Year 2014, Volume 2 , Issue 2, Pages 0 - 0 2014-10-01

THE EFFECTS OF 23.10.2011 VAN EARTHQUAKE ON NEAR-FIELD AND DAMAGED ON STRUCTURES
23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNİN YAKIN ALAN ETKİSİ VE YAPISAL HASARLAR

Ercan IŞIK [1]


A destructive earthquake happened at 13:41 in 23.10.2011 in Van of which Mw: 7.2. The earthquake has been replaced between significant earthquakes in the earthquake history of Turkey by causing more than 600 deaths, over 2000 injured people, leaving thousands of people homeless and more than one billion dollars of economic loss. The earthquake has been felt in some settlements, especially in Lake Van Basin where earthquake has always been neglected. The highest peak acceleration values recorded at Bitlis-Centre Station after Van-Muradiye Station. Maximum structural losses observed in Bitlis after Van and Erciş District. The province of Bitlis settles in Lake Van Basin in the East Anatolian Region of Turkey. Bitlis is about 100km away from the epicentre of the earthquake. The first damage assessment of constructions after earthquake and its evaluation have importance in order to prevent loss of life and property in coming earthquakes. In this study the effects of earthquake on constructions in Bitlis have been observed and evaluated. The goal of this paper is to introduce major reasons for structural damages on the near field of 23.10.2011 Van earthquake at neighbouring province Bitlis. The damages have been observed that they overlap with typical earthquake damages. It has been observed that the negative features of constructions have caused an increase in damage amount. Almost no damages in constructions built according to Turkish Earthquake Code have been observed. And this has proved that codes are enough but buildings have not been constructed according to these regulations.
23.10.2011’de yerel saat 13:41’de Mw=7.2 büyüklüğünde Van merkezli şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem 600’den fazla kişinin ölümüne, 2000’in üzerinde kişinin yaralanmasın, binlerce kişinin evsiz kalmasına ve bir milyar dolardan fazla ekonomik kayıplara neden olarak Türkiye’deki önemli tarihsel depremler arasında yerini almıştır. Deprem, depremsellik öğesi ihmal edilen Vangölü Havzasında bulunan yerleşim birimlerinde hissedilmiştir. En büyük ivme değeri Van-Muradiye İstasyonundan sonra Bitlis-Merkez istasyonunda kaydedilmiştir. Van ve Erçiş dışında en büyük yapısal hasarlar Bitlis ve ilçelerinde meydana gelmiştir. Bitlis il merkezi deprem merkez üssüne yaklaşık olarak 100km uzaklıktadır. Deprem sonrasında yapılarda meydana gelen hasarların ilk tespiti ve değerlendirilmesi daha sonraki olası depremlerde oluşabilecek can ve kayıplarının artmaması için önem arzetmektedir. Bu çalışmada depremin Bitlis ilindeki yapılara etkileri gözlemlenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın esas hedefi merkez üssü Van olan depremin yakın alanda komşu olan Bitlis ilindeki yapısal hasarları belirtmektir. Gözlemlenen hasarların tipik deprem hasarları ile birebir örtüştüğü gözlemlenmiştir. Yapıların olumsuz özellikleri, hasar miktarının artmasında önemli bir rolü olmuştur. Depreme dayanıklı yapı tasarım yönetmeliklerine uygun inşa edilen yapılarda neredeyse hiç hasara rastlanmamıştır. Bu da yapı tasarım yönetmeliklerinin yeterli olduğu ancak yapıların yönetmeliklere uygun inşa edilmediği gerçeğinin bir kez daha ortaya koymuştur
Other ID JA59SZ44UA
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ercan IŞIK

Dates

Publication Date : October 1, 2014

APA Işık, E . (2014). 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNİN YAKIN ALAN ETKİSİ VE YAPISAL HASARLAR . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 2 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32116/356056