Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Lise Düzeyindeki Kız Öğrencilerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin ve Obezite Eğilimlerinin İncelenmesi

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 15 - 31, 01.07.2021

Abstract

Obezite, küresel bir sağlık sorunudur ve gençler de dahil olmak üzere tüm yaş gruplarını etkilemektedir. Lise düzeyi kız öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyleri ile obezite eğilimlerinin değerlendirilmesi amaçlanan bu çalışma, Erzurum ilinde öğrenim görmekte olan 1069 katılmcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesinde etik kurul ve kurum izinleri ile, katılımcılardan veya velilerinden, imzalanmış bilgilendirilmiş gönüllü oluru alınmıştır. Katılımcılara antropometrik ölçümler ve EUROFIT testi uygulanmıştır. Analizler için IBM SPSS 22 istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı, değişim katsayısı ile test edilmiştir. Normal dağılan verilerin analizi için ANOVA ve Tukey HSD post hoc testleri; normal dağılıma uygun olmayan verilerde, Kruskal-Wallis H ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson ve Spearman korelasyon testleri ile analiz edilmiştir. Fiziksel uygunluk testlerinden elde edilen performanslar ve antropometrik ölçümler ile BKİ arasındaki ilişkinin incelenmesi için regresyon analizinden faydalanılmıştır. Katılımcıların fiziksel uygunluk düzeylerinin düşük, BKİ değerlerinin kabul edilir düzeyde ve obezite eğilimlerinin de düşük olduğu, BKİ düzeylerinin fiziksel performansları etkilediği, BKİ düzeyi arttıkça sürat, kuvvet, kassal dayanıklılık, denge ve aerobik uygunluk düzeylerinin negatif yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Supporting Institution

Yoktur

References

 • Aboshkair, K. A., Amri, S. B., Yee, K. L. & Samah, B. B. A. (2012a). Factors affecting levels of health related physical fitness in secondary school students in Selangor, Malaysia. Journal of Basic and Applied Sciences, 8(1). 202-216.
 • Aboshkair, K. A., Phil, M., Amri, S., Yee, K. L., Khammas, R. K. & Hussein, A. Y. (2012b). Relations between health-related physical fitness, physical activity, and BMI among children in Selangor, Malaysia. Wulfenia Journal, 19(10), 67-81.
 • Akkurt, S. (2015). Obezite ve fiziksel aktivite. Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği-Özel Konular, 1(1), 6-12.
 • Alkan, H. & Mutlu, A. (2020). Okul öncesi çocuklarda fiziksel uygunluk ve gestasyonel yaş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 7(1), 46-55.
 • Andrade, S., Ochoa-Aviles, A., Lachat, C., Escobar, P., Verstraeten, R., Camp, J. V., Donoso, S., Rojas, R., Cardon, G. & Kolsteren, P. (2014). Physical fitness among urban and rural Ecuadorian adolescents and its association with blood lipids: a cross sectional study. BMC Pediatrics, 14(106), 1-11.
 • Asma, M. B. & Işık, M. A. (2020). Okul sporlarına katılan ve katılmayan ortaöğretim öğrencilerinin, fiziksel uygunluklarının EUROFIT test bataryası ile karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 10-26.
 • Aygin, D. & Açıl, H. (2015). Morbid obezlerde bariyatrik cerrahi sonrası erken dönem hemşirelik bakımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 604-613.
 • Baker, A., Sirois-Leclerc, H. & Tulloch, H. (2016). The impact of long-term physical activity interventions for overweight/obese postmenopausal women on adiposity indicators, physical capacity, and mental health outcomes: a systematic review. Journal of Obesity, Art. ID: 6169890, 1-22.
 • Bansode, D. G., Borse, L. J. & Yadav, R. D. (2014). Study of Correlation between dominant hand’s grip strength and some physical factors in adult males and females. International Journal of Pharma Research and Health Sciences, 2(4), 316-323.
 • Behm, D. G., Bradbury, E. E., Haynes, A. T., Hodder, J. N., Leonard, A. M., & Paddock, N. R. (2006). Flexibility is not related to stretch‑induced deficits in force or power. Journal of Sports Science and Medicine, 5, 33‑42.
