Etik Sözleşmesi

YAYIN ETİK KURALLARI 

IAOOJ yayın sürecinde, YÖK ve ICMJE (International Commitee of Medical Journal Editors) tarafından önerilmiş olan etik ilkeleri benimsenmiştir. Buna göre inceleme ve baskı aşamalarında sadece yazarların değil hakemlerin, dergi editörlerinin ve editörler kurulu üyelerinin de kişisel ve mesleki çatışmalardan bağımsız bir şekilde kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmeleri; varsa bu gibi olumsuzluklara sebep olabilecek her türlü kişisel ilişkilerini süreç öncesinde beyan etmeleri beklenmektedir. Bunun dışında;


A) Yazarlar

İntihal, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, araştırma öncesinde gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, çalışmalarında diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak gibi etik kuralları konusunda sorumludurlar. Yazarların herhangi bir türde ya da biçimde makaleyi yayınlamak üzere gönderdiklerinde, eserlerine ilişkin önyargı oluşturabilecek ya da olumsuzluk olarak görülebilecek tüm kişisel ve maddi ilişkilerini bildirmeleri gerekmektedir.


B) Hakemler

Makale incelemesi öncesinde hakemlerin çalışmalarını etik kuralları çerçevesinde yürütmelerini engelleyebilecek herhangi bir çatışma olup olmadığına emin olunması gerekmektedir. Bu nedenle hakemlerin esere ilişkin düşüncelerini etkileyebilecek önyargıları var ise bunu editörlere iletmeleri ve bu gibi belirli eserlerin incelenmesini kabul etmemeleri beklenmektedir. Hakemler ayrıca, incelemiş oldukları eserlere ait bilgileri yayın öncesinde hiçbir şekilde kullanmama ve paylaşmama konusunda sorumludurlar. 


C)   Editörler ve Dergi Yayın Ekibi 

Makalelere ilişkin nihai kararı verecek olan editörlerin, karar alma süreçlerine etki edebilecek kişisel veya mesleki herhangi bir çatışmaları ya da önyargıları var ise makale yayın sürecinden geri çekilmeleri gerekmektedir. Yayın kararlarına dâhil olan diğer dergi çalışanlarının da bu gibi olası çatışma veya uyuşmazlıklara karşı hem kendilerini hem de ilgili editörleri sürecin dışında tutmaları beklenmektedir. Yayın ekibi üyelerinin, makalelerden edindikleri bilgileri hiçbir şekilde kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmamaları gerekmektedir. Editörlerin, kendileri ve dergi ekibinin yaşayabilecekleri olası çatışmalara karşı bu konudaki taahhütlerini sistematik olarak yenilemeleri beklenmektedir. Misafir editörlerin de aynı prosedürleri takip etmesi gerekmektedir.


Dergimizin Tarandığı İndeksler


14321   idealonline%20logo.jpg   base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png 

esji.png    16547       13611  logo.png    Google-Scholar.png


International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / e-ISSN 2148-3159   IssnPortal_LogotypeSimple_Gradiant.svg 

Creative Commons Lisansı     open-access-logo-1024x416.png  dergipark_logo.png  ith-logo.png
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.