Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume 9, Issue 2, 144 - 147, 23.12.2020
https://doi.org/10.31196/huvfd.786343

Abstract

Aflatoksinler yem ve gıda ürünlerinde yaygın bir şekilde görülebilmekte ve kalıntısı ihtiva eden ürünlerin tüketiciler tarafından alınması ise önemli sağlık sorunları meydana getirmektedir. Bu çalışmada; Eğirdir’de koyun yetiştiriciliği yapılan işletmelerden toplanan 86 çiğ koyun sütü örneği aflatoksin M1 kalıntı varlığı açısından ELISA yöntemiyle analiz edildi. Analiz neticesinde 83 örneğin aflatoksin M1 kalıntısı içermediği ve 3 örneğin ise maksimum kalıntı limitinin altında kalıntı içerdiği belirlendi. Sonuç olarak, araştırılan süt örneklerinde düşük düzeyde aflatoksin M1 kalıntısının olması tüketime sunulan sütlerin tüketici sağlığı açısından bir sakınca oluşturmadığını göstermiştir.

References

 • Acaroz U, Ince S, Arslan-Acaroz D, Kucukkurt I, Eryavuz A, 2020: Determination of kanamycin residue in Anatolian buffalo milk by LC-MS/MS. Kafkas Vet. Fak. Derg, 26 (1), 97-102
 • Balthazar CF, Pimentel TC, Ferrão LL, Almada CN, Santillo A, Albenzio M, Mollakhalili N, Mortazavian AM, Nascimento JS, Silva MC, Freitas MQ, Sant’ana AS, Granato D, Cruz AG, 2017: Sheep milk: physicochemical characteristics and relevance for functional food development. Comp. Rev. Food Sci. Food Saf, 16 (2), 247–262.
 • Bilandžić N, Varenina I, Solomun Kolanović B, Božić Luburić Đ, Varga I, Želježić B, Cvetnić L, Benić M, Tanković ., Cvetnić Ž, 2016: Occurrence of aflatoxin M1 in raw cow, goat and sheep milk during spring and autumn in Croatia during 2016. Toxin Rev, 36 (4), 290–296.
 • Bilgin, Ö. (2014). İnek, koyun ve keçi sütlerinde yaz ve kış mevsimlerinde aflatoksin M1 düzeyinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Cammilleri G, Graci S, Collura R, Buscemi MD, Vella A, Macaluso A, Giaccone V, Giangrosso G, Cicero A, Lo Dico GM, Pulvirenti A, Cicero N, Ferrantelli V, 2019: Aflatoxin M1 in cow, sheep, and donkey milk produced in Sicily, Southern Italy. Mycotoxin Res, 35: 47–53.
 • Eker FY, Muratoglu K, Eser AG, 2019: Detection of aflatoxin M1 in milk and milk products in Turkey. Environ Monit Asses, 191 (8), 523.
 • Filazi A, Ince S, Temamogulları F, 2010: Türkiye’nin Urfa İli’ndeki koyun sütlerinden üretilen peynirlerde aflatoksin M1 düzeylerinin belirlenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57(3),197-199.
 • Hazer A, 2011: Denizli ve Aydın illerinden elde edilen çiğ sütlerde aflatoksin M1 prevelansı ve miktarının aranması. Doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Hussain I, Anwar J, Asi MR, Munawar MA, Kashif M, 2010: Aflatoxin M1 contamination in milk from five dairy species in Pakistan. Food Control, 21, 122–124.
 • Kara R, Ince S, 2014: Aflatoxin M1 in buffalo and cow milk in Afyonkarahisar. Turkey, Food Addit Contam B, 7(1), 7-10.
 • Karadal F, Onmaz NE, Hızlısoy H, Yıldırım Y, Serhat AL, Gönülalan Z, 2018: Niğde ilindeki çiğ koyun, keçi ve inek sütlerinde aflatoksin M1 düzeyleri. Kocatepe Vet Derg,11(2), 119-125.
 • Oruç HH, Temelli S, Sorucu A, 2011: Bursa'da çiğ süt ve UHT sütlerde aflatoksin M1 düzeyleri. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med, 2,1-4.
 • TGK, 2011: Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, 29.12.2011 Tarih ve 28157 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
 • Yeşil ÖF, Hatipoğlu A, Yıldız, A, Vural A, Erkan ME, 2019: A research on the determination of aflatoxin M1 levels in milk and dairy products for sale in Diyarbakir by ELISA. Erzincan Üniv Fen Bilim Derg, 12 (1), 479-488.

Evaluation of Aflatoxin M1 Residues by ELISA in Sheep Milk Obtained from Eğirdir in Isparta Province in Turkey

Year 2020, Volume 9, Issue 2, 144 - 147, 23.12.2020
https://doi.org/10.31196/huvfd.786343

Abstract

Aflatoxins can be seen widely in feed and food products, and consumers' intake of products containing residue causes serious health problems. In this study, 86 raw sheep milk samples were collected from Eğirdir and analyzed for aflatoxin M1 by ELISA. The results of the study showed that 83 samples did not contain residues and 3 samples contained a low level of residue which is less than acceptable maximum residue limits. As a result, a low level of aflatoxin M1 residue in the milk samples investigated showed that the milk offered for consumption does not pose a drawback in terms of consumer health.

