Year 2015, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 18 2016-01-07

AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ
AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ

Hakan CAVLAK [1] , Burak İNCE [2]


Devlet müdahalesinin olmadığı piyasa koşullarında ilk olarak arz ve talep olmak üzere kendi dinamikleri ile işleyen bir sistem olan piyasa ekonomisinin önemli noktalarından birisi de rekabet konusudur. Piyasa ekonomisinde etkin bir rekabet ortamının yaratılabilmesi ve sistemin iyi işlemesi adına ülkeler rekabetin ortaya çıkışından itibaren birden çok düzenleme ve uygulamalara yer vermişlerdir. Sanayi devrimi ile başlayan bu süreçte ülkeler birbirleri üzerinde avantajlar elde etmeye çalışmışlar, haksız rekabet unsurları ile üstünlük sağlama hedefi izlemişlerdir. Avrupa Birliği de rekabet konusunda en etkin siyasi oluşumlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Rekabet politikası AB’nin en etkili olduğu politika alanlarından birisi olarak görülmektedir. Rekabetle ilgili bu alanlardan birisi de vergilendirmedir. Bu çalışmada AB’nin izlemiş olduğu rekabet politikasının ortak vergi politikası üzerindeki etkileri nelerdir? Bu noktada rekabet politikası ülkelerin vergi sistemlerinde yer verdikleri vergi indirimleri, istisnaları ve muafiyet uygulamalarının ve vergi politikaları içinde yapılan uyumlaştırma çalışmalarını etkilemekte midir? Bu çalışmada bağımlı değişken olarak AB’nin ortak vergi politikası, bağımsız değişken olarak ise AB’nin ortak rekabet politikası ele alınacak ve birliğin izlemiş olduğu ortak vergi politikasının rekabet üzerindeki etkilerinin olup olmadığı incelenecektir.

The issue of competition is one of the significant issues in a market economy that is free from state intervention. In order to create and operate an efficient competition environment states focused on numerous regulations and policies. Since the Industrial Revolution states have struggled to overcome each other in this process and tried to get advantageous positions against the others. The European Union (EU) is one the most efficient political entities on competition area. The competition policy is a very effective policy field in the EU. One of those fields concerning competition polices of the EU is the field of taxation. In this study, the questions of what influences have the competition policy has on common taxation policy of the EU; whether the tax exemptions and tax reductions that are granted by the member states are influenced by the EU competition policy are tried to be answered. The dependent variable of the study is the taxation policy of the EU and as the independent variable the competition policy is determined. 

 • Aktan, C. C., & Vural, İ. Y. (2004). Vergi Rekabeti. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4.
 • Alganer, Y., & Yılmaz, G. (2010). Avrupa Birliği Müktesebatı Bağlamında Katma Değer Vergisi'nde Yakınlaştırma ve Uyumlaştırma Çabaları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 138.
 • Altay, B. (2006). Avrupa Birliği'nde Rekabet Politikaları, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin İhracatta Rekabet Gücünün Ölçülmesi. Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Altunay, E. (2010). Avrupa Birliği Vergi Politikası ve Türkiye'nin Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi. Bütçe Dünyası Dergisi , 38-39.
 • Ateş, M. (2009). AB'ye Uyum Bağlamında Türk Rekabet Hukuku ve Politikasına Genel Bir Bakış. Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi , 59.
 • Ateş, M. (2008). Son Yapılan Düzenlemeler Işığında AB Rekabet Hukuku ve Politikasına Genel Bir Bakış. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi , 65.
 • Bakkal, S., & Aslanlar, S. (2009). Avrupa Birliği Dolaysız Vergi Uyumlaştırması ve Türk Vergi Sisteminin Uyumu. 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi.
 • Bozkurt, B. L. (2006). Avrupa Birliği'nde Kurumlar Vergisi. Maliye Dergisi , 91.
 • Çakır, T. (2003). AB Vergi Uyumlaştıması Açısından Bazı Üye Ülkelerdeki Vergiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 116.
 • Ecer, E. G. (2010). Avrupa Birliği'nde Devlet Yardımları Politikası. Ankara .
 • Erkan, F. (2009). Avrupa Birliği'nde Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması ve Avrupa Birliği Mahkemesi'nin Bu Konudaki Rolü. Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını.
 • Filiker, A. N. (2007). Türkiye ve Beş Yeni AB Üyesinin "Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya" Rekabet ve KOBİ Politikası. Isparta.
 • Güngör, K. (2001). Avrupa Birliği'nde Vergi Uyumlaştırması ve Vergi Uyumlaştırma Politikası. Maliye Dergisi , 52.
 • Hacıköylü, C., & Kutlu, E. (2007). Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları. Sosyal Bilimler Dergisi , 368.
 • İlhan, B. (2010). Avrupa Birliği Rekabet Politikasında Devlet Yardımları ve Türkiye'nin Uyumu. Satıştay Dergisi , 103.
 • Oral, H. (2005). Avrupa Birliği'ndeki Vergi Uyum Çalışmaları ve Türkiye. TBB Dergisi , 268.
 • Özdemir, O. (2008). Gider Vergileri Alanında Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Müktesebatı ile Uyumlaştırılması. Isparta.
 • Özkarabüber, M. M. (2003). Avrupa Birliği ve Türkiye'de Devlet Yardımlarının Kontrolü. Ankara.
 • Özkumur, N. (2008). Avrupa Birliği'nde Devlet Yardımları ve Türkiye'nin Uyumu . Ankara.
 • Yıldız, H. (2007). Avrupa Birliği Ortak Rekabet Politikası ve Türkiye. Akademik Bakış , 3.
 • Yıldız, H. (2006). Avrupa Birliği Vergi Politikası ve Vergi Uyumlaştırma Çalışmaları. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 566.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan CAVLAK (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Author: Burak İNCE
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : January 7, 2016

Bibtex @research article { iaaoj422436, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {CAVLAK, Hakan and İNCE, Burak} }
APA CAVLAK, H , İNCE, B . (2016). AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 3 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22015/422436
MLA CAVLAK, H , İNCE, B . "AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22015/422436>
Chicago CAVLAK, H , İNCE, B . "AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ AU - Hakan CAVLAK , Burak İNCE Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ %A Hakan CAVLAK , Burak İNCE %T AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ %D 2016 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD CAVLAK, Hakan , İNCE, Burak . "AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 / 1 (January 2016): 1-18 .
AMA CAVLAK H , İNCE B . AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ. IAAOJ. 2016; 3(1): 1-18.
Vancouver CAVLAK H , İNCE B . AB REKABET POLİTİKASI’NIN VERGİ UYUMLAŞTIRMASINA ETKİSİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2016; 3(1): 18-1.