 • Berisha, M. & Cilli, M. (2017). Comparison of EUROFIT test results of 11-17-year-old male and female students in Kosovo. European Scientific Journal, 13(31).
 • Bilim, A. S., Çetinkaya, C. & Dayı, A. (2016). 12-17 yaş arası spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin fiziksel uygunluklarının incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(2), 53-60.
 • Bonney, E., Ferguson, G. & Smits-Engelsman, B. (2018). Relationship between body mass index, cardiorespiratory and musculoskeletal fitness among South African adolescent girls. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6), 1087.
 • Botelho, G., Aguiar, M. & Abrantes, C. (2013). How critical is the effect of body mass index in physical fitness and physical activity performance in adolescents. Journal of Physical Education and Sport, 13(1), 19-26.
 • Bovet, P., Auguste, R. & Burdette, H. (2007). Strong inverse association between physical fitness and overweight in adolescents: a large school-based survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 4(24), 1-8.
 • Cadenas Sanchez, C., Nyström, C., Sanchez Delgado, G., Martinez Tellez, B., Mora Gonzalez, J., Risinger, A. S., Ruiz, J. R., Ortega, F. B., & Löf, M. (2015). Prevalence of overweight/obesity and fitness level in preschool children from the north compared with the south of Europe: an exploration with two countries. Pediatric Obesity, 11, 103 410.
 • Chen, L. J., Fox, K. R., Haase, A. & Wang, J. M. (2006). Obesity, fitness and health in Taiwanese children and adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, 60(12), 1367-1375.
 • Çalışır, H. & Karaçam, Z. (2011). The prevalence of overweight and obesity in primary schoolchildren and its correlation with sociodemographic factors in Aydin, Turkey. International Journal of Nursing Practice, 17, 166–173.
 • Deforche, B., Lefevre, J., De Bourdeaudhuij, I., Hills, A. P., Duquet, W. & Bouckaert, J. (2003). Physical fitness and physical activity in obese and nonobese Flemish youth. Obesity Research, 11(3), 434-441.
 • Demir, İ. C. &, Çilli, M. (2018). 12 haftalık pilates mat egzersizinin 14-15 yaş voleybol kız öğrencilerinin bazı biyomotor özellikler ve teknik performans üzerine etkilerinin incelenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-13.
 • Eisenmann, J. C., Laurson, K. R. & Welk, G. J. (2011). Aerobic fitness percentiles for U. S. adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 41(2), 106-110.
 • Fogelholm, M., Stigman, S., Huisman, T. & Metsämuuronen, J. (2008). Physical fitness in adolescents with normal weight and overweight. Scandinavian Journal of Medicine ad Science in Sports, 18(2), 162-170.
 • Gürel, F. S. & İnan, G. (2001). Çocukluk çağı obezitesi tanı yöntemleri, prevalansı ve etyolojisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 39-46.
 • International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). (2001). International Standards for Anthropometric Assessment. ISAK.
 • Jakicic, J.M. & Davis, K.K. (2011). Obesity and physical activity. Psychiatr Clin N Am, 34, 829-840.
 • Jürimae, T., Hurbo, T., & Jürimae, J. (2008). Relationship of hand grip strength with anthropometric and body composition variables in prepubertal children. Journal of Comparative Human Biology, 60, 225 238.
 • Kibler, W. B. (2006). The role of core stability in athletic function. Sports Medicine, 36(3), 189-198.
 • Leger, L.A., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988). The multistage 20 m shuttle run test for aerobic fitness. Journal of Sports Sciences, 6, 93 101.
 • Leskosek, B., Strel, J. & Kovac, M. (2007). Differences in physical fitness between normal-weight, overweight and obese children and adolescents. Kinesiologia Slovenica, 13(1), 21-30.
 • Liao, K. H. (2016). Hand grip strength in low, medium, and high body mass index males and females. Middle East J Rehabil Health, 3(1), e33860.
 • Lopes, V. P., Malina, R. M., Gomez‐Campos, R., Cossio‐Bolaños, M., De Arruda, M. & Hobold, E. (2019). Body mass index and physical fitness in Brazilian adolescents. Jornal de Pediatria, 95(3), 358-365.
