Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 119 - 127 2019-06-27

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI

Ali BAKAN [1] , Berrak SAHTİYANCI [2] , Recep DEMİRCİ [3] , İrem Kıraç UTKU [4] , İskender EKİNCİ [5] , Ömür TABAK [6] , Abdulbaki KUMBASAR [7]


Bu çalışmada, ultrasonografi eşliğinde takılan geçici hemodiyaliz kateterlerinin akut komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Çalışma, Haziran 2016- Nisan 2018 tarihleri arasında kliniğimize başvuran akut ya da kronik böbrek yetmezliği olan, hemodiyaliz endikasyonu konulan hastalara takılan geçici hemodiyaliz kateterlerinin, akut komplikasyonlarının değerlendirildiği retrospektif bir araştırmadır.  Geçici hemodiyaliz kataterlerin hepsi ultrasonografi eşliğinde kliniğimizdeki katater odasında, nefrologlar tarafından takıldı. Çalışma grubu 111 hastadan oluştu. Veriler SPSS programında değerlendirildi. Çalışma grubunun 51’i (%45.9) erkek, 60’ı (%54.1) kadındı. Çalışma grubunun 68’ine (%61.3) sağ juguler venden, 35’ine (%31.5) sol juguler venden ve 8’ine (%7.2) ise femoral venden geçici hemodiyaliz kateteri takıldı. Çalışmada akut komplikasyon olarak 3 (%2.7) vakada lokal hematom saptandı. Çalışmamızda hiçbir vakada ciddi bir komplikasyona rastlamadık. Bunda komplikasyonların daha sık rastlandığı subklavian damara kateter takılmamış olması ve tüm kateterlerin ultrasonografi eşliğinde takılmasının etkisi olduğu düşünüyoruz.  Ultrasonografi eşliğinde takılan kateterler de hem komlikasyon daha az görülmekte hem de kısa sürede takılması nedeni ile işlemi yapan hekime zaman kazandırmaktadır.

