International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-3159 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Abdülkadir IŞIK | https://www.iaaoj.org


International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, uluslararası, hakemli bilimsel bir dergidir.  

Dergimiz yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır (2020 yılı itibariyle).

Dergimizde sağlık bilimleriyle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme ve olgu sunumu yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, davet üzerine hazırlanan derlemeler, editöre mektup, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili tez özetleri, kongre ve literatür özetleri, konunun tarihine yönelik yazılar, anma yazıları vb. yazılara da yer verilebilir. 
Uluslararası birçok dizinde taranan dergimizin TRdizin, Scopus, DOAJ, EBSCO başvuru süreçleri devam etmektedir.

İnceleme ve düzenleme süreci biten eserler, bekletilmeksizin Cilt, Sayı ve sayfa numarası verilerek erken görünüm sayımızda yayına alınmaktadır.

Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda etik kurul onay belgenizi sisteme yükleyiniz. Yazarların ORCID bilgilerini sisteme eklemeleri zorunludur.

İntihal kontrolü ith-logo.png ile sağlanmaktadır.

Yazım Kuralları 12.05.2020 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

YAZIM ŞABLONU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

e-ISSN 2148-3159 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Abdülkadir IŞIK | https://www.iaaoj.org
Kapak Resmi


International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, uluslararası, hakemli bilimsel bir dergidir.  

Dergimiz yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır (2020 yılı itibariyle).

Dergimizde sağlık bilimleriyle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme ve olgu sunumu yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, davet üzerine hazırlanan derlemeler, editöre mektup, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili tez özetleri, kongre ve literatür özetleri, konunun tarihine yönelik yazılar, anma yazıları vb. yazılara da yer verilebilir. 
Uluslararası birçok dizinde taranan dergimizin TRdizin, Scopus, DOAJ, EBSCO başvuru süreçleri devam etmektedir.

İnceleme ve düzenleme süreci biten eserler, bekletilmeksizin Cilt, Sayı ve sayfa numarası verilerek erken görünüm sayımızda yayına alınmaktadır.

Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda etik kurul onay belgenizi sisteme yükleyiniz. Yazarların ORCID bilgilerini sisteme eklemeleri zorunludur.

İntihal kontrolü ith-logo.png ile sağlanmaktadır.

Yazım Kuralları 12.05.2020 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

YAZIM ŞABLONU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Cilt 7 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. HİDROKSİKLOROKİN İLE UZUN SÜRELİ TEDAVİ ALTINDA OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU HASTALARDA COVID-19’UN PREVELANSI VE KLİNİK SEYRİ
  Sayfalar 1 - 15
  Özkan YÜKSELMİŞ
 2. PRADER WİLLİ SENDROMU OLAN BİREYLERDE OBEZİTE KONTROLÜNDE EGZERSİZİN ROLÜ
  Sayfalar 16 - 29
  Ayşegül ATLI
 3. COVİD-19’A KARŞI ALINAN EKONOMİK ÖNLEMLERİN BÜYÜLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AMERİKA, ALMANYA, İNGİLTERE, İTALYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 161 - 175
  Mehmet YORULMAZ, Adil AYDOĞDU, Ramazan KIRAÇ
 4. HALK SAĞLIĞI KONU BAŞLIKLI DOKTORA VE TIPTA UZMANLIK ALAN TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 30 - 48
  Mehmet Emin KURT
 5. HETASİLİN MOLEKÜLÜNÜN ATIK SULARDAN UZAKLAŞTIRILMASI
  Sayfalar 49 - 64
  Cihan ERDOĞAN, Yelda YALÇIN GÜRKAN, Şimal KÜRÜMOĞLU
 6. KÜRTAJA YÖNELİK DAMGALAYICI TUTUM, İNANÇ VE DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 65 - 80
  Özlem GÜNER, Ruşen ÖZTÜRK
 7. SIÇAN SİYATİK SİNİR ONARIMINI TAKİBEN UYGULANAN 5-FLUOROURASIL’IN EPİNÖRAL VE EKSTRANÖRAL SKAR DOKUSU OLUŞUMUNA VE SİNİR REJENERASYONUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 81 - 100
  Ömer BUHSEM
 8. KARDIYOMİYOPATİLERIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE PROGNOSTİK YÖNDEN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 101 - 118
  Leyla TELHAN
 9. TÜRKİYE’DEKİ HUKUK PROFESYONELLERİNİN ÖTANAZİYE BAKIŞ AÇISI-EUTHANASIA PERSPECTİVE OF LEGAL PROFESSIONALS IN TURKEY
  Sayfalar 119 - 143
  Özge GÜLMEZ, Ramazan AKÇAN
 10. HEMŞİRELİK, SOSYAL HİZMET VE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
  Sayfalar 144 - 160
  Cansu KOŞAR ŞAHİN, Esin SEVGİ DOĞAN, Dilan DENİZ AKAN, Sena Gül ERTEN, Hatice SERTTAŞ, Sezgi ÇINAR PAKYÜZ