 • Malina, R. M., Beunen, G. P., Claessens, A. L., Lefevre, J., Eynde, B. V., Renson, R., Vanreusel, B. & Simons, J. (1995). Fatness and physical fitness of girls 7 to 17 years. Obesity Research, 3(3), 221-231.
 • Matsuzaka, A., Takahashi, Y., Yamazoe, M., Kumakura, N., Ikeda, A., Wilk, B. & Bar-Or, O. (2004). Validity of the multistage 20-m shuttle-run test for Japanese children, adolescents, and adults. Pediatric Exercise Science, 16(2), 113-125.
 • Matton, L., Thomis, M., Wijndaele, K., Duvigneaud, N., Beunen, G., Claessens, A. L., Vanreusel, B., Philippaerts, R. & Lefevre, J. (2006). Tracking of physical fitness and physical activity from youth to adulthood in females. Medicine and Science in Sports and Exercise, 38(6), 1114-1120.
 • Nhantumbo, L., Saranga, S., Prista, A., Basso, L. & Maia, J. (2012). Allometric study of functional fitness of children and adolescents in a rural area of Mozambique. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance, 14(5), 507-516.
 • Ogden, C. L., Carroll, M., Curtin, L., Lamb, M., & Flegal, K. (2010). Prevalence of high body mass index in US children and adolescents 2007-2008. The Journal of the American Medical Association, 303, 242-249.
 • Onis, M., Blossner, M., & Borghi, E. (2010). Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. American Journal of Clinical Nutrition, 92, 1257-1264.
 • Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Castillo, M. J. & Sjöström, M. (2008). Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. International Journal of Obesity, 32(1), 1-11.
 • Ortega, F. B., Tresaco, B., Ruiz, J. R., Moreno, L. A., Martim-Matillas, M., Mesa, J. L., Warnberg, J., Bueno, M., Tercedor, P., Gutierrez, A. & Castillo, M. J. (2007). Cardiorespiratory fitness and sedentary activities are associated with adiposity in adolescents. Obesity, 15(6), 1589-1599.
 • Pense, M. & Serpek, B. (2010). 14–16 yaş arası basketbol oynayan kız öğrencilerin fizyolojik ve biyomotorik özelliklerinin EUROFIT test bataryası ile belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(3), 191-198.
 • Prista, A., Maia, J. A. R., Damasceno, A. & Beunen, G. (2003). Anthropometric indicators of nutritional status: implications for fitness, activity, and health in school-age children and adolescents from Maputo, Mozambique. The American Journal of Clinical Nutrition, 77(4), 952-959.
 • Sandercock, G., Voss, C., Cohen, D., Taylor, M. & Stasinopoulos, D.M. (2012). Centile curves and normative values for the twenty metre shuttle-run test in English schoolchildren. Journal of Sport Sciences, 30(7), 679-687.
 • Sayın, N. & Cıvan, A. (2017). Relationship between physical activity levels and physical fitness of young (15-17 ages). Turkish Journal of Sport and Exercise,19(2), 234-240.
 • Shang, X., Liu, A., Li, Y., Hu, X., Du, L., Ma, J., Xu, G., Li, Y., Guo, H. & Ma, G. (2010). The association of weight status with physical fitness among Chinese children. International Journal of Pediatrics, Art. ID: 515414, 1-6.
 • Shazia, S. M., Badaam, K. M. & Deore, D. N. (2015). Assessment of aerobic capacity in overweight young females: A cross-sectional study. International Journal of Applied and Basic Medical Research, 5(1), 18-20.
 • Singh, S., Mulder, C., Twisk, J., Van Mechelen, M., & Chinapaw, M. (2008). Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Obesity Reviews, 9, 474-488.
 • Statkeviciene, B., & Venckunas, T. (2008). Athletes’ anthropometrical measurements and physical capacity influence on learning competitive swimming techniques. Acta Medica Lituanica, 15(4), 229‑234.
 • Şıpal, M. C. (1989). EUROFIT Bedensel Yetenek Testleri El Kitabı. T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
 • Tarakcı, E., Ersöz Hüseyinsinoğlu, B. & Çiçek, A. (2016). Çocuklarda fiziksel inaktivite, obezite ve koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 111 118.
