Makale Değerlendirme Süreci

Önemli: 


IAAOJ 
bünyesinde aynı yazar(lar)a ait birden fazla eser eşzamanlı olarak yayınlanamamaktır. Bu gibi durumlarda yazar/lar tercih ettiği bir eserini yayınlatabilme hakkına sahip olacaktır.

Çalışmalarını bir kurum bünyesinde yürüten yazar/ların, yapmış oldukları araştırma ve deneyler öncesinde alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almaları; aday makalelerinin hakemlik surecinin başlatılabilmesi için söz konusu izin belgesini eser ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; yazarlar etik kurul izni-onayı aldıklarını “Yöntem” bölümünde beyan etmeli ve etik kurul belgesini sisteme yüklemelidir.


Dergimize yüklediğiniz makaleler için değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

1. Makale Ön Kontrole düşer.

    - Makalenin yazım formatı incelenir ve turnitin programı ile benzerlik taraması yapılır.

    - Makalenin İngilizce özeti 'nin (Abstract) Türkçe özet ile uygunluğu ve yazım dili kontrol edilir.

    - Yazım formatına uymayan yada İngilizce özetinde düzeltme gereken makale yazara bildirilir ve 1 ay içerisinde makalenin düzeltilmesi istenir. Aksi takdirde makale çekilmiş kabul edilir.


2. Makale Değerlendirme aşamasına geçer.

Dergimiz, makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Buna göre değerlendirme sürecinde hakem ve yazarlar birbirlerinin bilgilerini görememektedir. Bu yüzden, yüklenen ön yükleme formatında yazar/ların isim, adres ve bağlı olduğu kuruluşlar yer almamaktadır. Makale değerlendirme sürecindeki adımlar aşağıdaki gibidir;

    -Makaleye alan editörü atanır

    -Makaleye hakemler atanır

    -Makalenin sonucu; red, düzeltme yada kabul olabilir.

        *Hakem görüşlerinin çoğunluğu doğrultusunda makale red edilmişse süreç sonlandırılır ve makale reddedilir

        *Makale için düzeltme istenirse hakem görüşleri doğrultusunda yazarın düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde yapması istenir.

        *Makale kabul alırsa düzenleme aşamasına geçilir.


3. Makale düzenleme aşamasında sonradan oluşan ya da gözden kaçan bir düzeltme varsa yazardan istenir ve 15 gün süre tanınır. 1 ay içerisinde dönüş yapmayan yazarların makalesini çektiği kabul edilir. 


4. Süreç tamamlanır.


Önemli Bilgi: 

Makalenizin değerlendirme sürecimizden sorunsuzca geçebilmesi için aşağıda sunulan ADAY MAKALE KONTROL LİSTESİ'ne bakarak makalenizdeki eksikleri tamamlamanız ve sonrasında sisteme göndermenizi tavsiye ederiz.

PDF sürümü için buraya tıklayınız.

adaykontrol.jpg


makdegsureci.pngDergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org