Year 2012, Volume 4 , Issue 13, Pages 35 - 46 2012-03-01

PRENSES MONONOKE’NİN İŞİTSEL VE GÖRSEL NİTELİKLİ GÖSTERGELERE GÖRE FİLMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Bahadır UÇAN [1]


Animation is started to give its first examples with the beginning of the twentieth century and being developed with technology. Japan is one of the most effective countries on animation. In this study, Princess Mononoke as one of the most important films of Hayao Miyazaki, will be analyzed due to auditory indicators which are speech, music and background voice and due to visual indicators which are light and color. Princess Mononoke which is a succesful example of Japan animation, involves items of Japanese culture and it is also criticizing wild attitudes of people towards nature.
Canlandırma sineması, yirminci yüzyılın başında ilk örneklerini vermeye başlamış ve teknolojiyle birlikte gelişim göstermiştir. Japonya canlandırma sinemasının en etkin ülkelerinden biri konumundadır. Bu çalışmada Hayao Miyazaki’nin önemli filmlerinden biri olan Prenses Mononoke filmi, işitsel niteliklikli göstergelerden konuşma, müzik ve dipsese; görsel nitelikli göstergelerden ışık ve renge göre çözümlenecektir. Japon canlandırma sinemasının başarılı bir örneği olarak Prenses Mononoke, Japon kültürüne dair ögeler içermekle birlikte, insanların doğaya karşı tahrip edici tutumlarının da bir eleştirisini yapmaktadır.
Other ID JA95NT34VU
Journal Section Articles
Authors

Author: Bahadır UÇAN

Dates

Application Date : March 1, 2012
Acceptance Date : June 1, 2020
Publication Date : March 1, 2012

APA UÇAN, B . (2012). PRENSES MONONOKE’NİN İŞİTSEL VE GÖRSEL NİTELİKLİ GÖSTERGELERE GÖRE FİLMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 4 (13) , 35-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaud/issue/30058/324532