 • Tishukaj, F., Shalaj, I., Gjaka, M., Ademi, B., Ahmetxhekaj, R., Bachl, N., Tschan, H. & Wessner, B. (2017). Physical fitness and anthropometric characteristics among adolescents living in urban or rural areas of Kosovo. BMC Public Health, 17(711), 1-15.
 • Tomkinson, G. R., Carver, K. D., Atkinson, F., Daniell, N. D., Lewis, L. K., Fitzgerald, J. S., Lang, J. J. & Ortega, F. B. (2018). European normative values for physical fitness in children and adolescents aged 9–17 years: results from 2.779.165 EUROFIT performances representing 30 countries. British Journal of Sports Medicine, 52(22), 1445-1456.
 • Tomlinson, D. J., Erskine, R. M., Morse, C. I., Winwood, K. & Onambele-Pearson, G. (2016). The impact of obesity on skeletal muscle strength and structure through adolescence to old age. Biogerontology, 17, 467-483.
 • Tsigilis, N., Douda, H. &Tokmakidis, S. P. (2002). Test-retest reliability of the EUROFIT test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills, 95, 1295-1300.
 • Valerio, G., Gallarato, V., D’Amico, O., Sticco, M., Tortorelli, P., Zito, E., Nugnes, R., Mozzillo, E. & Franzese, A. (2014). Perceived difficulty with physical tasks, lifestyle, and physical performance in obese children. BioMed Research International, Art.ID: 735764, 1-7.
 • World Health Organization. (2016). Physical activity strategy for the WHO European Region 2016 2025. http://wwwthehealthwellinfo/node/927643
 • Xu, Y., Mei, M., Wang, H., Yan, Q. & He, G. (2020). Association between weight status and physical fitness in chinese mainland children and adolescents: a cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2468-2477.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2011). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık. Yosmaoğlu, H. B., Baltacı, G. & Derman, O. (2010). Obez adolesanlarda vücut yağı ölçüm yöntemlerinin etkinliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3), 125-131.
 • Zahner, L., Puder, J. J., Roth, R., Schmid, M., Guldimann, R., Pühse, U., Knöpfli, M, Braun-Fahrlander, C., Marti, B. & Kriemler, S. (2006). A school based physical activity program to improve health and fitness in children aged 6 13 years. BMC Public Health, 6(147), 1 12.
 • Zhang, F., Yin, X., Bi, C., Li, Y., Sun, Y., Zhang, T., Yang, X., Li, M., Lu, Y., Cao, J., Yang, T., Guo, Y. & Song, G. (2020). Normative reference values and international comparisons for the 20-metre shuttle run test: Analysis of 69,960 test results among Chinese children and youth. Journal of Sports Science and Medicine, 19(3), 478-488.

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 15 - 31, 01.07.2021

Abstract

References

 • Aboshkair, K. A., Amri, S. B., Yee, K. L. & Samah, B. B. A. (2012a). Factors affecting levels of health related physical fitness in secondary school students in Selangor, Malaysia. Journal of Basic and Applied Sciences, 8(1). 202-216.
 • Aboshkair, K. A., Phil, M., Amri, S., Yee, K. L., Khammas, R. K. & Hussein, A. Y. (2012b). Relations between health-related physical fitness, physical activity, and BMI among children in Selangor, Malaysia. Wulfenia Journal, 19(10), 67-81.
 • Akkurt, S. (2015). Obezite ve fiziksel aktivite. Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği-Özel Konular, 1(1), 6-12.
 • Alkan, H. & Mutlu, A. (2020). Okul öncesi çocuklarda fiziksel uygunluk ve gestasyonel yaş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 7(1), 46-55.
 • Andrade, S., Ochoa-Aviles, A., Lachat, C., Escobar, P., Verstraeten, R., Camp, J. V., Donoso, S., Rojas, R., Cardon, G. & Kolsteren, P. (2014). Physical fitness among urban and rural Ecuadorian adolescents and its association with blood lipids: a cross sectional study. BMC Pediatrics, 14(106), 1-11.
 • Asma, M. B. & Işık, M. A. (2020). Okul sporlarına katılan ve katılmayan ortaöğretim öğrencilerinin, fiziksel uygunluklarının EUROFIT test bataryası ile karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 10-26.
