Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 493 - 502, 30.12.2018
https://doi.org/10.21733/ibad.415021

Abstract

Hızlı kentleşme sonucu ortaya çıkan birçok probleme çözüm önerisi olarak sürdürülebilir kentsel gelişim olgusu paralelinde yeni kent akımları planlamacılar, ekologlar ve tasarımcılar tarafından ortaya atılmaktadır. Kentsel alanlar genişledikçe motorlu taşıt kullanımına alternatif olarak bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımı bu yeni kent akımlarının bir tanesidir. Bisiklet kullanımı yaşanabilir ve sürdürülebilir kent kavramı içerisinde ortaya çıkmış güvenli, enerji verimliliğini arttırıcı, sağlıklı, ekonomik ve erişilebilirlik açısından ulaşım sorununa en uygun çözüm önerisidir. Bu çalışmada küçük kent modelleri olan kampüsler ele alınmıştır. Kampüsler ulaşımın yoğun olarak, gençlerin hem rekreatif hem de fonksiyonel olarak bisiklet kullanım olanağının sağlanabildiği sosyal yaşam alanlarıdır. Çalışma kapsamında sürdürülebilir kampüs yaklaşımı paralelinde Karadeniz Teknik Üniversitesi için “KTÜ BAP FYL-2016-5504 Yerleşkelerde Yeşilyol Planlamaları KTÜ örneği” isimli proje kapsamında belirlenen yeşilyol güzergâhları için disiplinler arası (peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve orman endüstri öğretim üyeleri ve öğrencilerinin) atölye çalışması düzenlenerek sonuç ürünleri ortaya konulmuştur. Bu bildiride atölye çalışması sonunda ortaya çıkan tasarlanmış bisiklet donatı takımları sürdürülebilir, çok işlevli, uygulanabilir bir yaşayan kampüs olma kriterleri doğrultusunda 88 uzman görüşü alınarak değerlendirilmiştir. Uzman görüşleri sonucunda belirlenen kriterlerin (kimlikli, estetik, sürdürülebilir, işlevsel, uygulanabilirlikte ve en iyi) birbirleri ile ve seçilen en iyi proje olma niteliği arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Değerlendirmelere göre 19 nolu proje %20,5 oranında en iyi, 8 nolu proje %36,4 oranında hem sürdürülebilir hem de %21,6 oranında işlevsel ve aynı zamanda %25 oranında kimlikli, 7 numaralı proje ise %17 oranında estetik bulunmuştur. Bu doğrultuda kampüsler için farkındalık yaratarak yaşayan kentler için de donatı takımları öneri ve değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

