International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2148-3175 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Abdülkadir IŞIK | https://www.iaaoj.org


Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetlerine de yer verilebilir.

DUYURU

*** Ocak 2020 Tarihinde Yayınlanacak Sayımız İçin Makale Kabul İşlemleri Devam Etmektedir *** 

***Kabul edilen makaleler bekletilmeksizin ERKEN GÖRÜNÜM Sayısında yayına alınmaktadır.***


Yazım Kuralları Güncellenmiştir

YAZIM KURALLARI WORD

International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal

e-ISSN 2148-3175 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Abdülkadir IŞIK | https://www.iaaoj.org
Kapak Resmi


Dergimizde sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetlerine de yer verilebilir.

DUYURU

*** Ocak 2020 Tarihinde Yayınlanacak Sayımız İçin Makale Kabul İşlemleri Devam Etmektedir *** 

***Kabul edilen makaleler bekletilmeksizin ERKEN GÖRÜNÜM Sayısında yayına alınmaktadır.***


Yazım Kuralları Güncellenmiştir

YAZIM KURALLARI WORD

Cilt 5 - Sayı 2 - Haz 2019
 1. ANNE-BABA VE ÇOCUK GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA OYUN
  Sayfalar 65 - 87
  Hülya Gülay Ogelman, Pembe AYTAÇ, Ahmet EROL, Fulçağ Gizem ERDENTUĞ, Özlem AKDENIZ YOLAÇ, Menekşe GÜNER ÖZBİLENLER
 2. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE AİLE BAĞLANTILI HÜKÜMLER
  Sayfalar 88 - 103
  Elif Sonsuzoğlu
 3. İNFORMAL GRUPLARIN ÇALIŞAN ALGILARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR SAĞLIK İŞLETMESİ UYGULAMASI
  Sayfalar 104 - 115
  Cenk Teker, Doğancan Çavmak, Sait Söyler
 4. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİLERİ: KAMU VE ÖZEL HASTANELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 116 - 128
  Esendal GÜLEÇ, İbrahim Halil CANKUL, Süreyya YILMAZ
 5. ISO 14001 SAHİP İŞLETME ÇALIŞANLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 129 - 139
  Elif ATABEK-YİĞİT, Feray KÜÇÜKBAŞ-DUMAN