Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 128 - 136 2019-06-27

İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
ASSESSMENT of KNOWLEDGE of TEACHERS EMPLOYED at SCHOOLS IN ISTANBUL REGARDING THE SUBJECT of TYPE-1 DIABETES: THE EFFECTS of THE FOUR-YEAR DIABETES TRAINING PROGRAM. A CROSS-SECTIONAL STUDY

Eda SÜNNETÇİ SİLİSTRE [1] , Halil Uğur HATİPOĞLU [2]


Amaç: Bu çalışmadaki amacımız İstanbul’daki okullarda çalışan öğretmenlerin tip 1 diyabetes mellitus (DM) hakkındaki bilgi düzeylerini ile farkındalıklarını değerlendirmek ve 2010 yılında Türkiye genelinde başlatılan diyabet farkındalık eğitimi programının bu farkındalığı geliştirip geliştirmediğini anlamaya çalışmaktır.

Yöntem ve Gereçler: 2014 yılında İstanbul ilinde Anadolu ve Avrupa yakalarındaki toplam 203 tane ilk-ortaokullar ve liselerde eğitim veren tüm öğretmenlere ulaşılıp aralarından çalışmaya katılmaya gönüllü olan toplam 1003 adet öğretmen çalışmaya dahil edilmiştir. Bu öğretmenlerin sosyodemografik verileri kaydedildikten sonra, tip 1 DM hakkındaki farkındalıklarını değerlendirmek için hastalığın tanımı ile hipoglisemi-hiperglisemi gibi akut komplikasyonlarının tanınması ve yönetilmesi için gereken temel bilgilerinin sorgulandığı bir anketi doldurmaları istendi. Ayrıca ülkemizde 2010 yılında uygulanmaya başlanan okullarda diyabet farkındalık eğitim programını duyup duymadıkları, duydularsa bu programın hangi etkinliklerini uyguladıkları da ayrıca not edilmiştir. Tüm veriler toplandıktan sonra uygun yöntemler ile istatistiksel analiz yapılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %29,3’ü diyabet farkındalığı eğitim programı duymuşken %70,6’sı ise böyle bir program hiç duymamıştır. Bu öğretmenlerin sadece %15,9’u okulda bu eğitim programıyla ilgili bir etkinliğe katılmışken, % 84,1’i ise herhangi bir programa katılmamıştır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu hastalığın genel tanımı ve belirtilerini biliyorken, önemli bir kısmının (yaklaşık %40’ı) ise hastalığın akut komplikasyonlarından hipogliseminin müdahalesinde yeterli bilgi sahibi olmadıkları saptanmıştır.

Çıkarımlar: Her ne kadar ülkemizde birkaç yıldır okullarda diyabet farkındalığı ile ilgili eğitim programları uygulansa da, çalışmamızda İstanbul’daki okullarda çalışan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%70,6’sı) hala bu programdan habersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle birçok çalışmayla gerekliliği ortaya konulmuş olan okullarda diyabet farkındalığı eğitim programını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar için ciddi çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Aims: The aim of the study was to assess the knowledge of teachers in Istanbul regarding Type-1 diabetes mellitus (DM), to evaluate their awareness about the disease as well as to investigate whether the Diabetes Awareness Education Program which has been implemented in Turkey since 2010 has improved the awareness of teachers regarding Type-1 DM.

Method: In 2014, a total of 1003 teachers from 203 primary-secondary and high-schools in Istanbul were included in the study. After registering the socio-demographic data of these teachers, they were asked to fill out a survey in order to assess their awareness and basic knowledge regarding Type-1 diabetes, including the definition of the disease and identification and management of acute complications such as hypoglycemia-hyperglycemia. Moreover, it was noted whether they had ever heard about the diabetes awareness education program which has been implementing at schools in our country since 2010, and if so, what kind of activities they have carried out according this program.

Results: While 29.3% of the participants heard of the diabetes awareness education program, 70.6% of them never heard of such a program. Only 15.9% of these teachers had participated in such a program while 84.1% of them had not participated. While the vast majority of teachers knew the general definition and symptoms of the disease, a significant proportion of them (about 40%) did not have sufficient knowledge about the intervention of hypoglycemia which is one of the acute complications of the disease.

Conclusion: Although a diabetes awareness education program has begun to be implemented for several years in our country most of teachers in Istanbul (70.6%) were unaware of this program. It is quite apparent that serious efforts should be expended to popularize the diabetes education program at schools.