References

 • AYDIN, M. (2016). BİSİKLET KULLANIMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI POZİTİF DIŞSALLIKLAR. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 273-290.
 • BLACK, W. R. (2002). SUSTAINABLE TRANSPORT AND POTENTIAL MOBILITY, Europen Journal of Transport and Infastructure Research, 2 (3-4), 179-196.
 • ÇEYİZ, S., KOÇAK, F. (2015). ANKARA İLİ’NDE BİSİKLET KULLANAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Mediterranean Journal of Humanities, 2 (5), 203-221.
 • ÇİFTÇİ, Ö., (2006). METROPOLİTEN ALANDA BİSİKLET YOLU PLANLAMASI. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ulaştırma Mühendisliği Programı, İstanbul, 127.
 • ELBEYLİ, Ş., (2012). KENT İÇİ ULAŞIMDA BİSİKLETİN KONUMU VE ŞEHİRLER İÇİN BİSİKLET ULAŞIMI PLANLAMASI: SAKARYA ÖRNEĞİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ulaştırma Mühendisliği Programı, İstanbul, 99.
 • ENGBERS, L. H., HENDRIKSEN, I. J. (2010). CHARACTERISTICS OF A POPULATION OF COMMUTER CYCLISTS IN THE NETHERLANDS: PERCEIVED BARRIERS AND FACILITATORS IN THE PERSONAL, SOCIAL AND PHYSICAL ENVIRONMENT. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7 (5), 89-93. DOI: 10.1186/1479-5868-7-89.
 • ERYİĞİT, S. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN SOSYAL BOYUTUNDA BİSİKLETİN YERİ, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya, 293.
 • FRUMKIN, H. (2001). URBAN SPRAWL AND PUBLIC HEALTH. Public Health Reports, 117, 201-217.
 • KOCAMAN, B., ELBEYLİ Ş. (2011). BİSİKLETLE BÜTÜNLEŞİK KENT İÇİ ULAŞIM PLANLAMASI VE YEREL YÖNETİMLERİN UZMANLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ. 9. Ulaştırma Kongresi Sürdürülebilir Ulaştırma, 16-18 Mayıs, İstanbul, 47-58.
 • KRIZEK, K. J., POINDEXTER, G., BARNES, G., MOGUSH, P. (2007). ANALYSING THE BENEFITS AND COSTS OF BICYCLE FACILITIES VIA ONLINE GUIDELINES. Planning, Practice & Research, 22 (2), 197-213.
 • KURDOĞLU, B. Ç., ÇELİK, K.T. (2016). YERLEŞKELERDE DONATI BİLGİ SİSTEMİ (YEDBIS) OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17 (1), 11-20.
 • LUMSDON, L. (2000). TRANSPORT AND TOURISM: CYCLE TOURISM – A MODEL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT?, Journal of Sustainable Tourism, 8 (5), 361-377.
 • MERT, K., ÖCALIR, E. V. (2010). KONYA'DA BİSİKLET ULAŞIMI: PLANLAMA VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. METU Journal of the Faculty of Architecture, 27 (1), 223-240. DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.12.
 • UTTLEY, J., LOVELACE, R. (2014). CYCLING PROMOTION SCHEMES AND LONG-TERM BEHAVIOURAL CHANGE: A CASE STUDY FROM THE UNIVERSITY OF SCHFFIELD. Case Studies on Transport Policy, 4 (2), 132-142.
 • YÜCEL IŞILDAR, G. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNİN ROLÜ. Yerel Politikalar Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi, 1 (1), 86-96.

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 493 - 502, 30.12.2018
https://doi.org/10.21733/ibad.415021

Abstract

References

 • AYDIN, M. (2016). BİSİKLET KULLANIMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI POZİTİF DIŞSALLIKLAR. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 273-290.
 • BLACK, W. R. (2002). SUSTAINABLE TRANSPORT AND POTENTIAL MOBILITY, Europen Journal of Transport and Infastructure Research, 2 (3-4), 179-196.
 • ÇEYİZ, S., KOÇAK, F. (2015). ANKARA İLİ’NDE BİSİKLET KULLANAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Mediterranean Journal of Humanities, 2 (5), 203-221.
 • ÇİFTÇİ, Ö., (2006). METROPOLİTEN ALANDA BİSİKLET YOLU PLANLAMASI. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ulaştırma Mühendisliği Programı, İstanbul, 127.
 • ELBEYLİ, Ş., (2012). KENT İÇİ ULAŞIMDA BİSİKLETİN KONUMU VE ŞEHİRLER İÇİN BİSİKLET ULAŞIMI PLANLAMASI: SAKARYA ÖRNEĞİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ulaştırma Mühendisliği Programı, İstanbul, 99.
 • ENGBERS, L. H., HENDRIKSEN, I. J. (2010). CHARACTERISTICS OF A POPULATION OF COMMUTER CYCLISTS IN THE NETHERLANDS: PERCEIVED BARRIERS AND FACILITATORS IN THE PERSONAL, SOCIAL AND PHYSICAL ENVIRONMENT. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7 (5), 89-93. DOI: 10.1186/1479-5868-7-89.
 • ERYİĞİT, S. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN SOSYAL BOYUTUNDA BİSİKLETİN YERİ, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya, 293.
 • FRUMKIN, H. (2001). URBAN SPRAWL AND PUBLIC HEALTH. Public Health Reports, 117, 201-217.
 • KOCAMAN, B., ELBEYLİ Ş. (2011). BİSİKLETLE BÜTÜNLEŞİK KENT İÇİ ULAŞIM PLANLAMASI VE YEREL YÖNETİMLERİN UZMANLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ. 9. Ulaştırma Kongresi Sürdürülebilir Ulaştırma, 16-18 Mayıs, İstanbul, 47-58.
 • KRIZEK, K. J., POINDEXTER, G., BARNES, G., MOGUSH, P. (2007). ANALYSING THE BENEFITS AND COSTS OF BICYCLE FACILITIES VIA ONLINE GUIDELINES. Planning, Practice & Research, 22 (2), 197-213.
 • KURDOĞLU, B. Ç., ÇELİK, K.T. (2016). YERLEŞKELERDE DONATI BİLGİ SİSTEMİ (YEDBIS) OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17 (1), 11-20.
 • LUMSDON, L. (2000). TRANSPORT AND TOURISM: CYCLE TOURISM – A MODEL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT?, Journal of Sustainable Tourism, 8 (5), 361-377.
 • MERT, K., ÖCALIR, E. V. (2010). KONYA'DA BİSİKLET ULAŞIMI: PLANLAMA VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. METU Journal of the Faculty of Architecture, 27 (1), 223-240. DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.12.
 • UTTLEY, J., LOVELACE, R. (2014). CYCLING PROMOTION SCHEMES AND LONG-TERM BEHAVIOURAL CHANGE: A CASE STUDY FROM THE UNIVERSITY OF SCHFFIELD. Case Studies on Transport Policy, 4 (2), 132-142.
 • YÜCEL IŞILDAR, G. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNİN ROLÜ. Yerel Politikalar Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi, 1 (1), 86-96.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Makaleler
Authors

