Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 1 - 12 2018-09-12

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Esra TURAL BÜYÜK [1] , Esra ÖZDEMİR [2]


Giriş :Beden algısı  ile yeme davranış bozukluklarının ilişkili olduğu bildirilmektedir. Özellikle adölesan dönem beden algısı ve beslenme sorunlarının yaşandığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin beden algıları ile yeme tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini cinsiyet ve  üç farklı lise türü dikkate alınarak 240 onuncu sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.  Veriler soru formu, Beden Algı Ölçeği ve Yeme Tutumu Testi kullanılarak toplanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi; tanımlayıcı istasitikler, Independent Sample t test ve  Chi-square ile yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %61,25’i kız, %77,9’u çekirdek aile yapısında,  %61,41’i gelir giderden fazla, %57’sinin annesinin eğitim durumunu lise mezunu ve  o%77.9’unun annesi çalışmamaktadır. Öğrencilerin % 60’ı Beden Kitle İndeksi (BKİ) değer aralığına göre normal kilo aralığında olmasına rağmen öğrencilerin %36.6’sı kendilerini normal kiloda gördüklerini belirtmişlerdir.  Öğrencilerin beden algısı puan ortalamaları ve  yeme tutumu puanlarının cinsiyet, BKİ ve öğrencilerin kendi kilo algıları arasında ilişki olduğu ve bu durumun istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Öğrencilerin yeme tutumu puanlarının cinsiyet ve  BKİ değerleri arasında ilişki olduğu ve bu durumun istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Öğrencilerin beden algısı puan ortalamaları ile yemek yeme tutum testi puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Yeme tutum puanı <30 ‘ın altında olan öğrencilerin daha fazla beden algısı puan ortalamalarına sahip olduğu görülmüştür.

Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda lise öğrencilerinin beden algısı ile yeme tutumu arasında ilişki olduğu, erkek öğrencilerin daha fazla beden algısına sahip iken kız öğrencilerin daha fazla yanlış yeme tutumu sergiledikleri görülmüştür. BKİ değerleri normal aralıkta olan öğrencilerin daha sağlıklı beden algısına ve yeme tutumuna sahip oldukları  bulunmuştur.

adölesan, beden algısı, yeme tutumu
  • 1. Aslan D. Beden algısı ile ilgili sorunların yaratabileceği beslenme sorunları. STED 2004; 13(9): 326-329.2. Uzdil Z, Özenoğlu A., Ünal G. Lise Öğrencilerinde Yeme Tutumlarının Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik ve Demografik Özellikleri İle İlişkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017; 7(1): 11-183. Legenbauer T., Thiemann P., Vocks S. Body Image Disturbance in Children and Adolescents with Eating Disorders. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 2014; 42 (1):51–594. Thompson JK, Coovert MD, Richards JK, Jhonson S, Cattarin J. Development of body image, earing distubance and general pschological functioning in female adolescents: Covarianca structure modeling and longitudinal investigations. Int J Eat Disord 2006; 18(3): 221– 2365. Özenoğlu A. Kadın ve Yeme Davranışı Bozuklukları. Türkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics. 2015; 1(1): 73-7.6. Güleç M,Yabancı N, Göçgeldi N. Ankara'da iki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 102-109.7. Ata A., Vural A., Keskin F. Beden Algısı ve Obezite. Ankara Med J, 2014, 14(3): 74 -84.8. Baş M, Aşçi FH, Karabudak E, Kiziltan G. Eating attitudes and their psychological correlates among Turkish adolescents. Adolescence 2004;39(155):593-599.9. Özgen L., Kınacı B., Arlı M. Ergenlerin Yeme Tutum ve Davranışları Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2012;45(1): 229-247.10. WHO expert consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet. 2004; 363(9403): 157-63.11. Secord PF, Jourard SM. The appraisal of bodycathexis: bodycathexis and the self. J Consult Psychol 1953; 17: 343-347. 16.12. Hovardaoğlu, S. Vücut Algısı Ölçeği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji 3P 1993; 1(Ek 2): 26- 27. 17. 13. Garner D, Garfinkel P. The EAT: An index of the symptoms of anorexia. Psychological Medicine 1979; 9: 273-279.14. Savaşır I., Erol N. 1989. Yeme Tutum Testi: Anoreksi Nervoza Belirtileri İndeksi, Psikoloji Dergisi, 7(23): 19-25.15. Özmen D., Çetinkaya A., Ergin D., Şen N., Dündar Erbay P. Lise Öğrencilerinin Yeme Alışkanlıkları ve Beden Ağırlığını Denetleme Davranışları .TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (2).98-105.16. Uskun E., Şabaplı A. Lise Öğrencilerinin Beden Algıları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişki TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013: 12(5):519-528.17. Karadamar M, Yiğit R., Sungur MA. Ergenlerin kiloları ile ilgili algıları ve kilo kontrolüne yönelik davranışlarının incelenmesi Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2015; 17(1): 51-61.18. Hamurcu P., Öner C., Telatar B., Yeşildağ Ş. Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi. Türk Aile Hek Derg 2015;19 (3): 122 - 12819. Yıldırım S., Uskun E., Kurnaz M. Bir İl Merkezinde Liselerde Eğitim Gören Öğrencilerin Yeme Tutumları ve İlişkili Faktörler, J Pediatr Res 2017;4(3):149-55.20. Tural Büyük E.,Duman G. Farklı Okullarda Okuyan Lise Öğrencilerinin Yeme Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi The Journal of Pediatric Research 2014;1(4):212-7.21. Çam HH.Ergenlerde yeme bozukluğu görülme sıklığı ve ruhsal semptomlarla ilişkisi. Turk J Public Health 2017;15(2):96-105.22. Tanrıverdi D., Savaş E., Gönüllüoğlu N., Kurdal E., Balık G. Lise Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Yeme Davranışları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi Gaziantep Tıp Derg 2011;17(1):33-39.23. Singh Mannat M, Parsekar Shradha S, . T.V. Bhumika. Body Image, Eating Disorders and Role of Media among Indian Adolescents J. Indian Assoc. Child Adolesc. Ment. Health 2016; 12(1):9-3524. Ağaçdiken Alkan S. Özdelikara A. Mumcu Boğa N. Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Tutumunun Belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016;13 (3): 250-257. 25. Örsel S, Canpolat B, Akdemir A, Ozbay H. Diyet yapan ve yapmayan ergenlerin kendilik algısı, beden imajı ve beden kitle indeksi açısından karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(1): 5-15.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Author: Esra TURAL BÜYÜK
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Esra ÖZDEMİR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 12, 2018

Bibtex @research article { iaaojh443514, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {TURAL BÜYÜK, Esra and ÖZDEMİR, Esra} }
APA TURAL BÜYÜK, E , ÖZDEMİR, E . (2018). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 4 (2) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/39119/443514
MLA TURAL BÜYÜK, E , ÖZDEMİR, E . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 4 (2018 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/39119/443514>
Chicago TURAL BÜYÜK, E , ÖZDEMİR, E . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 4 (2018 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Esra TURAL BÜYÜK , Esra ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Esra TURAL BÜYÜK , Esra ÖZDEMİR %T LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2018 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD TURAL BÜYÜK, Esra , ÖZDEMİR, Esra . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 4 / 2 (September 2018): 1-12 .
AMA TURAL BÜYÜK E , ÖZDEMİR E . LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. IAAOJH. 2018; 4(2): 1-12.
Vancouver TURAL BÜYÜK E , ÖZDEMİR E . LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2018; 4(2): 12-1.