References

 • Acaroz U, Ince S, Arslan-Acaroz D, Kucukkurt I, Eryavuz A, 2020: Determination of kanamycin residue in Anatolian buffalo milk by LC-MS/MS. Kafkas Vet. Fak. Derg, 26 (1), 97-102
 • Balthazar CF, Pimentel TC, Ferrão LL, Almada CN, Santillo A, Albenzio M, Mollakhalili N, Mortazavian AM, Nascimento JS, Silva MC, Freitas MQ, Sant’ana AS, Granato D, Cruz AG, 2017: Sheep milk: physicochemical characteristics and relevance for functional food development. Comp. Rev. Food Sci. Food Saf, 16 (2), 247–262.
 • Bilandžić N, Varenina I, Solomun Kolanović B, Božić Luburić Đ, Varga I, Želježić B, Cvetnić L, Benić M, Tanković ., Cvetnić Ž, 2016: Occurrence of aflatoxin M1 in raw cow, goat and sheep milk during spring and autumn in Croatia during 2016. Toxin Rev, 36 (4), 290–296.
 • Bilgin, Ö. (2014). İnek, koyun ve keçi sütlerinde yaz ve kış mevsimlerinde aflatoksin M1 düzeyinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Cammilleri G, Graci S, Collura R, Buscemi MD, Vella A, Macaluso A, Giaccone V, Giangrosso G, Cicero A, Lo Dico GM, Pulvirenti A, Cicero N, Ferrantelli V, 2019: Aflatoxin M1 in cow, sheep, and donkey milk produced in Sicily, Southern Italy. Mycotoxin Res, 35: 47–53.
 • Eker FY, Muratoglu K, Eser AG, 2019: Detection of aflatoxin M1 in milk and milk products in Turkey. Environ Monit Asses, 191 (8), 523.
 • Filazi A, Ince S, Temamogulları F, 2010: Türkiye’nin Urfa İli’ndeki koyun sütlerinden üretilen peynirlerde aflatoksin M1 düzeylerinin belirlenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57(3),197-199.
 • Hazer A, 2011: Denizli ve Aydın illerinden elde edilen çiğ sütlerde aflatoksin M1 prevelansı ve miktarının aranması. Doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Hussain I, Anwar J, Asi MR, Munawar MA, Kashif M, 2010: Aflatoxin M1 contamination in milk from five dairy species in Pakistan. Food Control, 21, 122–124.
 • Kara R, Ince S, 2014: Aflatoxin M1 in buffalo and cow milk in Afyonkarahisar. Turkey, Food Addit Contam B, 7(1), 7-10.
 • Karadal F, Onmaz NE, Hızlısoy H, Yıldırım Y, Serhat AL, Gönülalan Z, 2018: Niğde ilindeki çiğ koyun, keçi ve inek sütlerinde aflatoksin M1 düzeyleri. Kocatepe Vet Derg,11(2), 119-125.
 • Oruç HH, Temelli S, Sorucu A, 2011: Bursa'da çiğ süt ve UHT sütlerde aflatoksin M1 düzeyleri. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med, 2,1-4.
 • TGK, 2011: Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, 29.12.2011 Tarih ve 28157 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
 • Yeşil ÖF, Hatipoğlu A, Yıldız, A, Vural A, Erkan ME, 2019: A research on the determination of aflatoxin M1 levels in milk and dairy products for sale in Diyarbakir by ELISA. Erzincan Üniv Fen Bilim Derg, 12 (1), 479-488.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary
Journal Section Articles
Authors

Sinan İNCE (Primary Author)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
0000-0002-1915-9797
Türkiye


Serkan KARATEKELİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2491-7350
Türkiye

Publication Date December 23, 2020
Application Date August 27, 2020
Acceptance Date December 7, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 9, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { huvfd786343, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran University}, year = {2020}, volume = {9}, number = {2}, pages = {144 - 147}, doi = {10.31196/huvfd.786343}, title = {Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {İnce, Sinan and Karatekeli, Serkan} }
APA İnce, S. & Karatekeli, S. (2020). Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 144-147 . DOI: 10.31196/huvfd.786343
MLA İnce, S. , Karatekeli, S. "Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi" . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 144-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/huvfd/issue/58548/786343>
Chicago İnce, S. , Karatekeli, S. "Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 144-147
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi AU - Sinan İnce , Serkan Karatekeli Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31196/huvfd.786343 DO - 10.31196/huvfd.786343 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 147 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.786343 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.786343 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi %A Sinan İnce , Serkan Karatekeli %T Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi %D 2020 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 9 %N 2 %R doi: 10.31196/huvfd.786343 %U 10.31196/huvfd.786343
ISNAD İnce, Sinan , Karatekeli, Serkan . "Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2020): 144-147 . https://doi.org/10.31196/huvfd.786343
AMA İnce S. , Karatekeli S. Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2020; 9(2): 144-147.
Vancouver İnce S. , Karatekeli S. Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 144-147.
IEEE S. İnce and S. Karatekeli , "Türkiye’de Isparta İlinin Eğirdir Bölgesinden Toplanan Koyun Sütlerinde Aflatoksin M1 Kalıntı Varlığının ELISA ile Değerlendirilmesi", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 144-147, Dec. 2020, doi:10.31196/huvfd.786343