Year 2014, Volume 2 , Issue 2, Pages 0 - 2 2014-10-01

THE SHORT TERM EFFECT OF PHYSİCAL THERAPY ON DİSABİLİTY, SLEEP AND PSYCHOLOGİCAL STATE İN PATİENTS WİTH CHRONİC NECK PAİN
KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ

Aliye YıldırımGüzelant [1] , Ayşe Banu Sarıfakıoğlu [2] , İlknur Can [3]


Amaç:Kronik boyun ağrısı (KBA) farklı patolojilerden kaynaklanan, yaygın görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kas iskelet sistemi hastalıklarındandır. Kronik boyun ağrısında fizik tedavi modaliteleri sık kullanılmasına rağmen etkinlikleri hala tartışmalıdır. Bu çalışma ile KBA tanısı alan bireylerde fizik tedavi modalitelerinin özürlülük, uyku ve psikolojik durum üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Çalışmaya 20- 65 yaş arası KBA tanısı alan 28 olgu dâhil edildi. Olguların demografik verileri, özgeçmişleri ve lokomotor sistem muayeneleri kaydedildi. Elektroterapi ve egzersizleri içeren tedavi programı düzenlendi. Olguların ağrı düzeyleri görsel ağrı skalası, özür durumu boyun özür göstergesi, duygu durumları Beck depresyon ve anksiyete ölçekleri, uyku kalitesi Pittsburg uyku kalitesi indeksi ile değerlendirildi. İstatistiksel analizlerde bağımlı değişkenler arasındaki ilişki paired-t test ile bakıldı. p < 0.005 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 28 olgu (22 kadın, 6 erkek ) alınmıştır. Olguların yaş ortalaması 46.46±11.88 idi. Boyun ağrısının başlangıç süreleri 23.16±22.60 ay idi. Olguların tedavi sonrası verileri başlangıç verilerine göre karşılaştırıldığında özürlülük, depresyon, anksiyete ve uyku kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı. Sonuç: Çalışmamız kronik boyun ağrısında fizik tedavi modalitelerinin kısa dönemde etkin bir tedavi olduğunu göstermiştir.
Kronik ağrı kişinin yaşam kalitesini değiştiren, kişileri anormal davranışlara yönlendiren, psikolojik etkenlerin rol oynadığı kompleks bir tablodur(1). Kronik ağrı zaman zaman fiziksel bozukluk sonucu psikiyatrik belirtilere neden olabilirken, yine psikiyatrik bir belirti olarak kronik ağrı ortaya çıkabilir(2-4). Ağrı hastayı doktora getiren en önemli nedenlerden biridir. Geçmişten günümüze ilerleyen yaş yanında kentlerde yerleşimin artması, ergonomik olmayan iş ortamı, sık tekrarlanan hareketler, yüksek gelir düzeyi, uzun süreli bilgisayar kullanımı neticesine ek olarak kadın olmanın, kronik boyun ağrısı (KBA) riskini de beraberinde getirebileceği literatürde yaygın olarak bahsedilmektedir(5-8). Ayrıca KBA riskini arttıran tüm bu faktörlere ek olarak psikososyal stresin, KBA’sını önemli ölçüde tetiklediği de bildirilmektedir(8). Günlük pratikte birçok hasta KBA ile tedavi amacıyla polikliniklere başvurmaktadır. Literatürde tedavi yaklaşımları değişkenlik göstermektedir(8,10). Tedavi etyolojiye göre değişmekle birlikte genel olarak farmakolojik ve nonfarmakolojik ajanlar, fiziksel ajanlar, enjeksiyon yöntemleri ve cerrahi yöntemlerden yararlanılır(11). Tüm dünyada ülkelerinde iş gücü kaybına neden olması ve ciddi ekonomik kayıplarla sonuçlanması beraberinde yaşam kalitesini azaltması sebebiyle bu kronik boyun ağrısının, Tekirdağ ili içerisinde özürlülük, uyku ve psikolojik durum üzerine olan etkinliği araştırıldı.
Other ID JA47UB59JD
Journal Section Research Article
Authors

Author: Aliye YıldırımGüzelant

Author: Ayşe Banu Sarıfakıoğlu

Author: İlknur Can

Dates

Publication Date : October 1, 2014

Bibtex @ { iaaojh356085, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {0 - 2}, doi = {}, title = {KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {YıldırımGüzelant, Aliye and Sarıfakıoğlu, Ayşe Banu and Can, İlknur} }
APA YıldırımGüzelant, A , Sarıfakıoğlu, A , Can, İ . (2014). KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 2 (2) , 0-2 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32122/356085
MLA YıldırımGüzelant, A , Sarıfakıoğlu, A , Can, İ . "KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 (2014 ): 0-2 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32122/356085>
Chicago YıldırımGüzelant, A , Sarıfakıoğlu, A , Can, İ . "KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 (2014 ): 0-2
RIS TY - JOUR T1 - KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ AU - Aliye YıldırımGüzelant , Ayşe Banu Sarıfakıoğlu , İlknur Can Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 2 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ %A Aliye YıldırımGüzelant , Ayşe Banu Sarıfakıoğlu , İlknur Can %T KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ %D 2014 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD YıldırımGüzelant, Aliye , Sarıfakıoğlu, Ayşe Banu , Can, İlknur . "KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 / 2 (October 2014): 0-2 .
AMA YıldırımGüzelant A , Sarıfakıoğlu A , Can İ . KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ. IAAOJH. 2014; 2(2): 0-2.
Vancouver YıldırımGüzelant A , Sarıfakıoğlu A , Can İ . KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA FİZİKSEL TEDAVİNİN KISA DÖNEMDE DİSABİLİTE, UYKU VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2014; 2(2): 2-0.

Authors of the Article
Aliye YıldırımGüzelant [1]
Ayşe Banu Sarıfakıoğlu [2]
İlknur Can [3]