Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2146-7188 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Harran University | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/


Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is an blind reviewed open access journal published online as 2 issues per year free of charge. The journal is dedicated to publish original research articles, short communications, case reports, review articles and letters to the editor in the fields of veterinary medicine, animal science, health science, and biology.

All articles submitted to the journal are sent to the Advisory Board by the Editor for review. Articles that do not conform to the publication rules are rejected. Articles approved by the Editorial Board and the Advisory Board are subject to review by at least 2 reviewers. The articles were examined for plagiarism by iThenticate program. Accepted articles upon reviewer's evaluation are reexamined by the Editor with respect to language and grammar. Accepted articles are sent to the layout. The article coming from the layout are sent to the corresponding author for the final check before it is published.

Publication charge is not requested. No copyright is paid for articles published in the journal. All scientific and legal responsibility of the published articles belongs to the authors.

Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is indexed or abstracted by the following: 

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2146-7188 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Harran University | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/
Cover Image


Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is an blind reviewed open access journal published online as 2 issues per year free of charge. The journal is dedicated to publish original research articles, short communications, case reports, review articles and letters to the editor in the fields of veterinary medicine, animal science, health science, and biology.

All articles submitted to the journal are sent to the Advisory Board by the Editor for review. Articles that do not conform to the publication rules are rejected. Articles approved by the Editorial Board and the Advisory Board are subject to review by at least 2 reviewers. The articles were examined for plagiarism by iThenticate program. Accepted articles upon reviewer's evaluation are reexamined by the Editor with respect to language and grammar. Accepted articles are sent to the layout. The article coming from the layout are sent to the corresponding author for the final check before it is published.

Publication charge is not requested. No copyright is paid for articles published in the journal. All scientific and legal responsibility of the published articles belongs to the authors.

Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is indexed or abstracted by the following: 

