ASSESSMENT OF NURSING PRACTICE OF BLOOD TRANSFUSION
KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sonay Baltacı Göktaş [1] , T Yıldız [2] , SN Koşucu [3] , ÖB Urcanoğlu [4]


The study was designed to evaluate the application of nurses in blood transfusion. The sample of study conducted as a multicenter and descriptive occurred 192 nurses who was employees of the two university hospitals and blood transfusion implementing between October 2014- April 2015.Data on demographic data were collected using information forms and checklists created by researchers form the transfusion practice steps and It was assessed with Pearson chisquare test and fisherexact tests. Results in 95% confidence interval, P <0.05 was considered significant. The majority of nurses in the 23-25 age group (48.4%), graduate degree is (72.4%), 2-3 years (30.7%) for a period of internal medicine (29.2%) and surgical clinics (42.2%) are employed. Nurses and the authentication blood products before performing a blood transfusion (92%), cross match control that made making (98%), control of blood products that negative serological test results (97%), transfusion in the form of product information and the control of the compliance of the information in the product label (97%) were observed to do. The majority of nurses in blood transfusion practices was found to apply the correct steps.
Araştırma, kan transfüzyonunda hemşirelik uygulamalarının değerlendirilmesi amacı ile planlandı. Tanımlayıcı ve çok merkezli olarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini Ekim 2014- Nisan 2015 tarihleri arasında iki Üniversite Hastanesi’nde çalışan ve kan transfüzyonu uygulayan 192 hemşireoluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan demografik veri bilgi formu ve transfüzyon uygulama basamaklarını oluşturan check listler kullanılarak toplandı vePearson Ki-Kare testi ve Fisher Exact testleri ile değerlendirildi. Hemşirelerin çoğunluğu 23-25 yaş grubunda (%48.4), lisans mezunu (%72.4) olup, 2-3 yıl (%30.7) süreyle dahiliye (%29.2) ve cerrahi kliniklerinde (% 42.2) çalışmakta idi. Hemşirelerin, kan transfüzyonu öncesi kan ürünü ve kimlik doğrulamayı (%92), crossmatch yapılıp yapılmadığını kontrol ettikleri (%98), serolojik test sonuçlarını (%97) ve transfüzyon formundaki ürün bilgileri ile ürün etiketindeki bilgilerinin uyumunun kontrolünü (%97) yaptıkları gözlendi.Tüm birimlerde çalışan hemşirelerin çoğunluğunun ise kan transfüzyonundaki uygulama basamaklarını doğru olarak uyguladıkları saptandı
Other ID JA55HB33ZR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sonay Baltacı Göktaş

Author: T Yıldız

Author: SN Koşucu

Author: ÖB Urcanoğlu

Dates

Publication Date : October 1, 2015

Bibtex @ { iaaojh356094, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2015}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Baltacı Göktaş, Sonay and Yıldız, T and Koşucu, SN and Urcanoğlu, ÖB} }
APA Baltacı Göktaş, S , Yıldız, T , Koşucu, S , Urcanoğlu, Ö . (2015). KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32124/356094
MLA Baltacı Göktaş, S , Yıldız, T , Koşucu, S , Urcanoğlu, Ö . "KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 3 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32124/356094>
Chicago Baltacı Göktaş, S , Yıldız, T , Koşucu, S , Urcanoğlu, Ö . "KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 3 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Sonay Baltacı Göktaş , T Yıldız , SN Koşucu , ÖB Urcanoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Sonay Baltacı Göktaş , T Yıldız , SN Koşucu , ÖB Urcanoğlu %T KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Baltacı Göktaş, Sonay , Yıldız, T , Koşucu, SN , Urcanoğlu, ÖB . "KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 3 / 2 (October 2015): - .
AMA Baltacı Göktaş S , Yıldız T , Koşucu S , Urcanoğlu Ö . KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. IAAOJH. 2015; 3(2): -.
Vancouver Baltacı Göktaş S , Yıldız T , Koşucu S , Urcanoğlu Ö . KAN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2015; 3(2): -.

Authors of the Article
Sonay Baltacı Göktaş [1]
T Yıldız [2]
SN Koşucu [3]
ÖB Urcanoğlu [4]