 • Aygin, D. & Açıl, H. (2015). Morbid obezlerde bariyatrik cerrahi sonrası erken dönem hemşirelik bakımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 604-613.
 • Baker, A., Sirois-Leclerc, H. & Tulloch, H. (2016). The impact of long-term physical activity interventions for overweight/obese postmenopausal women on adiposity indicators, physical capacity, and mental health outcomes: a systematic review. Journal of Obesity, Art. ID: 6169890, 1-22.
 • Bansode, D. G., Borse, L. J. & Yadav, R. D. (2014). Study of Correlation between dominant hand’s grip strength and some physical factors in adult males and females. International Journal of Pharma Research and Health Sciences, 2(4), 316-323.
 • Behm, D. G., Bradbury, E. E., Haynes, A. T., Hodder, J. N., Leonard, A. M., & Paddock, N. R. (2006). Flexibility is not related to stretch‑induced deficits in force or power. Journal of Sports Science and Medicine, 5, 33‑42.
 • Berisha, M. & Cilli, M. (2017). Comparison of EUROFIT test results of 11-17-year-old male and female students in Kosovo. European Scientific Journal, 13(31).
 • Bilim, A. S., Çetinkaya, C. & Dayı, A. (2016). 12-17 yaş arası spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin fiziksel uygunluklarının incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(2), 53-60.
 • Bonney, E., Ferguson, G. & Smits-Engelsman, B. (2018). Relationship between body mass index, cardiorespiratory and musculoskeletal fitness among South African adolescent girls. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6), 1087.
 • Botelho, G., Aguiar, M. & Abrantes, C. (2013). How critical is the effect of body mass index in physical fitness and physical activity performance in adolescents. Journal of Physical Education and Sport, 13(1), 19-26.
 • Bovet, P., Auguste, R. & Burdette, H. (2007). Strong inverse association between physical fitness and overweight in adolescents: a large school-based survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 4(24), 1-8.
 • Cadenas Sanchez, C., Nyström, C., Sanchez Delgado, G., Martinez Tellez, B., Mora Gonzalez, J., Risinger, A. S., Ruiz, J. R., Ortega, F. B., & Löf, M. (2015). Prevalence of overweight/obesity and fitness level in preschool children from the north compared with the south of Europe: an exploration with two countries. Pediatric Obesity, 11, 103 410.
 • Chen, L. J., Fox, K. R., Haase, A. & Wang, J. M. (2006). Obesity, fitness and health in Taiwanese children and adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, 60(12), 1367-1375.
 • Çalışır, H. & Karaçam, Z. (2011). The prevalence of overweight and obesity in primary schoolchildren and its correlation with sociodemographic factors in Aydin, Turkey. International Journal of Nursing Practice, 17, 166–173.
 • Deforche, B., Lefevre, J., De Bourdeaudhuij, I., Hills, A. P., Duquet, W. & Bouckaert, J. (2003). Physical fitness and physical activity in obese and nonobese Flemish youth. Obesity Research, 11(3), 434-441.
 • Demir, İ. C. &, Çilli, M. (2018). 12 haftalık pilates mat egzersizinin 14-15 yaş voleybol kız öğrencilerinin bazı biyomotor özellikler ve teknik performans üzerine etkilerinin incelenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-13.
 • Eisenmann, J. C., Laurson, K. R. & Welk, G. J. (2011). Aerobic fitness percentiles for U. S. adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 41(2), 106-110.
 • Fogelholm, M., Stigman, S., Huisman, T. & Metsämuuronen, J. (2008). Physical fitness in adolescents with normal weight and overweight. Scandinavian Journal of Medicine ad Science in Sports, 18(2), 162-170.
 • Gürel, F. S. & İnan, G. (2001). Çocukluk çağı obezitesi tanı yöntemleri, prevalansı ve etyolojisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 39-46.
 • International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). (2001). International Standards for Anthropometric Assessment. ISAK.
 • Jakicic, J.M. & Davis, K.K. (2011). Obesity and physical activity. Psychiatr Clin N Am, 34, 829-840.
