , Fatih ASLAN %T Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi %D 2015 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD KAMALAK, Adem , HASSAN, Kaefee Gibbar , AMEEN, Shimaa Mahmood , ZEBARI, Hawar Maher , HASAN, Ayad Hadi , ASLAN, Fatih . "Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 / 1 (January 2015): 1-5 .
AMA KAMALAK A , HASSAN K , AMEEN S , ZEBARI H , HASAN A , ASLAN F . Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2015; 4(1): 1-5.
Vancouver KAMALAK A , HASSAN K , AMEEN S , ZEBARI H , HASAN A , ASLAN F . Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Yaprağı ve Palamudunun Besinsel Kompozisyonu, Potansiyel Besleyici Değeri ve Metan Emisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 5-1.