Amaç ve Kapsam

International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences dergimiz uluslararası, hakemli bilimsel online dergidir.

Dergimizde sağlık bilimleriyle ilgili çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme ve olgu sunumu yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, davet üzerine hazırlanan derlemeler, editöre mektup, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili tez özetleri, kongre ve literatür özetleri, konunun tarihine yönelik yazılar, anma yazıları vb. yazılara da yer verilebilir.

Dergimiz öncelikli olarak kendi alanında birikimleri ve çalışmaları ile öne çıkan danışma kurulu üyelerinden oluşmuştur.

Dergimizin esas amacı, sağlık bilimleri ile ilgili özgün araştırma yazıları ve diğer çalışmaları yayınlanmak üzere kurulmuştur. Sağlık bilimleri için dergiye gelen yazılar ile ilgili yayın kararı hakem değerlendirme süreci sonucunda verilir.

Derginin Kapsamı  temel olarak sağlık bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli ve online bir dergidir.

Yılda üç kez yayınlanır. Dergimiz güncellenen 2024 Mart ayından itibaren geçerli doçentlik kriterlerine uygundur.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gelen yazılar ilgili editör tarafından ön incelemeden geçirilir.

Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir.

Dergi kapsamına uygun görülen yazılar hakem değerlendirme sürecine girerler.

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık

Dergimizin Tarandığı İndeksler


14321   idealonline%20logo.jpg   base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png 

esji.png    16547       13611  logo.png    Google-Scholar.png


International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / e-ISSN 2148-3159   IssnPortal_LogotypeSimple_Gradiant.svg 

Creative Commons Lisansı     open-access-logo-1024x416.png  dergipark_logo.png  ith-logo.png
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.