Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2146-7188 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Harran University | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/


Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is an blind reviewed open access journal published online as 2 issues per year free of charge. The journal is dedicated to publish original research articles, short communications, case reports, review articles and letters to the editor in the fields of veterinary medicine, animal science, health science, and biology.

All articles submitted to the journal are sent to the Advisory Board by the Editor for review. Articles that do not conform to the publication rules are rejected. Articles approved by the Editorial Board and the Advisory Board are subject to review by at least 2 reviewers. The articles were examined for plagiarism by iThenticate program. Accepted articles upon reviewer's evaluation are reexamined by the Editor with respect to language and grammar. Accepted articles are sent to the layout. The article coming from the layout are sent to the corresponding author for the final check before it is published.

Publication charge is not requested. No copyright is paid for articles published in the journal. All scientific and legal responsibility of the published articles belongs to the authors.

Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is indexed or abstracted by the following: 

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2146-7188 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Harran University | http://veteriner.harran.edu.tr/tr/dergi/dergi-anasayfa/
Cover Image


Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is an blind reviewed open access journal published online as 2 issues per year free of charge. The journal is dedicated to publish original research articles, short communications, case reports, review articles and letters to the editor in the fields of veterinary medicine, animal science, health science, and biology.

All articles submitted to the journal are sent to the Advisory Board by the Editor for review. Articles that do not conform to the publication rules are rejected. Articles approved by the Editorial Board and the Advisory Board are subject to review by at least 2 reviewers. The articles were examined for plagiarism by iThenticate program. Accepted articles upon reviewer's evaluation are reexamined by the Editor with respect to language and grammar. Accepted articles are sent to the layout. The article coming from the layout are sent to the corresponding author for the final check before it is published.

Publication charge is not requested. No copyright is paid for articles published in the journal. All scientific and legal responsibility of the published articles belongs to the authors.

Harran University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine is indexed or abstracted by the following: 

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

Volume 8 - Issue 1 - Jul 2019
 1. Halep Keçisinde Şistozoma Refleksum Kaynaklı Güç Doğum
  Pages 116 - 119
  Abuzer Kafar ZONTURLU, Tuğra AKKUŞ
 2. Bir Güvercinde Kursak Nekrozu ve Operatif Tedavisi
  Pages 120 - 123
  Eren POLAT
 3. Van İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Aflatoksin İçerikleri
  Pages 1 - 6
  Fatih ARSLAN, Hisamettin DURMAZ
 4. Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Tüketimi Hakkındaki Düşünce ve Davranışları
  Pages 7 - 15
  Hakan SANCAK, Dilara BAŞAT DERELİ
 5. Tepeli Pelikanlarda (Pelecanus crispus) Ossa Membri Pelvini Üzerine Makro-Anatomik Bir Çalışma
  Pages 16 - 20
  Ramazan İLGÜN, Zait Ender ÖZKAN, Meryem KARAN, Sadık YILMAZ
 6. Halk Elinde Yetiştirilen Kaz, Ördek ve Hindi Yumurtalarının Bazı Dış Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 21 - 25
  Sema ALAŞAHAN, Mustafa GARİP, Tamer ÇAĞLAYAN, Cafer Tayyar ATEŞ
 7. Heavy Metals Contamination in the Tissues of Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Obtained from Two Earthen Dams (Asa and University of Ilorin Dams) in Kwara State of Nigeria
  Pages 26 - 32
  Musa Idi-Ogede ABUBAKAR, Ibrahim ADESHINA
 8. Nano Selenyumun Damızlık Bıldırcınlarda Verim, Yumurta ve Sperm Kalitesi ile Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri
  Pages 33 - 37
  Ömer SEVİM, Onur TATLI, Eren KUTER, Ehsan KARİMİYAN, Mehmet KAYA, Solmaz KARAARSLAN, Uğur UÇAN, B. Hakan KÖKSAL, Özcan CENGİZ, Ahmet G. ÖNOL
 9. Aksaray Malaklısı Çoban Köpeklerinde Ehrlichia Canis, Anaplasma Phagocytophilum, Borrelia Burgdorferi, Dirofilara İmmitis Enfeksiyonlarının Anlık Dağılımının Belirlenerek Hematolojik Bulguların Araştırılması
  Pages 38 - 43
  Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Olga BÜYÜKLEBLEBİCİ, Neşe Hayat AKSOY, Tahir KARAŞAHİN
 10. Farklı Sükroz Seviyeleri ve İnkubasyon Sürelerinde Hazırlanan Fermente Edilmiş Doğal Laktik Asit Sıvısının Yonca Silajı Kalitesine Etkisi
  Pages 44 - 51
  Sadık Serkan AYDIN, Nihat DENEK
 11. Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi
  Pages 52 - 56
  Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK, Yavuz Selim SAĞLAM, M. Bahaeddin DÖRTBUDAK
 12. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Sığırlardaki Tırnak Deformasyonları ile Ayak Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Pages 57 - 63
  Özmen İSTEK, M. Cengiz HAN, Murat TANRISEVER
 13. Kangal Irkı Köpeklerde Fenol Kırmızısı Pamuk İpliği Testi (FKPT) Kullanılarak Fizyolojik Aköz Gözyaşı Üretim Miktarının Belirlenmesi
  Pages 64 - 69
  Kadri KULUALP, İbrahim YURDAKUL, Servet KILIÇ
 14. Kilis, Halep ve Kıl Keçilerinde Beta-Kazein (CSN2) Genindeki Çeşitliliğin Allel Spesifik PCR, Real-Time PCR ve Sekans Analizi ile Araştırılması
  Pages 70 - 76
  Faruk BOZKAYA, Akın YİĞİN, Mehmet Osman ATLI
 15. Babesiosis’li köpeklerde tedavi öncesi ve sonrası haptoglobin, seruloplazmin ve bazı biyokimyasal parametrelerin seviyelerinin belirlenmesi
  Pages 77 - 80
  Ekin Emre ERKILIÇ
 16. Sultan Papağanı (Agapornis roseicollis) ve Sevda Papağanı (Psephotellus pulcherrimus) Neurocranium’larının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Pages 81 - 84
  Ozan GÜNDEMİR
 17. Şanlıurfa Sulu Koşullarında Bazı Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkisi Türleriyle Yoncanın Saf ve Karışık Ekimlerinde Yem Kalite Değerlerinin Belirlenmesi
  Pages 85 - 92
  Habip ARTAN, Tahir POLAT
 18. Bazı kaba yemlere ilave edilen probiyotiklerin in vitro organik madde sindirimi ve metan üretimi üzerine etkileri
  Pages 93 - 98
  Ali Güler, Oktay Kaplan, Faruk Bozkaya
 19. Examination of Some Endoparasites Prevalence in Romanov Sheep Imported from Ukraine
  Pages 99 - 103
  Adnan AYAN, Turan YAMAN, Ömer Faruk KELEŞ, Hidayet TUTUN
 20. Bazı Evcil Hayvanlarda Karşılaşılan Göz Hastalıklarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma: 278 Olgu: (2002-2013)
  Pages 104 - 107
  Mehmet Cengiz HAN, Aydın SAĞLIYAN, Eren POLAT, Özmen İSTEK
 21. Türkiye’de Yetiştirilen Et Irkı Kültür Sığırlarında Leptin, Ghrelin ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü -1 (IGF-1) Gen Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
  Pages 108 - 115
  Aydın DAŞ, Tekin ŞAHİN, Ömer AKBULUT, A. Şükrü BENGÜ, Faruk BOZKAYA
Indexes and Platforms