 • Jürimae, T., Hurbo, T., & Jürimae, J. (2008). Relationship of hand grip strength with anthropometric and body composition variables in prepubertal children. Journal of Comparative Human Biology, 60, 225 238.
 • Kibler, W. B. (2006). The role of core stability in athletic function. Sports Medicine, 36(3), 189-198.
 • Leger, L.A., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988). The multistage 20 m shuttle run test for aerobic fitness. Journal of Sports Sciences, 6, 93 101.
 • Leskosek, B., Strel, J. & Kovac, M. (2007). Differences in physical fitness between normal-weight, overweight and obese children and adolescents. Kinesiologia Slovenica, 13(1), 21-30.
 • Liao, K. H. (2016). Hand grip strength in low, medium, and high body mass index males and females. Middle East J Rehabil Health, 3(1), e33860.
 • Lopes, V. P., Malina, R. M., Gomez‐Campos, R., Cossio‐Bolaños, M., De Arruda, M. & Hobold, E. (2019). Body mass index and physical fitness in Brazilian adolescents. Jornal de Pediatria, 95(3), 358-365.
 • Malina, R. M., Beunen, G. P., Claessens, A. L., Lefevre, J., Eynde, B. V., Renson, R., Vanreusel, B. & Simons, J. (1995). Fatness and physical fitness of girls 7 to 17 years. Obesity Research, 3(3), 221-231.
 • Matsuzaka, A., Takahashi, Y., Yamazoe, M., Kumakura, N., Ikeda, A., Wilk, B. & Bar-Or, O. (2004). Validity of the multistage 20-m shuttle-run test for Japanese children, adolescents, and adults. Pediatric Exercise Science, 16(2), 113-125.
 • Matton, L., Thomis, M., Wijndaele, K., Duvigneaud, N., Beunen, G., Claessens, A. L., Vanreusel, B., Philippaerts, R. & Lefevre, J. (2006). Tracking of physical fitness and physical activity from youth to adulthood in females. Medicine and Science in Sports and Exercise, 38(6), 1114-1120.
 • Nhantumbo, L., Saranga, S., Prista, A., Basso, L. & Maia, J. (2012). Allometric study of functional fitness of children and adolescents in a rural area of Mozambique. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance, 14(5), 507-516.
 • Ogden, C. L., Carroll, M., Curtin, L., Lamb, M., & Flegal, K. (2010). Prevalence of high body mass index in US children and adolescents 2007-2008. The Journal of the American Medical Association, 303, 242-249.
 • Onis, M., Blossner, M., & Borghi, E. (2010). Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. American Journal of Clinical Nutrition, 92, 1257-1264.
 • Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Castillo, M. J. & Sjöström, M. (2008). Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. International Journal of Obesity, 32(1), 1-11.
 • Ortega, F. B., Tresaco, B., Ruiz, J. R., Moreno, L. A., Martim-Matillas, M., Mesa, J. L., Warnberg, J., Bueno, M., Tercedor, P., Gutierrez, A. & Castillo, M. J. (2007). Cardiorespiratory fitness and sedentary activities are associated with adiposity in adolescents. Obesity, 15(6), 1589-1599.
 • Pense, M. & Serpek, B. (2010). 14–16 yaş arası basketbol oynayan kız öğrencilerin fizyolojik ve biyomotorik özelliklerinin EUROFIT test bataryası ile belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(3), 191-198.
 • Prista, A., Maia, J. A. R., Damasceno, A. & Beunen, G. (2003). Anthropometric indicators of nutritional status: implications for fitness, activity, and health in school-age children and adolescents from Maputo, Mozambique. The American Journal of Clinical Nutrition, 77(4), 952-959.
 • Sandercock, G., Voss, C., Cohen, D., Taylor, M. & Stasinopoulos, D.M. (2012). Centile curves and normative values for the twenty metre shuttle-run test in English schoolchildren. Journal of Sport Sciences, 30(7), 679-687.
 • Sayın, N. & Cıvan, A. (2017). Relationship between physical activity levels and physical fitness of young (15-17 ages). Turkish Journal of Sport and Exercise,19(2), 234-240.
 • Shang, X., Liu, A., Li, Y., Hu, X., Du, L., Ma, J., Xu, G., Li, Y., Guo, H. & Ma, G. (2010). The association of weight status with physical fitness among Chinese children. International Journal of Pediatrics, Art. ID: 515414, 1-6.