Banu Çiçek KURDOĞLU
0000-0003-4683-8581
Türkiye


Elif BAYRAMOĞLU
0000-0002-6757-7766
Türkiye


Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU (Primary Author)
0000-0001-5383-0954
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ibadjournal415021, journal = {Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)}, issn = {}, eissn = {2536-4642}, address = {}, publisher = {International Scientific Research Association}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {493 - 502}, doi = {10.21733/ibad.415021}, title = {KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ}, key = {cite}, author = {Kurdoğlu, Banu Çiçek and Bayramoğlu, Elif and Kurt Konakoğlu, Sultan Sevinç} }
APA Kurdoğlu, B. Ç. , Bayramoğlu, E. & Kurt Konakoğlu, S. S. (2018). KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ . Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) , 3 (2) , 493-502 . DOI: 10.21733/ibad.415021
MLA Kurdoğlu, B. Ç. , Bayramoğlu, E. , Kurt Konakoğlu, S. S. "KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ" . Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2018 ): 493-502 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ibadjournal/issue/36797/415021>
Chicago Kurdoğlu, B. Ç. , Bayramoğlu, E. , Kurt Konakoğlu, S. S. "KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2018 ): 493-502
RIS TY - JOUR T1 - KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ AU - Banu Çiçek Kurdoğlu , Elif Bayramoğlu , Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21733/ibad.415021 DO - 10.21733/ibad.415021 T2 - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) JF - Journal JO - JOR SP - 493 EP - 502 VL - 3 IS - 2 SN - -2536-4642 M3 - doi: 10.21733/ibad.415021 UR - https://doi.org/10.21733/ibad.415021 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of International Scientific Research KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ %A Banu Çiçek Kurdoğlu , Elif Bayramoğlu , Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu %T KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ %D 2018 %J Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) %P -2536-4642 %V 3 %N 2 %R doi: 10.21733/ibad.415021 %U 10.21733/ibad.415021
ISNAD Kurdoğlu, Banu Çiçek , Bayramoğlu, Elif , Kurt Konakoğlu, Sultan Sevinç . "KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 / 2 (December 2018): 493-502 . https://doi.org/10.21733/ibad.415021
AMA Kurdoğlu B. Ç. , Bayramoğlu E. , Kurt Konakoğlu S. S. KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ. IBAD. 2018; 3(2): 493-502.
Vancouver Kurdoğlu B. Ç. , Bayramoğlu E. , Kurt Konakoğlu S. S. KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD). 2018; 3(2): 493-502.
IEEE B. Ç. Kurdoğlu , E. Bayramoğlu and S. S. Kurt Konakoğlu , "KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol. 3, no. 2, pp. 493-502, Dec. 2019, doi:10.21733/ibad.415021

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.


           Dergimizin sekreterya ve dizin/indeks takibi işlemleri dergieditoru.com tarafından yürütülmektedir.              


Flag Counter