Dergi Kurulları

Editör Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Abdulkadir IŞIK

Trakya Üniversitesi

e-mail: chiefiaaoj@gmail.com


Baş Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu

Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Sorumlu Alan Editörleri

Prof.Dr. Elif Sonsuzoğlu
Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
e-mail: esonsuzoglu@gmail.com
iaaojssj@gmail.com


Doç. Dr. Aliye ERDEM
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
e-mail: aliye.erdem@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Raşit Gültekin
Trakya Üniversitesi
e-mail: rasitgultekin@trakya.edu.tr

Yayın ve Danışma Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Turgay Berksoy
Marmara Üniversitesi

Dr. Mustafa Özel
Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Ay
Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Gürel
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO

Prof.Dr. Naim Kapucu
Florida State Üniversitesi

IAAOJ İngilizce Editörü
Yasenya SÖYLER
e-mail: yasenyadenyal.yd@gmail.com 
Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org