EVALUATION OF ANTIFUNGAL EFFECT OF DIFFERENT POLARITY EXTRACTS FROM FIVE VINCETOXICUM TAXA AGAINST ASPERGILLUS FUMIGATUS
BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevda Güzel [1] , Roman PAVELA [2] , Gamze KOKDIL [3]


Plants, plant extracts and natural compounds are important source of new drugs. Vincetoxicum species are traditionally used for the treatment of many disease in European and Chinese folk medicine. V. canescens subsp. canescens has been used for treatment of fungal infections in traditional medicine in east part of Turkey. Many biological activities including antibacterial, antifungal, antidiarrheal, antispasmodic, antileishmanial, antimalarial, cytotoxic, antifeedant and growth inhibition have been shown for several Vincetoxicum species (e.g V.rossicum, V.stocksii, V.nigrum, V.hirundinaria) in scientific reports. In this study five Vincetoxicum taxa (V. canescens subsp. canescens, V. canescens subsp. pedunculata, V. fuscatum subsp. fuscatum, V. fuscatum subsp. boissieri and V. parviflorum) were collected from their natural habitats in different parts of Turkey and thirty different polarity extracts (dichloromethane, methanol:dichloromethane (1:1), methanol) and ten total ethanol extracts were prepared from their roots and aerial parts. These extracts were evaluated for their possible antifungal activity against widespread filamentous fungus Aspergillus fumigatus by using the agar dilution method. In tested forty extracts, the highest antifungal effect was detected for dichloromethane extracts obtained from roots and aerial parts of V. parviflorum and roots of V. canescens subsp. canescens against A. fumigatus (45.86 % inhibition value). This is the first study on antifungal effect of Vincetoxicum species against A. fumigatus.
Bitkiler, bitki ekstreleri ve doğal bileşikler yeni ilaçların önemli kaynağıdır. Vincetoxicum türleri Avrupa ve Çin halk tıbbında bir çok hastalığın tedavisinde geleneksel olarak kullanılmaktadır. V. canescens subsp. canescens Türkiye'nin doğusunda geleneksel tıpda fungal enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. Çeşitli Vincetoxicum türleri (örneğin V.rossicum, V.stocksii, V.nigrum, V.hirundinaria) için antibakteriyal, antifungal, antidiyareik, antispazmodik, antileishmaniyal, antimalaryal, sitotoksik, antifeedant ve büyüme inhibisyonu gibi bir çok biyolojik aktivite bilimsel çalışmalarda gösterilmektedir. Bu çalışmada beş Vincetoxicum taksonu (V. canescens subsp. canescens, V. canescens subsp. pedunculata, V. fuscatum subsp. fuscatum, V. fuscatum subsp. boissieri and V. parviflorum) Türkiye'nin farklı bölgelerinde, doğal habitatlarından toplanmış ve kök ve toprak üstü kısımlarıdan farklı polaritede otuz ekstre (diklorometan, metanol:diklorometan (1:1), metanol) ve on total etanol ekstresi hazırlanmıştır. Bu ekstreler muhtemel antifungal aktiviteleri için yaygın filamentöz fungus Aspergillus fumigatus'a karşı agar dilüsyon yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Test edilen 40 ekstre içerisinde, A. fumigatus'a karşı en yüksek antifungal etki V. parviflorum'un kök ve toprak üstü kısımlarından ve V. canescens subsp. canescens'in köklerinden elde edilen diklorometanlı ekstrelerde saptanmıştır (45.86 % inhibisyon değeri). Bu, A. fumigatus'a karşı Vincetoxicum türlerinin antifungal etkileri üzerine yapılmış ilk çalışmadır
Other ID JA42UC67FR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sevda Güzel

Author: Roman PAVELA

Author: Gamze KOKDIL

Dates

Publication Date : October 1, 2015

Bibtex @ { iaaojh356093, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2015}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Güzel, Sevda and PAVELA, Roman and KOKDIL, Gamze} }
APA Güzel, S , PAVELA, R , KOKDIL, G . (2015). BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32124/356093
MLA Güzel, S , PAVELA, R , KOKDIL, G . "BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 3 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32124/356093>
Chicago Güzel, S , PAVELA, R , KOKDIL, G . "BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 3 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Sevda Güzel , Roman PAVELA , Gamze KOKDIL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Sevda Güzel , Roman PAVELA , Gamze KOKDIL %T BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Güzel, Sevda , PAVELA, Roman , KOKDIL, Gamze . "BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 3 / 2 (October 2015): - .
AMA Güzel S , PAVELA R , KOKDIL G . BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. IAAOJH. 2015; 3(2): -.
Vancouver Güzel S , PAVELA R , KOKDIL G . BEŞ VINCETOXICUM TAXONUNUN FARKLI POLARİTEDEKİ EKSTRELERİNİN ASPERGILLUS FUMIGATUS'A KARŞI ANTİFUNGAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2015; 3(2): -.