Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 55 - 64 2019-01-15

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ

Hasan EVİRGEN [1] , Mehmet Yorulmaz [2] , M. Emin ARGUN [3]


Özet

 

Türkiye’de kişi başına düşen yıllık 1.519 m3su miktarı ile kaynaklarını tasarruflu kullanmadığı takdirde gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşayabilecek ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut büyüme hızı, hızlı nüfus artışı, çok su tüketen teknolojilerin terk edilmemesi, su tüketim alışkanlıkları gibi faktör su kaynakları üzerine önemli baskılar oluşturmaktadırlar. Ayrıca, Türkiye'nin bulunduğu bölgede yaşanan siyasal/sosyal problemler ve savaşlar nedeniyle yaşanan büyük göçler nüfusta öngörülemeyen artışlara sebep olmaktadır. Bu gibi etkenler de düşünüldüğünde ülkenin su stresine girmesi çok daha hızlı gerçekleşecektir. Nüfusta öngörülemeyen artışlar sebebi ile sağlık kuruluşlarının hasta yükleri de oldukça artmaktadır. Bu ise su tüketimi açısından sağlık kuruluşlarının incelenmesini ve tasarruf tedbirlerinin alınmasını gerekli kılmaktadır.

Amaç:

Bu çalışmada, Türkiye'nin su kaynakları ve muhtemel su stresi düşünülerek sağlık kuruluşlarında su tasarrufu açısından 2 adet Ağız ve Diş Sağlığı merkezi ile 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde kullanılan suyun girişimsel işlemlere göre karşılaştırılmasının yapılması ve su israfının önlenmesine yönelik önerilerin sunulması amaçlanmıştır.

Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre;2016 yılı Ocak-Eylül ayları arasında gerçekleşen su Tüketim/Alınan Kredi (m³) miktarlarının ortalama günlük miktarları (litre) incelendiğinde 3 sağlık tesisin günlük ortalama 37.072 litre su tükettiği görülmektedir. Hasta sayısının çokluğu nedeni ile en çok su tüketimi 46.197 L/gün ile birinci Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, en az ise 22.621 L/gün ile üçüncü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde olmasına rağmen, tasarruflu su tüketiminin bir göstergesi olarak hasta başı günlük tüketilen su en düşük 1,38 L/hasta ile birinci Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, en yüksek ise 3,08 L/hasta ile üçüncü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bulunmuştur.

Sonuç:Su tüketimi azaltmanın bir kültür haline getirilmesi gerektiği,  küçük yatırımlarla su tasarrufu sağlanabileceği, hasta ve hasta yakınlarına hazırlanacak broşür, afişlerle farkındalık oluşturulması sonucu su tüketiminin azaltılabileceği sonucuna varılmıştır.

Su tüketimi, Girişimsel İşlem, Tasarruf
  • KAYNAKÇAAnonim-1, http://docplayer.biz.tr/9621442- Hastanelerde-sağlıklı-su-temini-planlaması ve uygulamaları doc-dr nazim-ercument-beyhun-ktu-tip-fak-halk-sagligi-anabilim-dali.html Erişme tarihi:06.12.2016.Balçık,P., Şahin,B.(2013). Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi ve Karar Analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Cilt: 16 Sayı: 2 (2013).DSI. 2009. Turkey Water Report. Ankara. EriĢim: [http://www.dsi.gov.tr/ english/pdf_files /TurkeyWaterReport.pdfMrazek M.F. and Mossialos E. (2003) Methods for Monitoring and Evaluating Process and Outcomes. M.N.G. Dukes, F.M. Haaijer-Ruskamp, C.P. de Joncheere ve A.H. Rietveld (Ed.). Drug and Money - Prices, Affordability and Cost Containment. The Netherlands: IOS Press.Soysal, A. (2013). “Sağlık Sektöründe Çevre Duyarlılığı: Yeşil Hastane Uygulamaları Özelinde Bir Değerlendirme”, Ankara Sağlık. Hizmetleri Dergisi, 2013.Terekli, G, Özkan O, Bayın G. Çevre Dostu Hastaneler: Hastaneden YesilHastaneye Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2013;38.Yıldız D. Su Kaynaklarının Planlanması, Geliştirilmesi ve Yönetimi (Küresel, Bölgesel ve Ülkesel Bakış). Toplum ve Hekim 2008;63.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan EVİRGEN
Institution: Konya İli Kamu Hastaneler Kurumu Genel Sekreterliği

Orcid: 0000-0001-6670-165X
Author: Mehmet Yorulmaz (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: M. Emin ARGUN
Institution: Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Dates

Publication Date : January 15, 2019

Bibtex @research article { iaaoj508310, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {55 - 64}, doi = {}, title = {AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {EVİRGEN, Hasan and Yorulmaz, Mehmet and ARGUN, M. Emin} }
APA EVİRGEN, H , Yorulmaz, M , ARGUN, M . (2019). AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 5 (1) , 55-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/41028/508310
MLA EVİRGEN, H , Yorulmaz, M , ARGUN, M . "AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 (2019 ): 55-64 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/41028/508310>
Chicago EVİRGEN, H , Yorulmaz, M , ARGUN, M . "AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 (2019 ): 55-64
RIS TY - JOUR T1 - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ AU - Hasan EVİRGEN , Mehmet Yorulmaz , M. Emin ARGUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 64 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ %A Hasan EVİRGEN , Mehmet Yorulmaz , M. Emin ARGUN %T AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ %D 2019 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD EVİRGEN, Hasan , Yorulmaz, Mehmet , ARGUN, M. Emin . "AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 / 1 (January 2019): 55-64 .
AMA EVİRGEN H , Yorulmaz M , ARGUN M . AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ. IAAOJ. 2019; 5(1): 55-64.
Vancouver EVİRGEN H , Yorulmaz M , ARGUN M . AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE SU TÜKETİMİNİN GİRİŞİMSEL İŞLEMLEMLERE GÖRE ANALİZİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2019; 5(1): 64-55.