Hemodiyaliz, Geçici kateter, katater komplikasyonları
  • KAYNAKLAR1. Vats HS. Complications of catheters: tunneled and nontunneled. Advances in chronic kidney disease. 2012;19(3):188-94.2. Sznajder JI, Zveibil FR, Bitterman H, Weiner P, Bursztein S. Central vein catheterization: failure and complication rates by three percutaneous approaches. Archives of internal medicine. 1986;146(2):259-61.3. Gibson S, Mosquera D. Five years experience with the Quinton Permcath for vascular access. Nephrology Dialysis Transplantation. 1991;6(4):269-74.4. Rabindranath KS, Kumar E, Shail R, Vaux E. Use of real-time ultrasound guidance for the placement of hemodialysis catheters: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Kidney Diseases. 2011;58(6):964-70.5. Lin B-S, Huang T-P, Tang G-J, Tarng D-C, Kong C-W. Ultrasound-guided cannulation of the internal jugular vein for dialysis vascular access in uremic patients. Nephron. 1998;78(4):423-8.6. Bansal R, Agarwal S, Tiwari S, Dash S. A prospective randomized study to compare ultrasound-guided with nonultrasound-guided double lumen internal jugular catheter insertion as a temporary hemodialysis access. Renal failure. 2005;27(5):561-4.7. Koroglu M, Demi˙ r M, Koroglu B, Sezer M, Akhan O, Yi˙ ldi˙ z H, et al. Percutaneous placement of central venous catheters: comparing the anatomical landmark method with the radiologically guided technique for central venous catheterization through the internal jugular vein in emergent hemodialysis patients. Acta Radiologica. 2006;47(1):43-7.8. Prabhu MV, Juneja D, Gopal PB, Sathyanarayanan M, Subhramanyam S, Gandhe S. Ultrasound-guided femoral dialysis access placement: a single-center randomized trial. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2010;5(2):235-9.9. Clark EG, Barsuk JH. Temporary hemodialysis catheters: recent advances. Kidney international. 2014;86(5):888-95.10. Bhutta ST, Culp WC. Evaluation and management of central venous access complications. Techniques in vascular and interventional radiology. 2011;14(4):217-24.11. Farrell J, Walshe J, Gellens M, Martin KJ. Complications associated with insertion of jugular venous catheters for hemodialysis: the value of postprocedural radiograph. American journal of kidney diseases. 1997;30(5):690-2.12. Napalkov P, Felici DM, Chu LK, Jacobs JR, Begelman SM. Incidence of catheter-related complications in patients with central venous or hemodialysis catheters: a health care claims database analysis. BMC cardiovascular disorders. 2013;13(1):86.13. Bander S, Schwab S, Woo K. Central catheters for acute and chronic hemodialysis access. UpToDate https://www uptodate com/contents/central-catheters-for-acute-and-chronic-hemodialysis. 2017.14. Raja RM, Fernandes M, Kramer MS, Barber K, Rosenbaum JL. Comparison of Subdavian Vein With Femoral Vein Catheterization for Hemodialysis. American Journal of Kidney Diseases. 1983;2(4):474-6.15. Danış R, Özmen Ş, Akın D, Yazanel O. Hemodiyaliz kateterlerinin komplikasyonları ve genel yaklaşım. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2007;27(5):701-10.16. Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. Nephron Clinical Practice. 2012;120(4):c179-c84.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6192-0973
Author: Ali BAKAN (Primary Author)
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6219-9321
Author: Berrak SAHTİYANCI
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5609-9634
Author: Recep DEMİRCİ
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3806-5291
Author: İrem Kıraç UTKU
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7390-9301
Author: İskender EKİNCİ
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8848-4561
Author: Ömür TABAK
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7466-9434
Author: Abdulbaki KUMBASAR
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { iaaojh532358, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {119 - 127}, doi = {}, title = {ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI}, key = {cite}, author = {BAKAN, Ali and SAHTİYANCI, Berrak and DEMİRCİ, Recep and UTKU, İrem Kıraç and EKİNCİ, İskender and TABAK, Ömür and KUMBASAR, Abdulbaki} }
APA BAKAN, A , SAHTİYANCI, B , DEMİRCİ, R , UTKU, İ , EKİNCİ, İ , TABAK, Ö , KUMBASAR, A . (2019). ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 5 (2) , 119-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/43801/532358
MLA BAKAN, A , SAHTİYANCI, B , DEMİRCİ, R , UTKU, İ , EKİNCİ, İ , TABAK, Ö , KUMBASAR, A . "ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 5 (2019 ): 119-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/43801/532358>
Chicago BAKAN, A , SAHTİYANCI, B , DEMİRCİ, R , UTKU, İ , EKİNCİ, İ , TABAK, Ö , KUMBASAR, A . "ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 5 (2019 ): 119-127
RIS TY - JOUR T1 - ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI AU - Ali BAKAN , Berrak SAHTİYANCI , Recep DEMİRCİ , İrem Kıraç UTKU , İskender EKİNCİ , Ömür TABAK , Abdulbaki KUMBASAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 127 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI %A Ali BAKAN , Berrak SAHTİYANCI , Recep DEMİRCİ , İrem Kıraç UTKU , İskender EKİNCİ , Ömür TABAK , Abdulbaki KUMBASAR %T ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI %D 2019 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD BAKAN, Ali , SAHTİYANCI, Berrak , DEMİRCİ, Recep , UTKU, İrem Kıraç , EKİNCİ, İskender , TABAK, Ömür , KUMBASAR, Abdulbaki . "ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 5 / 2 (June 2019): 119-127 .
AMA BAKAN A , SAHTİYANCI B , DEMİRCİ R , UTKU İ , EKİNCİ İ , TABAK Ö , KUMBASAR A . ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI. IAAOJH. 2019; 5(2): 119-127.
Vancouver BAKAN A , SAHTİYANCI B , DEMİRCİ R , UTKU İ , EKİNCİ İ , TABAK Ö , KUMBASAR A . ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2019; 5(2): 127-119.