Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 52 - 56 2019-07-01

Histopathological Investigation of Intestinal Damage due to Intense Parasitic Infestation in Electric yellow cichlid “Labidochromis caeruleus”
Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi

Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK [1] , Yavuz Selim SAĞLAM [2] , M. Bahaeddin DÖRTBUDAK [3]


In this study, it was aimed to show that intestinal parasites can cause serious health problems for ornamental fishes. In some of the raised Electric yellow cichlid fishes (Labidochromis caeruleus) were observed to show excessive weight loss, unbalanced swim behaviour, asites and skin dulling, followed by death. Necropsy was carried out onthedied fishes in order to determine the cause of death. As a result of necropsy the internal organs were dissected and examined histopathologically. Histopathological examination on preparations stained with HxE showed intense intestinal parasite infestation. It has been shown that the extreme parasitic infestation can cause serious pathological damage so as to lead severe loss of function. It was concluded that ornamental fish of commercial importance were subjected to severe parasitic infestation and that the causes of death of these fishes could be due to the presence of severe parasites. The lack of studies on this fish species of and inadequate research on internal parasite infestationin ornamental fish point out  importance of this study.

Bu çalışmada bağırsak parazitlerinin süs balıkları için ciddi sağlık sorunu oluşturabildiğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Üretimi gerçekleştirilen Sarıprenses balıklarının (Labidochromis caeruleus) bir kısmında aşırı zayıflama, dengesiz yüzme, asites ve deride matlaşma gibi değişikliklerin ardından öldükleri görüldü. Bu şekilde ölen balıkların ölüm sebebinin saptanması maksadıyla ölen balıklarda nekropsi işlemi gerçekleştirildi. Nekropsi sonucunda iç organlar diseke edilip, histopatolojik olarak incelendi. HxE ile boyanan preparatlarda yapılan histopatolojik incelemede, bağırsakta yoğun miktarda parazit varlığı tespit edildi. Aşırı parazit enfastasyonunun bağırsakta ciddi fonksiyon kaybına yol açabilecek derecede önemli patolojik hasarlar meydana getirdiği görülmüştür. Ticari önem taşıyan bu süs balıklarının ciddi parazit enfestasyonuna maruz kaldıkları ve bu balıkların ölüm nedenlerinin yoğun parazit varlığından kaynaklanabileceği kanısına varılmıştır. Bu tür balıklarda yapılan çalışmaların az olması ve süs balıklarındaki iç parazit araştırmalarının yetersiz olması çalışmamızı önemli kılmaktadır.
 • Alvarez-Pellitero, P, 2004: Report about fish parasitic diseases. Etudes et.Recherches Options Mediterranennes, CIHEAM/FAO, Zaragoza, 103-130.
 • Balian EV., Segers H, Martens K, Lévéque C, 2007: The fresh water animal diversity assessment: an overview of the results. In Freshwater Animal Diversity Assessment. 627-637.
 • Bancroft JD, Layton C, (2013): The hematoxylins and eosin. Bancroft’sTheory and Practice of HistologicalTechniques. Elsevier. 173-186.
 • Conroy DA, Morales J, Perdomo C, Ruiz RA, Santacana JA, 1981: Preliminary observations on ornamental fish diseases in northern South America. Rivista italian adipiscicoltura e ittiopatologia Italian review of fish culture and ichthyologic pathology. 16: 86-104.
 • Çelik SY, Korun J, 2018 : New Host Records For Trichodinid Protozoans, Trichodina heterodentata and T. pediculus (Ciliophora: Trichodinidae) from Turkey. Kocatepe Veteriner Dergisi, 11(3), 1-10.
 • Eker S. 2009: Konya ili ve civar illerdeki alabalık işletmelerinde parazitolojik, mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü).
 • Hoffman G. L. 1999 : Parasites of North American fresh water fishes. Cornell University Press, 359. ISBN 0801434092
 • Kayis S, Balta F, Serezli R, Er A, 2013: Parasites on different ornamental fish species in Turkey, Journal of Fisheries Sciences.7, 114.
 • Kayis S, Ozcelep T, Capkin E, Altinok I, 2009: Protozoan and metazoan parasites of cultured fish in Turkey and their applied treatments. The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh 61(2), 2009, 93-102.
 • Kerek G. 2016: Konya bölgesinde yetiştirilen akvaryum balıklarından, lepistes (Poecilia reticulata) ve japon balıklarında (Carassius auratus) patolojik ve parazitolojik incelemeler(Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).).
 • Kim JH, Hayward CJ, Heo GJ, 2002 : Nematode worm infections (Camallanuscotti, Camallanidae) in guppies (Poecilia reticulata) importedto Korea. Aquaculture. 205, 231-235.
 • Koyuncu CE, 2009: Parasites of ornamental fish in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 29, 25-27.
 • Koyuncu E, Cengizler I, 2002: Mersin Bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bazı akvaryum balıkları (Poecilidae)’ında rastlanan protozoan ektoparazitler. Ege Üniversitesi, Journal of Fisheries and AquaticScience, 19, 293-301.
 • Lasee BA, 1995: Introduction to Fish Health Management. U.S. Fishand Wild life Service, La Crosse Fish Health Center, 555 Lester Ave. Onalaska, Wisconsin, 54650.
 • Mitchum DL, 1995: Parasites of fishes in Wyoming. Wyoming Game and Fish Dept.43
 • Nematollahi A, Jaberi S, Helan JA, Sheikhzadeh N, 2016: Histopathological study on parasites in fresh water ornamental fishes in Iran. Journal of Parasitic Diseases, 40, 756-759.
 • Roberts RJ, Stepherd CJ, 2012: Handbook of Trout and Salmon Disease, Fishing News Books, Blackwell Science Ltd. 179.
 • Scholz T, 1999: Parasites in cultured and feral fish. Veterinary parasitology, 84, 317-335.
 • Singh ISB, Sreedharan K, 2007: Ornamental fish disease and the irmanagement Tang FH. Zhao YJ, 244-253.
 • Thilakaratne I, Rajapaksha G, Hewakopara A, Rajapakse RPVJ, Faizal ACM, 2003: Parasitic infections in fresh water ornamental fish in Sri Lanka, Diseases of Aquatic Organisms, 54(2), 157-162.
 • Tonguthai K, 1997: Control of fresh water fish parasites: a Southeast Asian perspective.International journal for parasitology, 27, 1185-1191.
 • Velasco-Santamaría Y, Corredor-Santamaría W, 2011: Nutritional requirements of fresh water ornamental fish: a review. Revista MVZ Córdoba, 16, 2458-2469.
 • Vilizzi L,Tarkan AS, Ekmekçi FG, 2015: Parasites of the common carp Cyprinus carpio L., 1758 (Teleostei: Cyprinidae) from water bodies of Turkey: updated checklist and review for the 1964-2014 period. Turkish Journal of Zoology, 39, 545-554.
Primary Language tr
Subjects Veterinary
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-7966-5678
Author: Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK (Primary Author)
Institution: Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 63200 Şanlıurfa, Türkiye.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7861-9642
Author: Yavuz Selim SAĞLAM
Institution: Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı. 25240 Erzurum, Türkiye.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5777-964X
Author: M. Bahaeddin DÖRTBUDAK
Institution: Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı. 12000 Bingöl, Türkiye.
Country: Turkey


