Research Article
BibTex RIS Cite

Uzaktan eğitime yönelik ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi üzerine nitel bir çalışma: Metaforik algıların incelenmesi

Year 2022, Issue: 13, 162 - 175, 31.12.2022
https://doi.org/10.21733/ibad.1117173

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin uzaktan eğitim kavramına ilişkin metaforlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, kolay örnekleme yöntemiyle seçilen ve 2020-2021 yılları arasında Ankara'da öğrenim görmekte olan 64 ilköğretim öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre dört kategori altında otuz sekiz metafor oluşturulmuştur. Öğrenci görüşlerinde ekonomi, duygu, teknolojik/akademik ve başa çıkmanın önemi vurgulanmıştır.

References

  • Coşkun, M. (2011). Lise Öğrencilerinin “İklim” Kavramıyla İlgili Metaforları (Zihinsel İmgeleri). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 919-940.
  • Çelikten, M. (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21, 269-283.
  • Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve U

The views of secondary school students on distance education: A qualitative study on the analysis of metaphorical perceptions

Year 2022, Issue: 13, 162 - 175, 31.12.2022
https://doi.org/10.21733/ibad.1117173

Abstract

The aim of this research was to reveal out the mental images of students regarding the concept of distance education. The study group was composed of 64 primary school students that were chosen via convenience sampling method and had been studying in Ankara during 2020-2021. In the analysis of data content analysis techniques were used. According to the findings, thirty eight mtaphors were created under the four categories. The views of students were highligted the importance of the economy, emotion, technological/academic, and cope with. The results clearly showed that students need more support for distance learning. Also, some psychological and social variables effect directly the education life of the students.

References

  • Coşkun, M. (2011). Lise Öğrencilerinin “İklim” Kavramıyla İlgili Metaforları (Zihinsel İmgeleri). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 919-940.
  • Çelikten, M. (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21, 269-283.
  • Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve U
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Articles
Authors

Ergün Çakır This is me 0000-0001-9371-5643

Emre Er 0000-0002-9084-6768

Early Pub Date November 30, 2022
Publication Date December 31, 2022
Acceptance Date June 29, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 13

Cite

APA Çakır, E., & Er, E. (2022). Uzaktan eğitime yönelik ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi üzerine nitel bir çalışma: Metaforik algıların incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(13), 162-175. https://doi.org/10.21733/ibad.1117173

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.