 • 1. Yesilkaya E, Cinaz P, Andiran N, Bideci A, Hatun S, Sari E, et al. First report on the nationwide incidence and prevalence of Type 1 diabetes among children in Turkey. Diabet Med. 2017;34:405-10.
 • 2. Akesen E, Turan S, Guran T, Atay Z, Save D, Bereket A. Prevalence of type 1 diabetes mellitus in 6-18-yr-old school children living in Istanbul, Turkey. Pediatr Diabetes. 2011;12:567-71.
 • 3. Li M, Song LJ, Qin XY. Advances in the cellular immunological pathogenesis of type 1 diabetes. J Cell Mol Med. 2014;18:749-58.
 • 4. Evans-Cheung TC, Bodansky HJ, Parslow RC, Feltbower RG. Mortality and acute complications in children and young adults diagnosed with Type 1 diabetes in Yorkshire, UK: a cohort study. Diabet Med. 2017 Nov 7. doi: 10.1111/dme.13544. [Epub ahead of print]
 • 5. Srinivasan S, Dehghani C, Pritchard N, Edwards K, Russell AW, Malik RA, et al. Ophthalmic and clinical factors that predict four-year development and worsening of diabetic retinopathy in type 1 diabetes. J Diabetes Complications. 2017 Sep 14. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2017.09.002. [Epub ahead of print]
 • 6. Kumar KM, Saboo B, Rao PV, Sarda A, Viswanathan V, Kalra S, et al. Type 1 diabetes: Awareness, management and challenges: Current scenario in India. Indian J Endocrinol Metab. 2015;19:6-8.
 • 7. Alotaibi M, Alibrahim L, Alharbi N. Challenges associated with treating children with diabetes in Saudi Arabia. Diabetes Res Clin Pract. 2016;120:235-40.
 • 8. Care of children with diabetes in the school and day care setting. Diabetes Care. 2000;23:100-3.
 • 9. Aycan Z, Onder A, Cetinkaya S, Bilgili H, Yildirim N, Bas VN, et al. Assessment of the knowledge of diabetes mellitus among school teachers within the scope of the managing diabetes at school program. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012;4:199-203.
 • 10. Gormanous M, Hunt A, Pope J, Gerald B. Lack of knowledge of diabetes among Arkansas public elementary teachers: implications for dietitians. J Am Diet Assoc. 2002;102:1136-8.
 • 11. Bradbury AJ, Smith CS. An assessment of the diabetic knowledge of school teachers. Arch Dis Child. 1983;58:692-6.
 • 12. Kanungo A. Myths about type 1 diabetes: Awareness and education. Indian J Endocrinol Metab. 2015;19:24-5.
 • 13. Boden S, Lloyd CE, Gosden C, Macdougall C, Brown N, Matyka K. The concerns of school staff in caring for children with diabetes in primary school. Pediatr Diabetes. 2012;13:6-13.
 • 14. Anderson RM, Hess GE, Hiss RG. The knowledge and attitudes of elementary and junior high school teachers regarding diabetes. Diabetes Educ. 1989;15:314-8.
 • 15. Wagner J, James A. A pilot study of school counselor's preparedness to serve students with diabetes: relationship to self-reported diabetes training. J Sch Health. 2006;76:387-92.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Author: Eda SÜNNETÇİ SİLİSTRE (Primary Author)

Author: Halil Uğur HATİPOĞLU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { iaaojh509032, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {128 - 136}, doi = {}, title = {İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {SÜNNETÇİ SİLİSTRE, Eda and HATİPOĞLU, Halil Uğur} }
APA SÜNNETÇİ SİLİSTRE, E , HATİPOĞLU, H . (2019). İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 5 (2) , 128-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/43801/509032
MLA SÜNNETÇİ SİLİSTRE, E , HATİPOĞLU, H . "İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 5 (2019 ): 128-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/43801/509032>
Chicago SÜNNETÇİ SİLİSTRE, E , HATİPOĞLU, H . "İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 5 (2019 ): 128-136
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA AU - Eda SÜNNETÇİ SİLİSTRE , Halil Uğur HATİPOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 136 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA %A Eda SÜNNETÇİ SİLİSTRE , Halil Uğur HATİPOĞLU %T İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA %D 2019 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD SÜNNETÇİ SİLİSTRE, Eda , HATİPOĞLU, Halil Uğur . "İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 5 / 2 (June 2019): 128-136 .
AMA SÜNNETÇİ SİLİSTRE E , HATİPOĞLU H . İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. IAAOJH. 2019; 5(2): 128-136.
Vancouver SÜNNETÇİ SİLİSTRE E , HATİPOĞLU H . İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TİP 1 DİYABET HAKKINDAKİ GENEL BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK DİYABET EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLERİ. KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2019; 5(2): 136-128.