İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-1352 | e-ISSN 2149-0074 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://iaud.aydin.edu.tr


İAÜD; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve İAUD editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. İAÜD; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Açık erişim politikası kapsamında akademik dünyaya hizmet vermekte olan İAÜD makale kabul ve yayım sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Sosyal Bilimleri temel alan İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisinde gazetecilik ve medya çalışmaları, görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler, sinema, siyaset bilimi, iletişim çalışmaları, sosyal psikoloji, sosyoloji, dilbilimi, iletişim sosyolojisi, iletişim sistemleri, iletişim psikolojisi, iletişim tarihi, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim, siyasal iletişim, uluslararası iletişim ve yeni iletişim teknolojileri, uygulamalı iletişim ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. Özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Ocak 2021 sayısı (Cilt:13-Sayı:1) için 1 Aralık 2020 tarihine kadar kabul etmekteyiz.

TASLAK MAKALE

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip göndermeniz gerekmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi

ISSN 1309-1352 | e-ISSN 2149-0074 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://iaud.aydin.edu.tr
Kapak Resmi


İAÜD; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve İAUD editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. İAÜD; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Açık erişim politikası kapsamında akademik dünyaya hizmet vermekte olan İAÜD makale kabul ve yayım sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Sosyal Bilimleri temel alan İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisinde gazetecilik ve medya çalışmaları, görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler, sinema, siyaset bilimi, iletişim çalışmaları, sosyal psikoloji, sosyoloji, dilbilimi, iletişim sosyolojisi, iletişim sistemleri, iletişim psikolojisi, iletişim tarihi, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim, siyasal iletişim, uluslararası iletişim ve yeni iletişim teknolojileri, uygulamalı iletişim ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. Özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Ocak 2021 sayısı (Cilt:13-Sayı:1) için 1 Aralık 2020 tarihine kadar kabul etmekteyiz.

TASLAK MAKALE

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip göndermeniz gerekmektedir.

Dizinler

logo.png

academic-search.jpeg

asos-index.png

logo1.jpg

logo-minik.png

logo_ROAD_OA.png

DOAJ-03.jpg

Creative Commons

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png