 • Shazia, S. M., Badaam, K. M. & Deore, D. N. (2015). Assessment of aerobic capacity in overweight young females: A cross-sectional study. International Journal of Applied and Basic Medical Research, 5(1), 18-20.
 • Singh, S., Mulder, C., Twisk, J., Van Mechelen, M., & Chinapaw, M. (2008). Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Obesity Reviews, 9, 474-488.
 • Statkeviciene, B., & Venckunas, T. (2008). Athletes’ anthropometrical measurements and physical capacity influence on learning competitive swimming techniques. Acta Medica Lituanica, 15(4), 229‑234.
 • Şıpal, M. C. (1989). EUROFIT Bedensel Yetenek Testleri El Kitabı. T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
 • Tarakcı, E., Ersöz Hüseyinsinoğlu, B. & Çiçek, A. (2016). Çocuklarda fiziksel inaktivite, obezite ve koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 111 118.
 • Tishukaj, F., Shalaj, I., Gjaka, M., Ademi, B., Ahmetxhekaj, R., Bachl, N., Tschan, H. & Wessner, B. (2017). Physical fitness and anthropometric characteristics among adolescents living in urban or rural areas of Kosovo. BMC Public Health, 17(711), 1-15.
 • Tomkinson, G. R., Carver, K. D., Atkinson, F., Daniell, N. D., Lewis, L. K., Fitzgerald, J. S., Lang, J. J. & Ortega, F. B. (2018). European normative values for physical fitness in children and adolescents aged 9–17 years: results from 2.779.165 EUROFIT performances representing 30 countries. British Journal of Sports Medicine, 52(22), 1445-1456.
 • Tomlinson, D. J., Erskine, R. M., Morse, C. I., Winwood, K. & Onambele-Pearson, G. (2016). The impact of obesity on skeletal muscle strength and structure through adolescence to old age. Biogerontology, 17, 467-483.
 • Tsigilis, N., Douda, H. &Tokmakidis, S. P. (2002). Test-retest reliability of the EUROFIT test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills, 95, 1295-1300.
 • Valerio, G., Gallarato, V., D’Amico, O., Sticco, M., Tortorelli, P., Zito, E., Nugnes, R., Mozzillo, E. & Franzese, A. (2014). Perceived difficulty with physical tasks, lifestyle, and physical performance in obese children. BioMed Research International, Art.ID: 735764, 1-7.
 • World Health Organization. (2016). Physical activity strategy for the WHO European Region 2016 2025. http://wwwthehealthwellinfo/node/927643
 • Xu, Y., Mei, M., Wang, H., Yan, Q. & He, G. (2020). Association between weight status and physical fitness in chinese mainland children and adolescents: a cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2468-2477.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2011). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık. Yosmaoğlu, H. B., Baltacı, G. & Derman, O. (2010). Obez adolesanlarda vücut yağı ölçüm yöntemlerinin etkinliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3), 125-131.
 • Zahner, L., Puder, J. J., Roth, R., Schmid, M., Guldimann, R., Pühse, U., Knöpfli, M, Braun-Fahrlander, C., Marti, B. & Kriemler, S. (2006). A school based physical activity program to improve health and fitness in children aged 6 13 years. BMC Public Health, 6(147), 1 12.
 • Zhang, F., Yin, X., Bi, C., Li, Y., Sun, Y., Zhang, T., Yang, X., Li, M., Lu, Y., Cao, J., Yang, T., Guo, Y. & Song, G. (2020). Normative reference values and international comparisons for the 20-metre shuttle run test: Analysis of 69,960 test results among Chinese children and youth. Journal of Sports Science and Medicine, 19(3), 478-488.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Ercüment ŞENSOY This is me
Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum, Türkiye,
0000-0002-1850-7497
Türkiye


Yetkin Utku KAMUK
Hitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum.
0000-0001-5976-7503
Türkiye

Publication Date July 1, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
ŞENSOY, E., & KAMUK, Y. U. (2021). Lise Düzeyindeki Kız Öğrencilerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin ve Obezite Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, 3(1), 15-31.