Editörler Kurulu

Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi

Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)


Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine KOÇ (İstanbul Aydın Üniversitesi) 


Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Burcu KAVAS (İstanbul Aydın Üniversitesi)


Yayın veya Danışma Kurulu

Hasan Saygın, hasansaygın@aydin.edu.tr, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Cem Sefa Sütçü, cemsutcu@yahoo.com, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Erhan AKYAZI, eakyazi@marmara.edu.tr, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Deniz YENGİN, denizyengin@aydin.edu.tr, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Okan ORMANLI, okanormanli@aydin.edu.tr, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Hakem Kurulu

Bilimsel Hakem Kurulu
Alper DEĞERLİ (Beykent Üniversitesi)
Ayça KURTOĞLU (Acıbadem Üniversitesi)
Aysun KAYA (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Ayten ÖVÜR (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Celal GÜLŞEN (Beykent Üniversitesi)
Ceren RASİMOĞLU (Acıbadem Üniversitesi)
Çağla KAYA İLHAN (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Cihan BECAN (Üsküdar Üniversitesi)
Deniz AKBULUT (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Duygu KOTAN TÜRKDEN (İstanbul Arel Üniversitesi)
Erhan ALABAY (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Esma TEZCAN (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Fatma Nazlı KÖKSAL (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Feryade TOKAN ŞENOL (Yeditepe Üniversitesi)
Gillian ALBAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Gonca YILDIRIM (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Gökçen ÇATLI ÖZEN (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Göksel BASMACI (Arel Üniversitesi)
Gül Esra ATALAY (Üsküdar Üniversitesi)
Habib HAMURCU (Erciyes Üniversitesi)
Haktan URAL (Ankara Üniversitesi)
Hülya SEMİZ TÜRKOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
Hülya YENGİN (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Hüseyin KAYA (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Hüseyin SELİMLER (İstanbul Aydın Üniversitesi)
İbrahim Sena ARVAS (İstanbul Üniversitesi)
Mesut AYTEKİN (İstanbul Üniversitesi)
Musa KESKİN (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Mustafa BOSTANCI (Sakarya Üniversitesi)
Mustafa Cebrail SADAKAOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Nazar BAL (Gelişim Üniversitesi)
Nigar PÖSTEKİ (Kocaeli Üniversitesi)
Nur Emine KOÇ (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN (Ankara Üniversitesi)
Okan ORMANLI (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Özge KARAEVLİ (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Pınar KARABABA (Beykent Üniversitesi)
Sefa ÇELİKSAP (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Selçuk HÜNERLİ (İstanbul Üniversitesi)
Selin KİRAZ DEMİR (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Serdar Kuzey YILDIZ (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Tamer BAYRAK (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Tuğba CEDİKCİ FENER (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Tuğçe ÇEVİK (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Yasemin Gezer TUĞRUL (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

 

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi


İdari Koordinatör
Selin Yılmaz


Teknik Editör
Yasin AKGÜL


Türkçe Redaksiyon
Süheyla AĞAN


Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad. No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 - Faks: 0 212 425 57 59


Dizinler

logo.png

academic-search.jpeg

asos-index.png

logo1.jpg

logo-minik.png

logo_ROAD_OA.png

DOAJ-03.jpg

ICI-.png

Creative Commons

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png