Makale Değerlendirme Süreci

2013 yılında yayın hayatına başlamış olan ve yılda üç kez yayınlanan IAAOJ (International Anatolia Academic Online Journal) hakemli, uluslararası, elektronik bir dergidir.

Dergimizde farklı uzmanlık alanlarına ait araştırma makalelerine öncelik verilmek koşuluyla, akademik platforma katkı sağlayacak nitelikteki deneme, derleme ve çeviri yayınlarına da yer verilmektedir. Dergimizde yayınlanması istenilen makalelerin IAAOJ şablonuna göre düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinde ilgili editöre ulaştırılması gerekmektedir. Gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanması amacıyla değerlendirmeye alınmamış olması ayrıca Itenticate benzeşim oranının  %20’nin altında olması gerekmektedir. Söz konusu şartları sağlamayan aday makaleler incelenmeksizin yazara geri gönderilmektedir. Ön kontrolü geçen çalışmalar kendi alanında uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Olumlu rapor alan makaleler dergimiz yayın kurulunca verilecek nihai karar sonrasında yayınlanmaktadır. Dergimizde yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu ilgili yazar/yazarlara aittir.


Önemli: IAAOJ bünyesinde aynı yazar(lar)a ait birden fazla eser eşzamanlı olarak yayınlanamamaktır. Bu gibi durumlarda yazar/lar tercih ettiği bir eserini yayınlatabilme hakkına sahip olacaktır.

Çalışmalarını bir kurum bünyesinde yürüten yazar/ların, yapmış oldukları araştırma ve deneyler öncesinde alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almaları; aday makalelerinin hakemlik surecinin başlatılabilmesi için söz konusu izin belgesini eser ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; yazarlar etik kurul izni-onayı aldıklarını “Yöntem” bölümünde beyan etmeli ve etik kurul belgesini sisteme yüklemelidir.Dergimize yüklediğiniz makaleler için değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

1. Makale Ön Kontrole düşer.

    - Makalenin yazım formatı incelenir ve turnitin programı ile benzerlik taraması yapılır.

    - Makalenin İngilizce özeti 'nin (Abstract) Türkçe özet ile uygunluğu ve yazım dili kontrol edilir.

    - Yazım formatına uymayan yada İngilizce özetinde düzeltme gereken makale yazara bildirilir ve 1 ay içerisinde makalenin düzeltilmesi istenir. Aksi takdirde makale çekilmiş kabul edilir.


2. Makale Değerlendirme aşamasına geçer.

Dergimiz, makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Buna göre değerlendirme sürecinde hakem ve yazarlar birbirlerinin bilgilerini görememektedir. Bu yüzden, yüklenen ön yükleme formatında yazar/ların isim, adres ve bağlı olduğu kuruluşlar yer almamaktadır. Makale değerlendirme sürecindeki adımlar aşağıdaki gibidir;

    -Makaleye alan editörü atanır

    -Makaleye hakemler atanır

    -Makalenin sonucu; red, düzeltme yada kabul olabilir.

        *Hakem görüşlerinin çoğunluğu doğrultusunda makale red edilmişse süreç sonlandırılır ve makale reddedilir

        *Makale için düzeltme istenirse hakem görüşleri doğrultusunda yazarın düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde yapması istenir.

        *Makale kabul alırsa düzenleme aşamasına geçilir.


3. Makale düzenleme aşamasında sonradan oluşan ya da gözden kaçan bir düzeltme varsa yazardan istenir ve 15 gün süre tanınır. 1 ay içerisinde dönüş yapmayan yazarların makalesini çektiği kabul edilir. 


4. Süreç tamamlanır.


makdegsureci.png

Son Güncelleme Zamanı: 10.07.2020 23:52:29

Dergimizin Tarandığı İndeksler


14321   idealonline%20logo.jpg   base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png 

esji.png    16547       13611  logo.png    Google-Scholar.png


International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / e-ISSN 2148-3159   IssnPortal_LogotypeSimple_Gradiant.svg 

Creative Commons Lisansı     open-access-logo-1024x416.png  dergipark_logo.png  ith-logo.png
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.