Year 2019, Volume , Issue 5, Pages 101 - 113 2019-12-09

Dijital Çağın Hedonist Çalışanları: Dijital Göçebeler

Aysun KAYA DENİZ [1]


İçerisinde yaşadığımız dönem dijitalleşmenin gündelik hayatımızın her anında hâkim olduğu bir dönemdir. Postmodernizmin etkisinin altında olan günümüz toplumunda bireyler, haz odaklı bir yaşam sürmekte ve yaşantılarını bu doğrultuda şekillendirmektedir. Sürekli yeni ve farklı olanın peşinde koşarak mutluluğu arayan hedonist bireylerin dijitalleşme ile birlikte çalışma hayatlarında da değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Anı yaşamaya odaklı hedonist bireyler dijitalleşmenin de sağladığı olanaklarla birlikte artık çalışma hayatlarının da merkezine haz kavramını koyarak kendilerine konforlu ve eğlenceli çalışma alanları arayışına girmiş ve ortaya yeni bir kavram çıkmıştır: Dijital göçebeler. Dijital göçebeler için bilgisayarın, internetin ve aynı zamanda da keyif alabilecekleri ortamların olduğu her yer çalışma ortamıdır. Tek bir mekâna bağlı kalmaksızın keyif alabilecekleri ortamlarda çalışarak kendi özgürlüklerini yaratan dijital göçebeler bu çalışmanın ana kavramıdır. Rutin olanın dışına çıkarak, çalışma ortamlarını keyifli vakit geçirerek haz alabilecekleri ortamlara dönüştüren dijital göçebelerin sayılarının dijitalleşme alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, literatüre yeni giren “dijital göçebeler” kavramı dijitalleşme, hedonizm ve haz odaklı yaşayan hedonist bireyler çerçevesinde ele alınmıştır.

Hedonizm, Hedonist Birey, Dijitalleşme, Dijital Göçebeler
  • A.A
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Aysun KAYA DENİZ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 7, 2019
Publication Date : December 9, 2019

APA KAYA DENİZ, A . (2019). Dijital Çağın Hedonist Çalışanları: Dijital Göçebeler. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 101-113 . DOI: 10.21733/ibad.603406