Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 39 - 44 2016-06-07

KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ
KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ

Muhammet Han ÖZCAN [1]


Harcama vergileri arasında yer alan Katma Değer Vergisi dolaylı vergiler arasında yer almakta ve gelişmekte olan ülkelerdeki toplanan gelirler arasında önemli bir vergi gelir kalemini oluşturmaktadır. Bir tüketim vergisi olarak KDV'nin iyi anlaşılması ve özellikle adaletli bir gelir dağılımı için KDV'yi kullanan ülkelerde hesaplama yöntemleri ve matrahını oluştururken hangi tipin daha adil olduğunu ve uygulanmasının denetlenmesi gerekmektedir. Aşağıda açıklanacağı üzere Katma Değer Vergisi'ni kullanan ülkeler KDV matrahını hesaplarken birkaç tip kullanmaktadırlar. Bu çalışmamızda önce Katma Değer Vergisi'nin tarihçesine kısaca değinip, katma değer kavramını ele aldıktan sonra Katma Değer Vergisi Tiplerini ve Katma Değer Vergisi matrah hesaplamalarını açıklayıp, Türkiye'de uygulanan Katma Değer Vergisi Tipini anlatacağız. 

Located in the Value Added Tax expenditures are an important tax revenues collected from income tax in developing countries and among the indirect taxes. VAT for a better understanding and more particularly countries in equitable distribution of income and what type of calculation methods when creating the base needs to be monitored and implementation that is more fair. Countries using the VAT as will be explained below KDV are using several types of calculating the tax base. In this study, the first of Value Added Tax After discussing the history and value-added concept Type and Value Added Tax Value Added Tax base calculations explain , the Value Added Tax will describe the type implemented in Turkey .

 • Abdulkadir IŞIK, Kamu Maliyesi, Ekin Yayınları, 3.Baskı, Bursa, Kasım-2014
 • Abdulkadir, IŞIK, Vergi ve Türk Vergi Sistemi, Ekin Yayınları, 2005 Bursa , 2005
 • Necdet KAMAN, Vergi Kanunları ve Mevzuatı, Yargı Yayınları, 2. Cilt, Ankara-2014
 • Prof. Dr. İsmail TÜRK, Kamu Maliyesi, Turhan Kitapevi,1992.
 • Prof. Dr. Özhan ULUATAM, Kamu Maliyesi, İmaj Yayıncılık 7. baskı, 2001.
 • Şevki ÖZBİLEN, Kamu Maliyesi, Ünyay Yayıncılık - 2. Baskı, Muğla-1997.
 • http://felsefeportal.blogcu.com/vergiler-2/2094767
 • http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/153/merter_acar_arslan.pdf
 • http://mkarayel.blogcu.com/maliye-ders-notlari/1055914
 • http://www.genelbilge.com/verginin-tanimi-ve-vergilerin-siniflandirilmasi.html/
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 20014-2018, Vergi Özel İhtisas Raporu , Ankara-2014
 • http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhammet Han ÖZCAN (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 7, 2016

Bibtex @research article { iaaoj422468, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {39 - 44}, doi = {}, title = {KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Muhammet Han} }
APA ÖZCAN, M . (2016). KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 3 (2) , 39-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22090/422468
MLA ÖZCAN, M . "KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 39-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/22090/422468>
Chicago ÖZCAN, M . "KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 (2016 ): 39-44
RIS TY - JOUR T1 - KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ AU - Muhammet Han ÖZCAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 44 VL - 3 IS - 2 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ %A Muhammet Han ÖZCAN %T KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ %D 2016 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Muhammet Han . "KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 3 / 2 (June 2016): 39-44 .
AMA ÖZCAN M . KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ. IAAOJ. 2016; 3(2): 39-44.
Vancouver ÖZCAN M . KDV TİPLERİ TÜRKİYE'DE UYGULANAN KDV TİPİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2016; 3(2): 44-39.