Year 2014, Volume 2 , Issue 2, Pages 0 - 0 2014-10-01

DEPARTMENT OF NURSING STUDENTS TEAM WORK WITH ATTITUDE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT LEVELS
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru ÖNLER [1] , Tülin YILDIZ [2] , Ezgi Rumeysa SÜZEN [3] , Hamide AYDINYILMAZ [4] , Özge Bengü URCANOĞLU [5] , Önder KILIÇ [6] , Arzu MALAK [7]


Amaç: Araştırma, hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile ekip çalışması tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.Yöntem : Veriler hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olan 183 öğrenciden Bilgi Formu, Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği, Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği ile toplandı ve frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Kolmogorov Smırnov dağılım testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi. Sonuçlar p <0.05 anlamlılık düzeyinde ve p<0.01, p <0.001 ileri anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.Bulgular: Öğrencilerin ekip çalışması tutumu toplam puan ortalaması 112,945±16,030; duygusal zeka toplam puanı ortalaması 140,169 ± 22,611 olarak bulundu. Duygusal zeka ile ekip çalışması tutumutoplam puanları arasında %53,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (r=0,534; p<0,05).Duygusal zeka toplam ile ekip yapısı alt boyutu puanları arasında %48,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.(r=0,485; p<0,05). Duygusal zeka toplamı ile liderlik alt boyutu puanları arasında %43,6 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,436; p<0,05). Mezun olduğu okul değişkenine göre, ekip yapısı puanları arasında anlamlı fark bulundu. (p<0.05).Sonuç: Duygusal zeka toplam puanı ile ekip çalışması tutumları ölçeği toplam puanı ve alt boyut puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu. Duygusal zeka toplam puanı arttıkça ekip çalışması tutumları ölçeği toplam puanı ve alt boyut puanları da artmaktadır.
Amaç: Araştırma, hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile ekip çalışması tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Yöntem : Veriler hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olan 183 öğrenciden Bilgi Formu, Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği, Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği ile toplandı ve frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Kolmogorov Smırnov dağılım testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi. Sonuçlar p <0.05 anlamlılık düzeyinde ve p Bulgular: Öğrencilerin ekip çalışması tutumu toplam puan ortalaması 112,945±16,030; duygusal zeka toplam puanı ortalaması 140,169 ± 22,611 olarak bulundu. Duygusal zeka ile ekip çalışması tutumu toplam puanları arasında %53,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (r=0,534; p<0,05).Duygusal zeka toplam ile ekip yapısı alt boyutu puanları arasında %48,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,485; p<0,05). Duygusal zeka toplamı ile liderlik alt boyutu puanları arasında %43,6 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,436; p<0,05). Mezun olduğu okul değişkenine göre, ekip yapısı puanları arasında anlamlı fark bulundu. (p<0.05). Sonuç: Duygusal zeka toplam puanı ile ekip çalışması tutumları ölçeği toplam puanı ve alt boyut puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu. Duygusal zeka toplam puanı arttıkça ekip çalışması tutumları ölçeği toplam puanı ve alt boyut puanları da artmaktadır
Other ID JA39TP24UF
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ebru ÖNLER

Author: Tülin YILDIZ

Author: Ezgi Rumeysa SÜZEN

Author: Hamide AYDINYILMAZ

Author: Özge Bengü URCANOĞLU

Author: Önder KILIÇ

Author: Arzu MALAK

Dates

Publication Date : October 1, 2014

Bibtex @ { iaaojh356086, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {MALAK, Arzu} }
APA ÖNLER, E , YILDIZ, T , SÜZEN, E , AYDINYILMAZ, H , URCANOĞLU, Ö , KILIÇ, Ö , MALAK, A . (2014). HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 2 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32122/356086
MLA ÖNLER, E , YILDIZ, T , SÜZEN, E , AYDINYILMAZ, H , URCANOĞLU, Ö , KILIÇ, Ö , MALAK, A . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 (2014 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32122/356086>
Chicago ÖNLER, E , YILDIZ, T , SÜZEN, E , AYDINYILMAZ, H , URCANOĞLU, Ö , KILIÇ, Ö , MALAK, A . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 (2014 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ebru ÖNLER , Tülin YILDIZ , Ezgi Rumeysa SÜZEN , Hamide AYDINYILMAZ , Özge Bengü URCANOĞLU , Önder KILIÇ , Arzu MALAK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ebru ÖNLER , Tülin YILDIZ , Ezgi Rumeysa SÜZEN , Hamide AYDINYILMAZ , Özge Bengü URCANOĞLU , Önder KILIÇ , Arzu MALAK %T HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ÖNLER, Ebru , YILDIZ, Tülin , SÜZEN, Ezgi Rumeysa , AYDINYILMAZ, Hamide , URCANOĞLU, Özge Bengü , KILIÇ, Önder , MALAK, Arzu . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 / 2 (October 2014): 0-0 .
AMA ÖNLER E , YILDIZ T , SÜZEN E , AYDINYILMAZ H , URCANOĞLU Ö , KILIÇ Ö , MALAK A . HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. IAAOJH. 2014; 2(2): 0-0.
Vancouver ÖNLER E , YILDIZ T , SÜZEN E , AYDINYILMAZ H , URCANOĞLU Ö , KILIÇ Ö , MALAK A . HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI İLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2014; 2(2): 0-0.

Authors of the Article
Ebru ÖNLER [1]
Tülin YILDIZ [2]
Ezgi Rumeysa SÜZEN [3]
Hamide AYDINYILMAZ [4]
Özge Bengü URCANOĞLU [5]
Önder KILIÇ [6]
Arzu MALAK [7]