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

Volume 8 - Issue 2 - Dec 25, 2019
 1. Penis Prolapse in a Red-Eared Slider (Trachemys Scripta Elegans)
  Pages 243 - 245
  Rahime YAYGINGÜL , Büşra KİBAR KURT, İbrahim SÜNER , Sıla SARI
 2. Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu
  Pages 246 - 248
  Ali Said DURMUŞ , Eren POLAT
 3. Orta Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Bağlı Besi Sığırı İşletmelerinin Mevcut Durumları ve Sorunlarına Çözüm Önerileri
  Pages 124 - 127
  Berrin ŞENTÜRK
 4. Şanlıurfa İlinde Satışa Sunulan Kıymalarda Premi®Test ile Antibiyotik İlaç Kalıntılarının Tespiti
  Pages 128 - 131
  Mehmet Emin AYDEMİR , Serap Kiliç ALTUN , Hisamettin DURMAZ
 5. Morphological Investigation of the Ganglia Celiaca, Ganglion Mesentericum Craniale and Ganglia Aorticorenalia in the New Zealand Rabbit (Oryctolagus Cuniculus L.)
  Pages 132 - 138
  Ayşe HALIGÜR , Ömer Gürkan DİLEK
 6. Elazığ’da Satılan Hellim Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi
  Pages 139 - 146
  Gökhan Kürşad İNCİLİ , Selçuk ALAN , Muhsin MUTLU , Mehmet Emin AYDEMİR , Gülsüm ÖKSÜZTEPE
 7. Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mastitis Nedeniyle Oluşan Finansal Kayıpların Tahmin Edilmesi
  Pages 147 - 151
  Savaş SARIÖZKAN
 8. The Relationship between Neonatal Lamb Mortality and Toxoplasmosis
  Pages 152 - 155
  Mehmet ACIÖZ , Faruk BOZKAYA , Cahit BABÜR
 9. Farklı Seviyelerde Pamuk Tohumu Küspesi ve Arpa İlave Edilerek Hazırlanan Mısır Silajlarının Kalitelerinin Belirlenmesi
  Pages 156 - 161
  Mehmet AVCI , Nihat DENEK , Besime DOĞAN DAŞ, Sadık Serkan AYDIN , Mehmet SAVRUNLU
 10. Clinical Toxoplasmosis in Cats: A Cohort Study
  Pages 162 - 167
  Sinem ÜLGEN SAKA, Alev AKDOĞAN KAYMAZ, Alper BAYRAKAL , Utku BAKIREL , Lora KOENHEMSİ , Mustafa ASLAN
 11. Kızıl Tilkilerde (Vulpes vulpes) Arteria Celiaca ve Dalları Üzerinde Bir Çalışma
  Pages 168 - 172
  Gülseren KIRBAŞ DOĞAN, Semine DALGA , Yalçın AKBULUT , Kadir ASLAN
 12. Development of Selective Enrichment Medium for Clinical Isolates of Vibrio vulnificus Based upon Virulence Correlating Genes
  Pages 173 - 179
  Sedat ÇAM , Robin BRINKMEYER
 13. Aydın Yöresindeki Sığırlarda Mavidil Enfeksiyonunun (BTV serotip 4, 9 ve 16) Serolojik Araştırılması
  Pages 180 - 185
  İrfan ÖZGÜNLÜK
 14. Natural Formation and Pathological Effects of Branchiomyces Species in Farm-grown African Catfish (Clarias gariepinus) in Ilorin Metropolis
  Pages 186 - 190
  İbrahim ADESHINA , Phebe Omolara AMOKA , Lateef Oloyede TIAMIYU , Musa İdi-ogede ABUBAKAR , Ojo ADESANMI
 15. Dimetil Benzantrasen Uygulanan Ratlarda Tunceli Dağ Sarımsağı (Allium tuncelianum) ve Vitamin E‘nin Bağırsak Dokusundaki Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkisi
  Pages 191 - 197
  Kasım TAKIM , Türkan KUTLU
 16. Investigation of Apoptotic Effects of Hypericum perforatum Extract on Breast Cancer Cell Line
  Pages 198 - 202
  Harun ALP , Hidayet TUTUN , Halil Mahir KAPLAN , Ergin ŞİNGİRİK , Levent ALTINTAŞ
 17. Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) Rasyonuna Vitamin E (Alfa-Tokoferol Asetat) Katkısının Bazı Spermatolojik Parametreler ve Malondialdehid Düzeyine Etkisi
  Pages 203 - 207
  Şeyma ÖZER KAYA, Seyfettin GÜR , Özden BARIM ÖZ
 18. Three-Dimensional Modelling and Morphometric Analysis of the Vertebral Column in Gazelles (Gazella subgutturosa) by using Computer Tomographic Images
  Pages 208 - 213
  Bestami YILMAZ , İsmail DEMİRCİOĞLU
 19. Yeşilbaş Ördeklerde (Anas platyrhynchos) Glandula Uropygialis’in Makroanatomik ve Histolojik Özellikleri
  Pages 214 - 220
  Bestami YILMAZ , Rahşan YILMAZ
 20. Şanlıurfa’da Safkan Arap Atlarında Borrelia burgdorferi Seropozitifliğinin Belirlenmesi
  Pages 221 - 224
  Ömer DEMİR , Oktay KESKİN
 21. Ratlarda Skrotal Ekstrakutan ve Ensizyonel Subkutan Ligatür Uygulamasının ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 225 - 231
  Cafer Tayer İŞLER , Ahmet UYAR , Tuğba GÖKALP BOZAN
 22. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi: 1742 olgu (2014-2017)
  Pages 232 - 235
  Ali HAYAT , Ünal YAVUZ , Kerem YENER
 23. The Effects of Drinking Water Treated with Energized Oxygen on Fattening Performance in Beef Cattle
  Pages 236 - 242
  Volkan KONAÇ , Aykut Asım AKBAŞ , Mustafa SAATCI
Indexes and Platforms
Taranan Dizinler