Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 58 - 75 2018-04-29

Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları
Public Spots in Developing Therapy Health Services

Damla ŞEN [1]


Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunulmasında daha çok tedavi edici sağlık politikası tercih edilmiştir. Asıl olan sağlığın koruyucu sağlık hizmetleri ile beraber sunulması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öne geçmesi tercih edilebilir. Türkiye koşullarında tedavi edici sağlık hizmetlerini cumhuriyet ile başlayan ve günümüze kadar devam eden politikalarda görmek mümkündür. Bunlar içerisinde tedavi edici sağlık hizmeti en pahalı olmasına rağmen bugün de fiili durumunu kamu olarak göstermektedir. Bunun bir kısmı özel kesim tarafından tamamlayıcı bir sağlık hizmet olarak sunulmaktadır.

Kamu spotları daha çok tedavi edici sağlık hizmeti yerine koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bilgileri içermektedir. Kamuoyunu aydınlatma bakımından yazılı medya, ile bireylere erişilip sağlık hizmetlerinin nasıl yapılabileceğini ortaya koyar. Çalışmanın amacı tedavi edici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde kamu spotlarının nasıl olabileceğini araştırmaktır. Kamu spotları ile bireylerin yönlenmesi tedavi edici sağlık hizmetlerini başarıya götürebilir. Bunun için yanlış algılamaları ortadan kaldırmak için kamunun yönlendirilmesi ile sağlık hizmetleri daha etkin hale gelebilecektir.

The provision of health services in Turkey has been more curative health policy preferences. To go forward with helath preventive health preventive health and preventive health care may be preferred. Turkey abusive treatment of conditions of importanse can be seen in health care policy and continuing until the present day with the republic. These include therapeutic health services, although the most expensive shows the public the actual situation today. A portion thereof is provided as an integral health care by the private sector.

More satifactory treatment of the public spotlight include information for preventive health care rather than health care. Written and visual media can be accessed and andividuals with respect to lighting the public demonstrates how health services can be done. The aim of the development of therapeutic work is to explore how services can be public spotlight. The orientation of the individual and the public spotlight can to success for therapeutic health services. Health care by drecting the public to eliminate false detection for it is likely to become more effective.

 • Andreasen, A.R. “Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace”, Journal of Public Policy, (2002), ss.3-13
 • Ataman, E. Ö. “Sayısal Çağda Sayısal Radyo Yayıncılığı: Sayısal Ses Yayın Teknolojisi Ve Türkiye’deki Yansıması”, Selçuk İletişim Dergisi, sayı:1, 2009, ss.214-226
 • Baygın, G. ve Akbulut, Y. “Sağlık Sektöründe Sosyal Pazarlama Kullanımı”, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, sayı:1, Ankara, 2012, ss.53-72
 • Büyükbaykal, G. “Reklam Araçlarının Seçimi ve Önemi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2012, ss.473-476
 • Gençay, G. “Ormancılıkta Kamu Yararı”, Journalof the Faculty of Forestry, 2010, ss.38-49Grier,
 • S. ve Carol, A. B. “Socialmarketing in Public Health”, Annu. Rev. Public. Health, 2005, ss.319-339
 • Kurucu, B. “3194 Sayılı İmar Kanunu İle Planlama Ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı’nın Kamu Yararı Kavramı Açısından Değerlendirilmesi”, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Dergisi, Ankara, 2010, ss.1-14
 • T.C. Resmi Gazete. “Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklil Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Sayı: 28961, (24.07.2015)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, (2015). “Kamu Spotu” http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=321&vidCat=2&vidID=40, 24.07.2015
 • Tekeli, İ. “Mülkiyet Kurumu, Kamu Yararı Kavramı ve İmar Planları Üzerine”, Planlama Dergisi, 1988, ss.6-13
 • Tezcan, A. M. ve Poyraz, U. “Kamu Yararı Kavramının Türkiye’deki Yasal Dayanaklarının Kentsel Politikalar Açısından Değerlendirilmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 2013, ss.1-21
 • Tombaloğlu, N. “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Yararı Kavramı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Malatya, 2014, ss.353-388
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, “Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu”, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yayınları, I. Basım, Ankara, 2014
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Damla ŞEN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 29, 2018

Bibtex @research article { iaaoj418657, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {58 - 75}, doi = {}, title = {Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları}, key = {cite}, author = {ŞEN, Damla} }
APA ŞEN, D . (2018). Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 4 (1) , 58-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36744/418657
MLA ŞEN, D . "Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 (2018 ): 58-75 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36744/418657>
Chicago ŞEN, D . "Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 (2018 ): 58-75
RIS TY - JOUR T1 - Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları AU - Damla ŞEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 75 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları %A Damla ŞEN %T Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları %D 2018 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ŞEN, Damla . "Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 / 1 (April 2018): 58-75 .
AMA ŞEN D . Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları. IAAOJ. 2018; 4(1): 58-75.
Vancouver ŞEN D . Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2018; 4(1): 75-58.