Thanks Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Akvaryum Ünitesi ve Araştırma Laboratuvarında, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen "Akvaryum balıklarının yetiştirilmesi ve doğal koşullara uyum seviyelerinin tespiti" isimli projeden faydalanılmıştır.
Dates

Application Date : October 17, 2018
Acceptance Date : March 22, 2019
Publication Date : July 1, 2019

Bibtex @research article { huvfd590941, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {52 - 56}, doi = {10.31196/huvfd.590941}, title = {Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DÖRTBUDAK, Muhammed Yaşar and SAĞLAM, Yavuz Selim and DÖRTBUDAK, M. Bahaeddin} }
APA DÖRTBUDAK, M , SAĞLAM, Y , DÖRTBUDAK, M . (2019). Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 52-56 . DOI: 10.31196/huvfd.590941
MLA DÖRTBUDAK, M , SAĞLAM, Y , DÖRTBUDAK, M . "Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 52-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/huvfd/issue/47022/590941>
Chicago DÖRTBUDAK, M , SAĞLAM, Y , DÖRTBUDAK, M . "Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 52-56
RIS TY - JOUR T1 - Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi AU - Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK , Yavuz Selim SAĞLAM , M. Bahaeddin DÖRTBUDAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31196/huvfd.590941 DO - 10.31196/huvfd.590941 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 56 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.590941 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.590941 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi %A Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK , Yavuz Selim SAĞLAM , M. Bahaeddin DÖRTBUDAK %T Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi %D 2019 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 8 %N 1 %R doi: 10.31196/huvfd.590941 %U 10.31196/huvfd.590941
ISNAD DÖRTBUDAK, Muhammed Yaşar , SAĞLAM, Yavuz Selim , DÖRTBUDAK, M. Bahaeddin . "Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 / 1 (July 2019): 52-56 . https://doi.org/10.31196/huvfd.590941
AMA DÖRTBUDAK M , SAĞLAM Y , DÖRTBUDAK M . Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2019; 8(1): 52-56.
Vancouver DÖRTBUDAK M , SAĞLAM Y , DÖRTBUDAK M . Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 56-52.