Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

INVESTIGATION OF SUSTAINABLE PACKAGING DESIGNS IN TERMS OF GRAPHIC DESIGN EDUCATION

Year 2020, Volume 12, Issue 3, 301 - 318, 01.07.2020

Abstract

The concept of sustainability can be expressed as ensuring that the ecological, society, economic environment and conditions taking place in our lives can be transferred to the new generations that will come after us in the same environment and conditions. Sustainability can be explained in situations such as helping us to achieve sustainable development in terms of economy, addressing our health, and enabling the selection of materials suitable for the environment and nature. The purpose and importance of this research were explained, and the definition of the problem sentence was revealed from this statement, and sub-problem questions were formed. The qualitative research method was considered appropriate for the subject. In this research method, the case study method has been discussed and why this method has been selected, and its stages are mentioned. The table of the universities examined on the subject has been unearthed and expressed under the title of the data collection tool. As a result of this research, it can be said that the concepts such as sustainable design, recycling, should be found more in graphic design education, and sustainability should be included not only in the curriculum area but also in the curriculum subjects of all areas.

References

 • Bozlağan, R. (1996). Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı, Sosyal Siyaset Konferansları, Kitap 50, İstanbul: ĠÜ Yayın No 4509.
 • Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14: 532–550.
 • Lewis, H., Fitzpatrick L., Verghese K., Sonneveld K., Jordon, R. (2007). Sustainable Packaging Redefined. Melbourne, Australia: Sustainable Packaging Alliance.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, (Çev. Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Salur, N. (2014). Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Açısından Grafik Tasarım. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez ve Sanatta Yeterlik Çalışması, syf:157,171 Kocaeli.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin. Yin, R. (2003). Case Study Research: Design and Methods. CA: Sage Publishing.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2020, Volume 12, Issue 3, 301 - 318, 01.07.2020

Abstract

Sürdürülebilirlik kavramı, yaşamımızda yer alan ekolojik, toplum, ekonomik ortam ve şartları aynı doğrultuda bizlerden sonra gelecek olan yeni nesillere yine aynı ortam ve şartlar içerisinde aktarılabilmenin sağlanması olarak ifade edilebilir. Sürdürülebilirliğin, bizlerin ekonomi yönünden sürdürülebilir kalkınma yapmamıza yardımcı olması, sağlığımızı ele alması, çevreye ve doğaya uygun malzeme seçimine olanak sağlaması gibi durumlarında açıklaması yapılabilir. Araştırmanın amaç ve öneminin ne ifade ettiğinin açıklaması yapılmış olup, ele alınan bu ifadeden de problem cümlesinin tanımı ortaya çıkartılmış, bunun devamında da araştırma ile ilgili alt problem soruları oluşturulmuştur. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi konu için uygun görülmüştür. Bu araştırma yönteminden de durum çalışması yöntemi ele alınmış, neden bu yöntemin seçildiği ve aşamaları belirtilmiştir. Konu ile ilgili incelenen üniversitelerin tablosu ortaya çıkartılmış, veri toplama aracı başlığı altında ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda sürdürülebilir tasarım, geri dönüşüm gibi kavramların grafik tasarım eğitimi içerisinde daha fazla yer bulmasının gerektiği, sürdürülebilirliğin sadece grafik alanı içerisindeki müfredatlarda değil, tüm alanların müfredat konuları içerisinde de yer almasının gerektiği söylenilebilir.

References

 • Bozlağan, R. (1996). Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı, Sosyal Siyaset Konferansları, Kitap 50, İstanbul: ĠÜ Yayın No 4509.
 • Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14: 532–550.
 • Lewis, H., Fitzpatrick L., Verghese K., Sonneveld K., Jordon, R. (2007). Sustainable Packaging Redefined. Melbourne, Australia: Sustainable Packaging Alliance.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, (Çev. Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Salur, N. (2014). Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Açısından Grafik Tasarım. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez ve Sanatta Yeterlik Çalışması, syf:157,171 Kocaeli.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin. Yin, R. (2003). Case Study Research: Design and Methods. CA: Sage Publishing.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication
Journal Section Research Article
Authors

Uğur DERVİŞ This is me (Primary Author)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9101-2239
Türkiye


Öznur IŞIR
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7231-0329
Türkiye

Publication Date July 1, 2020
Application Date April 1, 2020
Acceptance Date June 22, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 12, Issue 3

Cite

APA Derviş, U. & Işır, Ö. (2020). SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 12 (3) , 301-318 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaud/issue/56118/771901

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc-300x105-1.png