International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-3175 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Abdülkadir IŞIK | https://www.iaaoj.org


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli ve ücretsiz bir dergidir.

Uluslararası birçok dizinde taranan dergimizin TRdizin, Scopus, DOAJ, EBSCO başvuru süreçleri devam etmektedir.
Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda etik kurul onay belgenizi sisteme yükleyiniz. Yazarların ORCID bilgilerini sisteme eklemeleri zorunludur.

Dergiye gönderilen yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetlerine de yer verilebilir.

DUYURU

*** Haziran 2021 Tarihinde Yayınlanacak Sayımız İçin Makale Kabul İşlemleri Devam Etmektedir *** 

***Kabul edilen makaleler bekletilmeksizin ERKEN GÖRÜNÜM Sayısında yayına alınmaktadır.***


Yazım Kuralları Güncellenmiştir

YAZIM KURALLARI WORD

International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal

e-ISSN 2148-3175 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Abdülkadir IŞIK | https://www.iaaoj.org
Kapak Resmi


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli ve ücretsiz bir dergidir.

Uluslararası birçok dizinde taranan dergimizin TRdizin, Scopus, DOAJ, EBSCO başvuru süreçleri devam etmektedir.
Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda etik kurul onay belgenizi sisteme yükleyiniz. Yazarların ORCID bilgilerini sisteme eklemeleri zorunludur.

Dergiye gönderilen yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetlerine de yer verilebilir.

DUYURU

*** Haziran 2021 Tarihinde Yayınlanacak Sayımız İçin Makale Kabul İşlemleri Devam Etmektedir *** 

***Kabul edilen makaleler bekletilmeksizin ERKEN GÖRÜNÜM Sayısında yayına alınmaktadır.***


Yazım Kuralları Güncellenmiştir

YAZIM KURALLARI WORD